Wat is de visie op verslaving van De Sleutel?

Hoe kijkt de hulpverlener van De Sleutel naar de verslavingsproblematiek?

Hiervoor hanteren we een raamwerk van visieteksten. Onze visie omvat volgende kernelementen:

o We werken met de cliënt naar verandering
o We bekijken verslaving als een chronische aandoening
o We bekijken verslaving vanuit het bio-psycho-sociale-ethische model: we hanteren een integrale aanpak en kijken naar de persoon rekening houdende met alle levensdomeinen
o We bepalen in nauw overleg met de cliënt het te volgen traject (evenwaardig)
o We houden maximaal rekening met de kwetsbaarheid van de cliënt en accepteren dat groei/verandering steeds individueel bekeken moet worden 

Lees via deze link onze uitgebreide visieteksten.

back to top