De Sleutel Logo

Verslaafd of niet?

Hoe merk je dat je afhankelijk geworden bent van drugs? Mislukken je pogingen om je gebruik te verminderen? Voel je je slecht als je niet gebruikt hebt? Bekijk onze FAQ of doe de test.

donderdag 15 juni 2017 00:00

Werken aan gezondere levensstijl heeft snel impact op jongeren

Wanneer jongeren in het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma worden opgenomen, hebben ze vrijwel steeds een zeer ongezond en onregelmatig levensritme dat beheerst wordt door hun druggebruik. Ze slapen en eten te weinig en op onregelmatige tijdstippen. Hun lichamelijke conditie is meestal ook heel zwak. Op jonge leeftijd lukt het gelukkig vrij goed om met gepaste interventies de fysieke fitheid op te krikken en om impact te hebben op het ombuigen van de levensstijl.

Het einddoel van de drughulpverlening is de re-integratie in de maatschappij. Een manier waarop we dit doel in de praktijk omzetten, is het aanleren van een alternatieve, gezonde levensstijl. We willen een levensstijl waarin alle activiteiten in functie staan van druggebruik ombuigen naar een levensstijl gebaseerd op normen en waarden. Hierbij zien we sport en bewegen als een belangrijk hulpmiddel. Bij jongeren is dit niet anders.

huisstijl sport jongeren

Sport als onderdeel van therapie en vrije tijd

Door sport en bewegen te integreren in de handelplannen wordt het een vast onderdeel van een therapie. De gezondheidsnorm halen (30 minuten lichaamsbeweging per dag) kan zo ter sprake worden gebracht in een gesprek door een arts of begeleider. “Werken aan de lichamelijke conditie door regelmatig te leven, gezond te eten en regelmatig te sporten is dan één van de eerste doelen in het programma. Het is een doel dat motiverend kan werken omdat het past in de jongerencultuur (er goed uitzien) en omdat de jongere vaak op vrij korte termijn een vooruitgang kan zien. Op korte termijn effect zien is erg belangrijk, gezien de jongeren in het RKJ vaak gedwongen zijn opgenomen en nog niet geleerd hebben om op langere termijnen te werken en te denken”, zo stelt Joris Cracco, afdelingshoofd van het RKJ.

Binnen het RKJ-programma krijgt sport een structurele invulling via de lessen LO, die jongeren genieten in het kader van de samenwerking met de ziekenhuisschool. Daarnaast wordt ook ingezet op het begeleiden en motiveren van onze jongeren om het sporten verder te zetten na hun behandeling en in hun vrije tijd. Dat gebeurt met vallen en opstaan. Zo werd geëxperimenteerd met het systeem van Sport Na school-passen (SNS).  Om het sporten buiten de instelling veilig te organiseren wordt gewerkt met een vrijwilliger die als sportbuddy optreedt. Dit structureel inbedden blijkt echter ook niet zo eenvoudig.

Beweegbox ism met studenten Howest

howestDe voorbije jaren bouwde het RKJ een mooie samenwerking uit met de opleiding Sport en Bewegen van Howest. Hun studenten lopen er stage. “Het streefdoel van de stages is het bevorderen van de gezondheid, het welzijn en de vitaliteit van de jonge cliënten. De studenten krijgen als opdracht voorstellen uit te werken in functie van het algemeen beweegbeleid”, zo stelt Ruben Cherlet van Howest. Concreet gaan de studenten het beginniveau van fitheid van de jongeren na en vragen ze naar ieders interesses. Op basis van deze informatie maken de studenten een (gezondheids)interventieprogramma op maat. Op die manier is tijdens het proefproject van de eerste twee jaar een soort beweegbox ontstaan.  Er is ook ruimte voor een individuele aanpak.  Zo kan er in de aanloop van een loopevent bijvoorbeeld een personal training georganiseerd worden. Er wordt aan de studenten ook steeds gevraagd om met de jongeren te reflecteren over een mogelijke beweegsessie, zodat ze stap voor stap het inzicht creëren in wat beweging met hun lichaam en geest kan realiseren. 

