Zijn alle drugs even gevaarlijk?

Is alcohol schadelijker dan roken? Zijn amfetamines gevaarlijker dan XTC? Als we het willen hebben over de schadelijkheid van de verschillende drugs is het goed om te vertrekken van wat we verstaan onder het woord “drug”.

WAT WE WETEN OVER DE SCHADELIJKHEID VAN DRUGS (of iemand al dan niet in de problemen nav druggebruik geraakt hangt ook af van andere factoren: lees meer)

Een drug is een scheikundige stof die psycho-actieve kenmerken heeft, wat betekent dat ze inwerkt op de hersenen. Daarbij heeft een drug een misbruikpotentieel en een afhankelijkheidspotentieel.

cocapneDruggebruik wordt ontraden omdat het schade toebrengt. Maar brengen alle drugs evenveel schade aan?  En zijn er voor elk product andere risico’s? En welke schade wordt er precies aangebracht?

Een goed begrip van de mogelijke schade is belangrijk, want zowel in de preventie als in de behandeling moeten we hier aandacht aan besteden.

De schadelijkheid van een product betekent niet hetzelfde als het verslavingspotentieel van een product, alhoewel dit natuurlijk wel een belangrijk element is. Bij verslaving (1) wordt veel nadruk gelegd op de onmogelijkheid tot zelfregulatie bij verslaafden.  Niet alle drugs werken ook even verslavend.  Om de schadelijkheid van een bepaalde drug  te bepalen zijn er echter ook andere elementen die een belang hebben.

Om hierover iets zinvols te kunnen zeggen gaan we vertrekken van objectieve informatie. In het Britse tijdschrift  The Lancet (2) verscheen een indelingssysteem dat vertrekt van wat we weten over de schadelijkheid van verschillende stoffen en dit op basis van de mening van experten en op basis van wetenschappelijk onderzoek. Ze houden rekening met 3 grote groepen van factoren:
-    de schade aan het menselijke lichaam van de gebruiker,
-    de mate waarin het middel verslavend is (het verslavingspotentieel),
-    de gevolgen die het gebruik ervan heeft voor het gezin, de gemeenschap en de brede samenleving.

We onderzoeken hierna wat er op elk van deze gebieden te zeggen valt over mogelijk schade die de verschillende groepen drugs kunnen toebrengen.
xtc2

De schade aan het menselijke lichaam van de gebruiker 

 

Wist je dat sommige drugs veel meer kans geven op een dodelijke overdosis dan andere drugs?
We hebben het hier dan over de acute effecten van druggebruik.  Drugs verschillen in de mate waarin een gewone of een dodelijke dosis dicht bij of juist verder van elkaar liggen. We denken hierbij in het bijzonder aan vloeibare XTC en heroïne.

Wist je dat ook bij eenmalig druggebruik ernstige complicaties kunnen optreden?
Bij overdosis van heroïne kan het ademhalingssysteem onderdrukt worden, bij cocaïne kan een hartaanval optreden. Je moet helemaal niet verslaafd te zijn om een dodelijke dosis in te nemen! Je kan ook een vergiftiging oplopen door te veel ineens te gebruiken. Sommige van de nieuwe designerdrugs kunnen al bij de inname van één dosis ernstige neurologische schade toebrengen.

Wist je dat drugs ook ernstige schade aan je lichaam en organen kunnen toebrengen?
We hebben het dan over de gevolgen op lange termijn op organen en systemen. Bij langdurig gebruik van cannabis kan er longschade optreden. Afhankelijkheid van tabak vanaf jonge leeftijd verkort de verwachte levensduur aanzienlijk.

Ook de wijze waarop drugs gebruikt worden kan gevaarlijk zijn, we spreken dan van secundaire risico’s. Bekend zijn de infecties met het hepatitisvirus als gevolg van spuiten.

 

De mate waarin het middel verslavend is (het zogenaamde verslavingspotentieel)


 

Zijn alle drugs even verslavend?
Dit hangt af van meerdere factoren. De snelheid waarmee de hersenen bereikt worden is belangrijk. De gebruikswijze is hierin doorslaggevend.  Wanneer heroïne of cocaïne intraveneus gebruikt worden treedt hun effect zeer snel op. Maar ook roken, bijvoorbeeld van nicotine en cannabis, geeft snel effect! Een tweede determinant van het verslavingspotentieel is de tijd dat de euforie duurt. En een derde aspect is de mate waarin een drug aanzet tot herhaald en frequent gebruik. Dit kenmerk is minder bij LSD maar zeer sterk aanwezig bij heroïne, cocaïne, nicotine en cannabis.

