De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 De kracht van ondersteuning bij doorstroom naar regulier werk: een voorbeeld van een traject

 “Ik voel dat ik de juiste keuze heb gemaakt! Ik wil torenkraanbestuurder worden”. Aan het woord is Karel in gesprek met jobcoach Steffi. Karel stemde ermee in dat we zijn verhaal en het activeringstraject dat hij aflegde samen met zijn jobcoach binnen de werkplaats van De Sleutel even in de kijker zetten.  Een reconstructie door de bril van zowel cliënt als begeleider.

Wat voorafging

Twee jaar terug stapte Karel (*) in het hulpverleningsprogramma van de therapeutische gemeenschap De Sleutel. Tijdens zijn therapie maakte hij vier maanden terug kennis met de activerende werkvloer van WeerWerk (1). Na een screening bij GTB (2), dat instaat voor gespecialiseerde dienstverlening voor personen met een arbeidsbeperking, wordt een arbeidszorgtraject opgestart op de activerende werkvloer. Daar werkte hij aan verschillende competenties om zich voor te bereiden op een betaalde tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. Op zich heeft Karel ruim ervaring in de bouwsector, in totaal zo’n 19 jaar. Maar hij werkte merendeels onder invloed van illegale drugs. Op de activerende werkvloer leert hij signalen herkennen en opvangen om niet te hervallen in druggebruik. Dit gebeurt via rechtstreekse begeleiding op de werkvloer en via empowermentgroepen. Er wordt getraind op assertiviteit om zijn boodschappen op een correcte, en niet langer op een aanvallende manier te brengen. Hij werkt verder aan het leren omgaan met kritiek. Na vallen en opstaan ziet hij in dat krijgen en geven van feedback een kans biedt om te groeien.

huisstijl weerwerk web“Ik word torenkraanbestuurder”

Op  een bepaald ogenblik vraagt  Karel zich af wat zijn doorgroeimogelijkheden  naar betaald werk zijn. Om zijn groeimogelijkheden om te zetten in een concreet plan, met een weloverwogen jobdoelwit, kiest Karel ervoor om deel te nemen aan het assessment. “Dit is een aanbod binnen het luik activering van WeerWerk. Het assessment omvat een periode van vijf intensieve weken waarin jobclubs, empowermentgroepen en een stage in de sociale economie zich afwisselen. Het doel van dit assessment: komen  tot een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). En zo’n plan impliceert keuzes maken”, aldus Steffi die momenteel het postgraduaat Supported Epmloymentcoach volgt (zie ook onze FAQ: Supported Employment: Wat?).

“Ik word torenkraanbestuurder!” luidt het na 5 weken. En Karel doet in het bijzijn van zijn netwerk zijn persoonlijk ontwikkelingsplan uit de doeken. Eén van zijn korte termijndoelstellingen bestaat erin om binnen zijn statuut als arbeidszorgmedewerker verder te groeien en te werken aan zijn generieke en technische competenties in de klussendienst van WeerWerk. Steffi: “Van deze ploeg neem ik de jobcoaching op mij. En zo gingen Karel en ik het engagement aan om samen stappen te zetten richting betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt!” 

Toch laat Karel verstaan dat hij wat weerstand voelt: was het plan om torenkraanbestuurder te worden niet te hoog gegrepen? Tegelijk zorgt het wel voor  een ‘boost’! Karel: “Weet je, ik ben sinds mijn 14 jaar aan het werk als leercontract. Op mijn 18-de ben ik gestopt met school om geld te gaan verdienen. Ik ben altijd van de ene job naar de andere gegaan … Maar nu, voor het eerst, stond ik stil bij alles. Voor het eerst kon ik zeggen; ‘Hallo, ik ben Karel en ik heb een plan!’. Ik maakte eens een bewuste keuze in mijn leven.”

Meer dan een jobdoelwit

De keuze van Karel gaat uit naar een betaalde job op de reguliere arbeidsmarkt. Omdat zijn persoonlijk ontwikkelingsplan niet alleen zijn jobdoelwit omschrijft, maar ook de onmiddellijk bijhorende acties, is de energie om er mee aan de slag te gaan zichtbaar op alle wijzen.

