dinsdag 23 januari 2018 09:05

Oproep om deel te nemen aan een grootschalig onderzoek

Momenteel loopt er voor het eerst een grootschalig Europees onderzoek naar herstel bij drugverslaving. Het gaat om een bevraging gericht naar ex-gebruikers van drugs. De enquête duurt ongeveer 20 minuten om in te vullen. Het onderzoek wil herstelprocessen van mensen met een drugverslaving in kaart brengen in vier landen waaronder dus België.

Doelstelling?

De onderzoekers willen nagaan hoe ‘in herstel zijn’ het leven van personen die een probleem hadden met drugs, van hun dierbaren en van hun gemeenschap kan veranderen. Lees hier meer achtergrond info over dit onderzoek.

Voor wie is deze enquête?

De minimum leeftijd om deel te nemen bedragt 18 jaar. Elkeen die vindt dat ze ooit problemen met drugs hebben gehad, wordt aangemoedigd deze enquête in te vullen. De onderzoekers zijn op zoek naar uw ervaringen, ongeacht of u hulp heeft gezocht of niet en ongeacht of u zichzelf beschouwt als iemand ‘in herstel’. Iedereen die zichzelf beschouwt als ‘in herstel’ VOOR TEN MINSTE DRIE MAANDEN wordt aangespoord de enquête in te vullen.  

Wat gebeurt er als u deelneemt?

Deelname aan deze enquête gebeurt vrijwillig en anoniem. Men kan de enquête op elk moment beëindigen. Aan het eind van de enquête zal gevraagd worden of u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de tweede en derde fase van het project, wat een meer gedetailleerd interview over uw hersteltraject omvat. Voor het voltooien van de tweede fase zullen kandidaten een bescheiden vergoeding ontvangen. Deze zal een maand na het voltooien van de online enquête plaatsvinden. De derde fase zal 12 maanden na fase 2 plaatsvinden en hiervoor is een aanvullende vergoeding voorzien.
Aandacht: wie ervoor kiest om contactgegevens te geven, moet er zich van bewust zijn dat de antwoorden op de enquête niet langer anoniem zullen zijn voor de onderzoeker.

Dit onderzoek wil herstelprocessen van mensen met een drugverslaving in kaart brengen in vier landen: België, Engeland, Nederland en Schotland. Het gaat om een samenwerking tussen de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, het Nederlands wetenschappelijk bureau IVO en de Britse Sheffield Hallam University.

KLIK HIER VOOR DE VRAGENLIJST

Latest from Paul De Neve

back to top