Wist je dat druggebruik in plaats van leuke effecten ook zeer onaangename ervaringen kan oproepen?
Drugs kunnen een prettig effect hebben, je kan bijvoorbeeld in een roes komen. Ervaren gebruikers gaan dit effect opzoeken. Maar omdat drugs “echt” werken, kan het bij andere personen gebeuren dat de sterke effecten onverwachts snel komen en te hevig zijn.  De gewenste effecten blijken dan beangstigend te zijn in plaats van ontspannend en veroorzaken paniek!

Wist je dat stoppen met druggebruik veel moeilijker is dan je denkt?
Dat hangt sterk af van de mate waarin er psychologische craving en lichamelijke ontwenningsverschijnselen optreden.  Craving is de zucht, de psychologische drang, het verlangen om het middel te gebruiken. Voor sommige drugs, bijvoorbeeld cannabis, is craving de belangrijkste factor. Voor andere drugs is het vermijden van lichamelijke ontwenningssymptomen - ziek worden - doorslaggevender. Denk hier aan heroïne.

De gevolgen die het gebruik heeft voor het gezin, het sociale leven en de samenleving in het algemeen 

 

Ken je de schade voor de familie en de sociale schade?
Weet dat familieleden van intensieve druggebruikers vaak door een hel gaan.

Wees ervan bewust dat intens experimenterende jongeren veel minder afstuderen. Weet je trouwens dat intensief druggebruik/drugverslaving vaker tot armoede en werkeloosheid leidt?

Het is ook zo dat het ontwaken na een lange periode van gebruik zeer pijnlijk en confronterend is. Als de rook om het hoofd van de druggebruiker verdwenen is, zijn vele vrienden weg en blijven enkel andere druggebruikers en dealers over… Verslaving die startte op jonge leeftijd heeft  de klok vele jaren stil doen staan, ondertussen evolueerde de samenleving wel verder, maar stagneerde de persoonlijke ontwikkeling van de druggebruiker. Deze kloof ervaren kan héél confronterend en ontmoedigend zijn.

Schade door intoxicatie:
Wist je dat bij de meeste zware verkeersongevallen alcohol of drugs in het spel zijn?

En er is schade door de kosten die verslaving met zich meebrengt voor de gezondheidszorg.
Niet alleen de behandeling van de verslaving kost geld, maar de kosten van de behandeling en de hospitalisaties wegens ziektes en schade aan organen zijn enorm hoog.

Een aangepaste classificatie van drugs op basis van hun bewezen schadelijkheid.
Op basis van deze criteria kan een classificatie van de schadelijkheid van de verschillende drugs gemaakt worden. De classificatie voorgesteld door  de onderzoekers uit het Verenigd Koningrijk wijkt af van de vroegere classificatie van gevaarlijke middelen in A-, B- en C-drugs (3).

In de nieuwe indeling (zie schema) valt op dat sommige legaal te verkrijgen drugs hoger ingeschaald worden dan in de vroegere indeling (vermelding achteraan)

the_lancet

Naar een nieuwe rangschikking van drugs?

Ga naar onze FAQ Drugs

Ga naar ons overzichtelijk drugsschema (risico's, effecten, ...)

Robrecht Keymeulen & Anne Van Duyse

(update december 2017)

 

(1) Definitie van Verslaving volgens O’ Brien e.a.: Verslaving is een voortdurende, dwangmatige drang om een psycho-actief middel te gebruiken, met de onmogelijkheid om deze drang onder controle te houden, ondanks de (toekomstige) negatieve gevolgen die het gebruik van deze middelen met zich meebrengt.

(2) Nutt, King, Saulsbury en Blakemore, The Lancet,   2007, vol. 369: 1047- 1053

(3) A-drugs werden in de vroegere classificatie beschouwd als drugs die de meeste schade toebrengen (vb heroïne en XTC), C-drugs  als de minst schadelijke (vb  cannabis).

 

   
   
back to top