Steffi: “Het vormt voor mij als coach de leidraad om in ons kennismakingsgesprek concrete en praktische afspraken te maken. Daarnaast laat ik als coach voldoende ruimte om elkaars verwachtingen te leren kennen. Ik geloof er sterk in dat de combinatie van bovenstaande het draagvlak vormt voor een succesvol begeleidingsproces. Het gaat tenslotte om een gezamenlijk engagement. En in dit engagement was het opvallend voor me hoe belangrijk doelstellingen zijn".

Omdat het enthousiasme van Karel groot was, wou Steffi het met hem ook hebben over het behouden van deze ‘drive’. “Niet omdat ik niet in zijn verhaal geloof, integendeel. Ik wil zijn verhaal sterker maken. Ik doe dit door informatie te geven en leer hem met een pro-actieve blik kijken naar zijn tewerkstellingsplan.  Zo nemen we bijvoorbeeld de testen door die voorafgaan aan de effectieve start van de opleiding torenkraanbestuurder. We bekijken het financiële aspect, de kansen in zijn netwerk om tijdig zijn valkuilen bespreekbaar te maken, …”, zo verduidelijkt jobcoach Steffi.

Sterk naar werk

Als Karel twee maanden aan het werk is als dak- en gevelbedekker vragen we hem wat Supported Employment en herstel inhoudt, in zijn beleving?

DSCF0098 webKarel: “Werk is altijd belangrijk geweest voor mij. Ik heb altijd het gevoel gehad dat als ik opnieuw vast werk zou hebben,  de rest wel zou volgen … En zie nu, ik ben aan het werk, binnen drie maanden verhuis ik uit het tussenhuis (3). In het verleden heb ik ook altijd gewerkt.  Werk hebben stond altijd op nummer één. Toen ik startte in arbeidszorg viel de inhoud van het werk tegen. Ik kwam mezelf tegen, het gevoel zat niet goed. Toen ik mocht overgaan naar de klussendienst herleefde ik even. Maar na een aantal weken voelde ik dat dit het ook niet was. In het begin voelde ik me onderschat, ik wist zelf dat ik meer kon. Het probleem was dat ik dan tegen iedereen begin op te boksen. En toen onderging ik het maar. Gelukkig kreeg ik het vertrouwen van de werkplaatsleider, dat is net wat ik nodig heb. In mijn laatste gesprekken nam ik de touwtjes in handen. Toen de doorverwijzing er kwam van VDAB naar Randstad, wou die dame helemaal van nul herbeginnen… Maar ik heb toen de vraag die ze mij stelde naar haar  teruggespeeld. ‘Welke meerwaarde kan jij mij bieden? Alles wat je voorstelt heb ik doorlopen in De Sleutel/Weerwerk Activering.’ Ze gaf me uiteindelijk gelijk en liet me mijn gang gaan. Na 3 weken was ik aan het werk. Ik wist wie ik was en waar ik naar toe wou. Ik ben jullie dankbaar. Ik heb mijn twijfels overwonnen, ik heb geleerd om rustig te blijven bij frustraties. Dankbaar voor de kansen die ik gekregen heb, voor de opstap die ik kon maken. In het assessment mocht ik dromen, alles opentrekken en mijn mogelijkheden ontdekken. Ik kende mijn plus- en minpunten, maar door er bewust mee bezig te zijn weet ik wat het doet met mezelf en anderen. Minpunten vallen bij te sturen, het is… een andere manier van kijken.

Dankbaar voor de ondersteuning

In het begin van mijn arbeidstraject, tijdens de arbeidszorg voelde ik me eigenlijk gekleineerd, ik wou ook niet werken in de sociale werkplaats… Dat is mijn trots. Ik durf dat te zeggen, ik heb die trots op alle gebied, mijn voorkomen. Ik wil er goed uitzien, ik wil kunnen zeggen dat ik werk bij firma huppeldepup, dat geeft me status. Dat is altijd zo geweest, dat is Karel! Nu heb ik meer levenskwaliteit, dat is zeker. Het ritme, de structuur helpen me. Nu verveel ik me echt snel thuis, ik ga liever werken. Werken geeft me voldoening en plezier. Wat ik wel merk is dat ik nu (nvdr in het normaal economisch circuit) minder kan bespreken wat kan of niet kan. Toch zie ik een aantal mogelijkheden die ik op termijn wil bespreken met mijn huidige baas.”