Het voorbije academiejaar werd er een soort ideeënboek voor de begeleiders gemaakt in het kader van een Beweeg- en Lifestylecoaching (BFC).  De studenten gingen in gesprek met de jongeren actief mee op zoek naar activiteiten die kunnen aanspreken of die kunnen stimuleren om actiever te zijn. Ook de visie rond sport en bewegen en de doelstelling van de therapie werden hierin meegenomen. Dit resulteerde in een goed omlijnde doelstelling van de BFC : de jongeren van het RKJ motiveren tot het beoefenen van sport. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Door middel van beweegsessies jongeren laten kennismaken met nieuwe of vernieuwde sporten om kansen op re-integratie te vergroten”. Om die doelstelling te bereiken, ontstond het concept Sportshopping (met koppeling naar website).

sportshoppen


Naast een aanbod aan nieuwe sporten, zoals wackitball, Panna en highlandgames, was er ook ruimte voor workshops bv over gezonde voeding en over haka.

voorbereidingsfiche wackitball

Per beweegactivieit zorgden de studenten voor geïllustreerde fiches met info over doelstelling, zaalopstelling, opwarming, spelinfo, enz Als eindevent werd een opdrachtenspel uitgewerkt (teambuilding met een mol) in het provinciaal domein het Leen te Eeklo. Dat aanbod werd nadien ook positief geëvalueerd. Als eindresultaat van de stage ontvangt het RKJ een uitgebreide Projectmap. Het is een instrument om via beweging in dialoog te gaan met de jongeren uit het RKJ.

Leerkracht LO Michiel: “De beweegbox, ontwikkeld door de studenten van Howest, biedt zeker een meerwaarde in mijn lessen lichamelijke opvoeding. Door de stages krijg ik elk jaar de kans nieuwe sporten en creatieve opdrachten te aanschouwen. Deze ideeën neem ik dan mee naar mijn lessen. Na een aantal jaren heb ik ondertussen al heel wat ideeën verzameld, maar er is nog steeds ruimte voor meer. Laat de volgende groep studenten maar komen! Mijn idee voor het ontwikkelen van  een volgende beweegbox is als volgt: sport- en beweegopdrachten uitwerken die de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden stimuleren. Ik denk hierbij aan leiderschap, teamwork, aanvaarden van verschillen, respect, verantwoordelijkheid, volharding, plannen, conflict oplossen,…”.

"Ik vond het wijs"

Uit een evaluatie met de jongeren zelf halen we volgende citaten die weergeven hoe ze terugblikken op de samenwerking met Howest: “Ik vond het wijs”. “Ik vond het tof dat er altijd iets anders gepland was, er was veel variatie.” “We hebben veel nieuwe sporten leren kennen.”

RKJ-groepsbegeleider Bram: “Tijdens gewone sportlessen is het niet altijd makkelijk om jongeren gemotiveerd te krijgen om mee te werken. Het was dus zeker niet eenvoudig voor de studenten. Maar de zeer creatieve sessies werden gesmaakt. Ik denk bijvoorbeeld aan ‘de haka’, een strijdlied dat het rugbyteam ‘the All Blacks’ schreeuwen/dansen bij aanvang van de wedstrijd. Dat sprak hen aan”.
haka

Enthousiame en interesse wekken via actieve deelname aan de "haka"-workshop 

 

Tijdens de stage werd veel flexibiliteit verwacht van de studenten. In de RKJ-groep zaten jongeren die niet het gehele traject konden volgen, jongeren die de start niet meemaakten, er was een zeer wisselende groepsgrootte, en dergelijke. Maar uiteindelijk was het resultaat zeer goed. “De sessies waren goed voorbereid. Het ruime en afwisselende aanbod werd op prijs gesteld door de jongeren binnen het programma. Samen met hun participerende enthousiasme zorgde dit voor een actieve samenwerking”, zo blikt Bram terug. 

“Het is een meerwaarde dat stagiairs zelf in interactie gaan met hun peers. Dat spreekt aan en motiveert. De jongeren van het RKJ kijken ook naar hen op. Ze zijn een soort rolmodel. Het resultaat is vaak ook meer op maat van wat de jongeren aanspreekt”, aldus Ruben Cherlet van Howest.

Uitdagende stage

Op de eindevaluatie gaven ook de studenten aan dat ze het een zeer leerrijke en uitdagende stage vonden.

