maandag 03 juni 2019 11:24

Eén nummer zorgt voor efficiëntere opnames en trajecten

Snel en flexibel trajecten op maat van de cliënt bouwen. Om die opdracht nog beter in te vullen kan je voortaan via één en hetzelfde telefoonnummer aanmelden voor een opname in het crisisinterventiecentrum (CIC) van De Sleutel of in onze therapeutische gemeenschap in Gent (TGG dubbel diagnose) of Merelbeke (TGM).

“Vroeger kon je als volwassene met een hulpvraag bij drie opnameafdelingen van De Sleutel aanmelden. Uit ervaring weten we dat het niet altijd duidelijk was naar waar je als cliënt best belde. Soms werd er dan met meerdere afdelingen contact opgenomen”, zo vertelt Lies Meulenyzer namens het opnameteam.

De praktijk van de laatste jaren leert dat we binnen het netwerk van De Sleutel snel en flexibel trajecten op maat van de cliënt bouwen. De behandelprogramma’s bouwen inhoudelijk verder op elkaar zodat trajecten naadloos verder kunnen lopen.

opnameteam

Kwaliteitsvolle zorg staat borg voor goede zorgplanning en trajectopbouw. De zorgprogramma’s van de drie opnameafdelingen (CIC, TGM en TGG) zijn flexibel op elkaar afgestemd. Met elke cliënt en verwijzer wordt het best passende traject uitgestippeld rekening houdende met verschillende noden:
- een opname gericht op ontwenning, stabilisatie of oriëntatie
- een opname in een therapeutische gemeenschap
- een overbrugging voor een opname in een therapeutische gemeenschap

“Door de opstart van één opnameteam zijn we voortaan bereikbaar op maandag van 09u00 tot 16u30, en op dinsdag tot en met vrijdag van 09u00 tot 13u00. Samen met de cliënt of verwijzer wordt de vraag grondig beluisterd”, aldus Lies.

Deze aanpak heeft voordelen voor de cliënt en de verwijzer:

• Steeds bereikbaar op één centraal nummer tijdens de vooropgestelde uren
• Eénmaal een grondige (telefonische) intake
• Snel een vervolgafspraak (soms enkel telefonisch) regelen
• Vlotte schakeling tussen onze opnameafdelingen: de cliënt kan op basis van professioneel advies snel op de meest aangewezen plek terechtkomen.
• Interne coördinatie van zorgtrajecten: als verwijzer moet je niet langer zelf de aparte afdelingen contacteren. Ons opnameteam coördineert het proces van aanmelding – opname of overbrugging in het crisisinterventiecentrum voor een opname in een therapeutische gemeenschap. Via samenwerking met de ambulante centra en professionele zorgpartners werken we aan doorlopende trajecten voor de cliënt.
• Bij rechtstreekse aanmelding voor een therapeutische gemeenschap vanuit een drughulpverleningscentrum, krijg je meteen een plek op de aanmeldlijst van de therapeutische gemeenschap. Er zal gevraagd worden om een verwijsbrief of een behandelverslag door te sturen om een mogelijke opname en de timing te bevestigen.

“Heb je een vraag die losstaat van een aanmelding voor de specifieke afdelingen, geen zorgen: elke afdeling blijft nog steeds de eigen telefonische bereikbaarheid behouden”, zo besluit Lies.

 

 Wim Vens, juni 2019

 

Hoe aanmelden?
• Telefonisch via 09 360 62 29
• Per mail via opname.de.sleutel@fracarita.org
• Via het online aanmeldingsformulier op de website

Wanneer?
Maandag: 09u00 tot 16u30
Dinsdag-vrijdag: 09u00 tot 13u

Latest from Elke Vandoorne

back to top