De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Heeft het gebruik van cannabis invloed op iemands intelligentie?

Het gebruik van cannabis op jonge leeftijd tast het IQ van jongeren aan. Dat blijkt nu zwart op wit uit een internationaal lange termijnonderzoek bij meer dan 1000 mensen die 25 jaar lang gevolgd werden (tussen hun 13 en 38 jaar). Wie vanaf  jonge leeftijd regelmatig en voortdurend cannabis gebruikt, riskeert een onomkeerbare daling van het intelligentiequotiënt en loopt ook veel meer kans om later te kampen met aandachts- en geheugenproblemen. Dit zijn slechts enkele conclusies uit de studie van Meier en co, zopas gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS (1).

Heeft aanhoudend  en langdurend cannabisgebruik een invloed op het neuropsychologisch (intellectueel)  functioneren van de gebruiker?

De studie van Meier en co kon gebruik maken van gegevens die verkregen waren uit de opvolging van een steekproef uit de algemene bevolking van Nieuw-Zeeland. Deze personen waren getest nog voor ze cannabis konden gebruiken (op de leeftijd van ongeveer 13 jaar), tussentijds opgevolgd en 25 jaar later werden ze de laatste keer opnieuw getest. Sommigen hadden een patroon van aanhoudend en langdurend cannabisgebruik ontwikkeld. Deze studie laat toe om die gegevens te vergelijken met die van anderen. Er werden 6 aspecten onderzocht:

 • De eerste hypothese die werd onderzocht stelt dat hardnekkige (regelmatige) en voortdurende cannabisgebruikers een grotere IQ-daling vertonen tussen hun jeugd en 38 jaar, dan niet-gebruikers.
  • De resultaten toonden inderdaad een matige maar betekenisvolle daling op gebied van IQ bij diegenen die langdurend en aanhoudend cannabis gebruiken of afhankelijk zijn van cannabis. Gemiddeld daalde het IQ met 6 punten. De daling is milder bij de groepen die minder gebruiken.

 • De tweede hypothese vraagt zich af of dergelijke verslechtering globaal is of enkel zichtbaar is op specifieke domeinen.
  • De verslechtering is globaal en merkbaar op alle 5 de domeinen van neuropsychologisch functioneren. De daling is meer uitgesproken op  gebied van verwerkingssnelheid en uitvoerende functies ( werkgeheugen).

   DSC 0743
 • De derde hypothese onderzoekt of er alternatieve verklaringen zijn voor de daling en in het bijzonder  of er een samenhang is met het aantal jaren dat er opleiding gevolgd werd.
  • Het aantal jaar dat men onderwijs gevolgd heeft kan de prestaties op neuropsychologische tests positief beïnvloeden. Hoewel er minder langdurende cannabisgebruikers zijn die hoger onderwijs volgen, is het toch niet zo dat de daling in IQ kan toegeschreven worden aan het lagere aantal jaren dat onderwijs gevolgd werd.

 • De vierde hypothese gaat na of de cognitieve verslechtering merkbaar is tijdens het dagelijks functioneren.
  • Met andere woorden is de verslechtering enkel theoretisch van belang of is ze ook merkbaar in het dagelijks functioneren? Een bevraging bij vertrouwenspersonen toont dat de groepen die aanhoudend en langdurend cannabis gebruiken veel meer aandachts- en geheugenproblemen hebben dan niet-gebruikers.
 • De vijfde hypothese onderzoekt of personen die reeds als adolescent begonnen met aanhoudend cannabisgebruik daardoor kwetsbaarder werden op neuropsychologisch gebied.
  • Het zijn vooral diegenen die al tijdens de adolescentie beginnen met aanhoudend cannabisgebruik, die een daling op gebied van IQ vertonen. Dit kan wijzen op een toxisch effect van cannabis op de hersenen.
 • Ten slotte werd onderzocht of personen die stoppen met cannabisgebruik kunnen herstellen op gebied van neuropsychologische gezondheid.
  • Wie tijdens de adolescentie begint met aanhoudend cannabisgebruik, zal ook wanneer hij stopt met cannabis te gebruiken, NIET herstellen naar zijn vorig niveau van neurocognitief functioneren.

Deze studie toonde aan dat aanhoudend en langdurend cannabisgebruik een negatief effect heeft op het cognitief functioneren van de gebruiker. Dit is niet alleen meetbaar door de afname van een neuropsychologische testbatterij, maar wordt ook in het dagelijks leven opgemerkt door mensen die de gebruiker goed kennen. Vooral bij diegenen die al tijdens de adolescentie aanhoudend cannabis gebruiken, zijn de negatieve effecten duidelijk en onomkeerbaar. Daarom moeten er inspanningen gedaan worden om minstens de leeftijd uit te stellen waarop gestart wordt met cannabis te gebruiken.

Robrecht Keymeulen (oktober 2012)

link naar ons cannabisstandpunt

Ga naar ons productenoverzicht (met o.m. info over riscio's, effecten,...)

Lees ook meer in de bijdrage "Bewezen: cannabis tast het IQ van jongeren aan" (DM 28/8/2012)


(1) Meyer et all, Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife,  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 2012, 109 (40), E2657 - E2664.

 

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

drugsindehersenen