"Voor mij was het een zeer leerrijke ervaring omdat je met een niet alledaagse doelgroep samenwerkt. Je leert je zeer flexibel op te stellen en je krijgt er veel plezier voor terug!" (Kevin Packet)

 “De aanpak met de jongeren RKJ is niet zo verschillend,  het ligt in de kleine dingen. Het motivationele aspect is het belangrijkste als je les geeft in De Sleutel. Het was dan ook iedere keer opnieuw genieten als ik zag dat we de jongeren een leuke beweegsessie konden geven en dat ze het ook naar hun zin hadden. Sport hoeft niet altijd saai en lastig te zijn en dat wilden we aantonen aan de hand van leuke beweegsessies.” (Robbe Vandeplassche)

 “De stage in De Sleutel zou ik omschrijven als unieke ervaring waaruit ik veel geleerd heb. Ik leerde uit mijn comfortzone stappen en omspringen met variërende groepen. Kortom, stage in de Sleutel was een leerrijke en boeiende ervaring voor het leven!” (Ksenija Van de Voorde)

 

Paul De Neve (juni 2017)

 

Klik hier voor alle artikels met TAG sport

Maak kennis met het aanbod van RKJ, de afdelingen voor minderjarigen te Eeklo

Verslaving is een ziekte

Volg ons op Facebook

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Agenda

November
 • 24
  09:30 VAD-studiedag

  VAD-studiedag 24 november 2017 waar ook dr Frederick Van Der Sypt, verbonden aan De Sleutel, als spreker zijn medewerking verleent.  In zijn lezing geeft hij een overzicht van het gebruik en misbruik van psychoactieve medicatie in Vlaanderen. Hij geeft verder een antwoord op vragen als: ‘Is medicatiemisbruik verschillend van ander middelenmisbruik?, ‘Wat is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver?’ en ‘Wat zijn therapeutische aandachtspunten?’. Vanuit zijn praktijkervaring zal Dr. Van Der Sypt eveneens de kansen en bedreigingen voor de toekomst toelichten.


  Wanneer: 24/11/2017 Onthaal met koffie vanaf 9u, Start 9.30u – einde 15.30u

  Locatie: Vlaams Parlement

  Programma

  9.40-10.25u Middelengebruik bij mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB)
  Joanneke van der Nagel,psychiater enhoofd kenniscentrum LVB en verslaving vanTactus

  10.40-11.10u Gendersensitieve preventie en behandeling voor alcohol- en druggebruikers
  Julie Schamp, wetenschappelijk medewerker vakgroep orthopedagogiek Universiteit Gent

  11.40-12.30u De (on)zin van angstaanjagende boodschappen in de gezondheidspromotie
  Prof. Dr. Gerjo Kok, Professor of AppliedPsychology, Universiteit Maastricht

  12.30-13.20u Lunch

  13.20-14.00u Psychoactieve medicatie: zegen en vloek
  Dr. Frederick Van Der Sypt, verslavingsarts De Sleutel en Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent: In deze lezing geeft

  14.00-14.15u Woordje van de minister

  14.30-15.00u Gebruik van psychoactieve medicatie bij studenten
  Dr. Maura Sisk, huisarts en studentenarts KULeuven

  15.00-15.30u Samen op weg naar minder psychofarmaca voor bewoners van het woonzorgcentrum (WZC)
  Laurine Peeters,klinisch psycholoog en projectmedewerkerproject psychofarmacain WZC Leiehome
  Prof. dr. Mirko Petrovic, hoogleraar geriatrie Universiteit Gent, lid van de stuurgroep project psychofarmaca in WZC Leiehome

  Prijs: VAD-leden 52 euro/niet-leden 68 euro/studenten 36 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch).

  Inschrijven: voor 10 november 2017.

  Klik hier voor het volledige programma en om in te schrijven

 • 29
  19:30 Opioïde pijnstillers: wat als de verslaving toeslaat?

  Op woensdag 29 november organiseert De Sleutel - in samenwerking met Indivior - een lezing over het thema “Opioïde pijnstillers: wat als de verslaving toeslaat?”. Als sprekers nodigen we Prof Cathy Matheï (Free Clinic) en Prof Auriacombe (Fr) uit.
  Dr Anne Van Duyse (medisch directeur De Sleutel) is gastvrouw.

  Waar? Lezingzaal van het Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te 9000 Gent

  Wanneer? Op woensdag 29 november , aanvang 19u30
  (vooraf kan de tijdelijke tentoonstelling in museum Dr. Guislain bezocht worden)

  Doelpubliek? artsen en psychiaters

  Het definitieve programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Hou de website in de gaten

  Accreditering werd aangevraagd

  Ruime parkeergelegenheid, vlot bereikbaar met openbaar vervoer

  Lees meer

 • Volledige agenda