Door de ogen van de coach

Op basis van de start van Karel zijn traject in arbeidszorg en zijn latere deelname aan het assessment, leerde hij een sterk verhaal vertellen over zichzelf. Hij benoemt zijn sterktes, kent zijn valkuilen en is overtuigd dat zijn jobdoelwit aansluit bij zijn vaardigheden.

Steffi: “Ik merkte op dat deze elementen hem sterker maakten om eigenaar te blijven van het proces. We spreken over empowerment. Kort samengevat bouwde Karel opnieuw zijn leven uit. Hij droomde, vond een doel, groeide in en rond hetgeen met hem gebeurde en gebeurd was. Hij vond terug zin in het leven. Hij omvat voor mij het begrip ‘recovery’. Tot slot was het een meerwaarde in het gehele begeleidingsproces om samen te werken met een netwerk dat een herstelondersteunende visie heeft.  Zelf heb ik het aangevoeld als de mogelijkheid om in mijn positie of rol te blijven. Ik kon zijn verhaal beluisteren en steeds de verbinding maken met ‘werk’”

Tot slot

Als we dit schrijven is Karel nog steeds aan de slag in een regulier bedrijf als dak- en gevelbekleder. Momenteel nog op interimbasis, maar er lopen positieve gesprekken richting een vast contract. Steffi: “Karel vertelde mij dat hij op het einde van die sollicitatie ook sprak over zijn verleden, wat nooit zijn intentie was geweest. Hij ging omwille van alle voorbereiding zelfzeker naar het gesprek, kreeg daarin bevestiging van de werkgever, en hield er zo’n danig goed gevoel aan over dat hij open, eerlijk en spontaan een blik op zijn verleden toeliet. Bovendien ging hij op zoek naar de loonbarema’s volgens zijn ervaring en onderhandelde hij via het interimkantoor voor meer loon”. Alleen al omwille van bovenstaande kan ik besluiten dat Karel werk maakt van destigmatisering, een probleem voor alle personen die dagelijks vechten tegen hun verslaving.”
En wat brengt de toekomst? Karel ziet perspectief in zijn job als ploegbaas. Hij wil zich inwerken in alle facetten van het bedrijf. Een opleiding volgen als torenkraanbestuurder is niet mogelijk gebleken. De ambitie is nu om een attest te behalen als hoogtewerker. Daar zal hij volop voor gaan.

(opgetekend in augustus 2017)

Noot van de redactie: een mooie afronding!

Vrijdag 22/09/2017 om 06:22

“Hey goeiemorgen steffi. Wou u effe laten weten dat ik daarnet mijn vast contract heb gekregen.

Wanneer al mijn woorden van bij jullie worden omgebogen tot daden en werkelijkheid.

#vastcontract#alsjeechtwilbereikjealles

KarelReageer: redactie@desleutel.be

 

Aanverwante info:
Lees via deze link enkele verhalen van mensen in opname
Lees via deze link enkele verhalen van mensen in een activeringstraject
Lees via deze link enkele verhalen van mensen in een ambulant hulpverleningstraject
Lees via deze link enkele verhalen van lotgenoten (vb familie van cliënten)

 

(*) om redenen van privacy gebruiken we een fictieve naam

(1) WeerWerk is een divisie van vzw Sociale Werkplaats De Sleutel. Het maatwerkbedrijf WeerWerk zet in op mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We coachen hen weer naar werk. WeerWerk weet dat kansen geven werkt.
(2) GTB: een gespecialiseerde dienstverlening voor personen met een arbeidsbeperking. Deze dienst begeleidt kansengroepen om een gepaste job te vinden en te houden en werkt nauw samen met de VDAB.
(3) Tussenhuis : vervolgtraject op Therapeutische Gemeenschap met een duidelijk toekomstplan waar het zelfstandig wonen in een semi-ambulante begeleiding met een cleane levensstijl wordt getraind.

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

Februari
 • 26
  19:30 Recoverygroep Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:?
  Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen

  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 26/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 30/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer info

Maart
 • 11
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 

  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 26/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 30/12

   

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer info

 • 25
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 
  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 30/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer info • Volledige agenda

drugsindehersenen

drugsinhetlichaam