De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Zoek je hulp?

De Sleutel heeft sinds 1974 ervaring op het terrein van drugs en verslaving. Bij ons kan je terecht voor een gesprek of een opname? Heb je twijfels over je gebruik: doe de test.

donderdag 02 juni 2022 11:18

Werkt ervaring? Dit zeggen onze ervaringsdeskundigen zelf (bekijk ook het filmpje)

Binnen De Sleutel willen we het draagvlak om ervaringskennis in te bouwen steeds blijven versterken. Maandelijks organiseren we daarom een bijeenkomst voor de ervaringsdeskundigen die bij ons aan de slag zijn. De groep bestaat vandaag uit een zevental personen. Ze werken verspreid over de verschillende entiteiten van De Sleutel. De ervaringsdeskundigen kunnen er coaching krijgen in hun traject. Het is evenzeer een intervisie-moment waarbij ervaringen worden gedeeld. Hoe ervaren zij hun werk? Herkennen ze zich in de methodes beschreven in Ervaringskennis co-creatief inbedden in je organisatie?

Bekijk hier de getuigenis van ervaringsdeskundige Maaike. 

Over rollen als ervaringsdeskundige:

Wendy geeft aan dat ze zich een bruggenbouwer voelt. Ze positioneert zich bewust niet helemaal bij de staf maar in de tussenpositie tussen bewoners en staf. Hier voelt ze dat ze het meeste kan bijdragen voor cliënten én organisatie. Geert maakte doorheen de jaren een evolutie door en staat nu sterker in zijn rol als ervaringsdeskundige. Hij merkt dat hoopverlener, groepsondersteuner en frisdenker rollen zijn die hij vlot op zich neemt.

Maaike vertelt waarom ze als ervaringsdeskundige reeds in het aanmeldingstraject aanwezig wil zijn om zo met kandidaat-cliënten een hoopvol verhaal te starten. “Het is belangrijk om de meerwaarde van een ervaringsdeskundige bij het eind van een traject te belichten. Bij de start fungeren we vooral als rolmodel. Dat werkt hoopgevend. Op het eind van het programma gaat het meer over op dezelfde hoogte staan, naast elkaar, lotgenootschap. Hoe bouw je verder een clean leven uit met een kwetsbaarheid? Hoe zorg je ervoor dat je je verslaving niet vergeet? We bieden een kanaal wanneer het mis gaat. We merken dat de drempel minder groot is om naar een ervaringsdeskundige te stappen bij een terugval of herval, zeker wanneer dit vrijblijvend is.”
Maaike heeft een beleidsfunctie en blijft het standpunt van de cliënt op de voorgrond zetten.

ervaringsdesundige

Maaike: "De drempel om bij een terugval naar een ervaringsdeskundige te stappen is minder groot"

Over het eigen traject als ervaringsdeskundige:

Het is een zoektocht of je je ervaringskennis expliciet wil inzetten. “Wil je steeds gekoppeld worden aan hoe fout het gelopen is in je leven? Wil je dat collega’s, cliënten en naastbetrokkenen je eerst zien als iemand die een verslaving achter de rug heeft? Gaan ze dan vooral je kwetsbaarheid zien of gaan ze vooral je strijdbaarheid en kracht zien? Je voelt je theoretisch minder sterk, gaan collega’s je inbreng even belangrijk vinden?”

Deze bedenkingen passeren de revue. In de groep leeft het gevoel dat het expliciet inzetten van ervaringskennis zoveel betekent. Vanessa: “Je kan dingen benoemen die heel nauw aansluiten bij het traject van de cliënt. Wat je vanuit je eigen ervaring aanbrengt lijkt een diepere laag aan te spreken bij de cliënt. Als ik dit zie gebeuren bij een cliënt, dan voel ik een soort geluk. Mijn eigen zoektocht, de lastige periode waar ik doorging, levert iets moois op.”

“Werken als ervaringsdeskundige is voor mij een wederzijds herstelproces,” zegt Geert. “De ervaringsdeskundige kan een krachtbron zijn voor bewoner en organisatie. Daarnaast ontstaat er een herstelproces bij de ervaringsdeskundige. Dit is geen doel op zich maar het zal een maatschappelijke betekenis krijgen waarbij De Sleutel als organisatie een belangrijke rol vervult. Het gaat over waardigheid, taboes doorbreken en het vormen van een samenleving.”

werkt ervaring web

De aanwezigheid van een ervaringsdeskundige in een team wordt erg naar waarde geschat

 Over obstakels en aandachtspunten in de organisatie:

Het is belangrijk om ondersteuning te voorzien voor de ervaringsdeskundigen. Iedereen kan het moeilijk krijgen, ook ervaringsdeskundigen. Kan je dan nog bij je vorige behandelaar terecht? Wil je bij een collega op gesprek? Een soort noodplan is welkom.

Ervaringsdeskundigen zijn in dienst net omwille van hun ervaringskennis. Erbij stilstaan welke taken van de algemene werking in het takenpakket passen is een aanrader. Moet iedereen even vaardig zijn in het verslagnemen, opvolgen van administratie,…?  “Echter de keuzevrijheid om je ervaringsdeskundigheid al dan niet in te zetten moet gegarandeerd blijven en kan dus nooit een taak of verwachting worden vanuit de organisatie”, zo stelt Maaike. “Ervaringsdeskundigheid gebruiken en inzetten is een proces op zich. Een proces van beginnende ervaringsdeskundige naar ervaren ervaringsdeskundige. Ook bij dit proces is er ondersteuning nodig: intervisiemomenten vanuit het zelfhulpconcept zijn zowel een meerwaarde voor de beginnende als ervaren ervaringsdeskundige”. Maaike illustreert. Na 20 jaar geeft ze zichzelf de ruimte om stil te staan bij het eigen functioneren. “Ik herken tijdens bijeenkomsten de obstakels waar ik nooit eerder bij stilgestaan had”. Een takenpakket kan hierdoor ook verschillend zijn. Een ander punt is het onderscheid werk/privé. Maaike: “De scheidingslijn is soms heel dun. Je blijft een ervaringsdeskundige, een rolmodel. Je werkt met je eigen kwetsbaarheid en die is er ook in je privé, het is een deel van jou. Bij een lerares wiskunde die je op café tegenkomt ga je geen vragen stellen over formules of stellingen, aangezien ze niet aan het werk is. Als ervaringsdeskundige stopt het stukje rolmodel zijn niet”.

Een gedragen visie over de gelijkwaardigheid van kennis is zeker een meerwaarde. Het samenbrengen van de verschillende kennisbronnen is een verrijking en hoeft niet competitief te zijn.

Els Vanneste (juni 2022)

Drugpreventie bij kinderen werkt

Volg ons op Facebook

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.