De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Moet de nepsigaret ontraden worden?

Na Nederland blijkt nu ook Vlaanderen de snoepsigaretten te ontdekken. Jonge tieners pronken in de klas met een shisha in hun pennenzak, krantenwinkels pakken er op hun Facebookpagina mee uit en laten uitschijnen dat deze elektronische sigaretten met frisse waterpijp smaakjes erg in trek zijn. Nederland overweegt intussen om de e-sigaret te verbieden voor min 18-jarigen.

Laat ons eerst een onderscheid maken tussen de elektronische sigaret als vervangmiddel voor de verstokte roker (die vaak nicotine bevat), en de snoepsigaretten, die als doel hebben door hippe kleurtjes en lekkere smaakjes een nieuwe doelgroep tot roken aan te zetten. 

sisha penDe shisha-pen (ook wel hookah-pen genoemd) bestaat in allerlei kleuren en smaken. De werking vergelijkt men best met waterpijp roken in sigarettenvorm (‘Shisha’ en ‘hookah’ verwijsen naar de waterpijp, de ‘pen’ naar de vorm van een sigaret). Strikt gezien bevat de shisha-pen geen tabaksproducten (valt dus niet onder deze wetgeving). Het is bij ons vrij te koop. 

In 2013 verschenen de eerste berichten over deze vlot via webshops te verkrijgen nepsigaretten. Het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (onderdeel van Trimbos) in Nederland lanceerde in mei 2013 een waarschuwing. De Nederlandse overheid werd meteen opgeroepen om de risico’s in kaart te brengen. Ook VIGEZ, het Vlaams expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie, vroeg datzelfde jaar aan de bevoegde diensten in ons land om de introductie van de shisha-pen op de jongerenmarkt met de nodige aandacht te volgen. Tegelijk was VIGEZ vragende partij om het gebruik en de verkoop van de shisha-pen in Vlaanderen te reguleren of verbieden. Volgens VIGEZ is het wenselijk dat de Hoge Gezondheidsraad over dit dossier een uitspraak doet.

Een internetsurvey van Trimbos (Uitgaansonderzoek 2013) leerde dat onder jongeren en jongvolwassenen die geregeld uitgaan, tien procent van wie in het afgelopen jaar tabak had gerookt, ook wel eens een shisha-pen had gebruikt. Vandaag kent elke jongere deze nepsigaretten. Ze zijn vlot te krijgen in onze krantenwinkels. Sommige krantenwinkels maken zelfs reclame met deze zogenaamde nicotinevrije E-shisha. Ze worden aangeprijsd met de boodschap dat ze wel 700 puffs meegaan en dat ze verkrijgbaar zijn in heel wat “frisse” smaken (aardbei, koffie, cola, Red Bull...). Wie online op zoek gaat naar de E-shisha komt vaak op webshops terecht waar ook niet-legale middelen kunnen worden aangeschaft.

De tabaksindustrie probeert via de markt van de elektronische sigaretten een groter aandeel van de rokersmarkt te veroveren. Ze aarzelen niet om de e-sigaret te promoten als een ‘gezond’ alternatief, een manier om te stoppen met roken. Ook bij volwassenen is de e-sigaret in trek, niettegenstaande de gezondheidsrisico’s voorlopig weinig onderzocht zijn. De e-sigaret blijkt dan wel een hulpmiddel om mensen te leren stoppen met roken, gezondheidsexperts zijn het niet eens wat betreft de effectiviteit en de gevaren.

Wat vindt De Sleutel hiervan en waarom?
Aangezien er bij het roken van de shisha-pen geen verbranding plaatsvindt, komt er geen teer, koolstofmonoxide, cyanide en ammonia vrij. Maar dat betekent niet dat de shisha-pen onschadelijk zou zijn. Het roken van de shisha-pen veroorzaakt wel een chemische reactie die waterdamp vrijgeeft. Die waterdamp bevat een reeks schadelijke stoffen. De belangrijkste schadelijke stoffen zijn propyleenglycol, glycerol en glicerinetriacetaat. Propyleenglycol zorgt voor een irritatie van ogen en luchtwegen. Daar de shisha-pen nog een recent fenomeen is, is er nog te weinig onderzoek gevoerd. Maar de voorzichtigheid noopt ons dit product af te raden.
eshishapen
Het doel van de shisha-pen is duidelijk de stap naar roken verkleinen. Aangezien de shisha-pen een legaal product is dat onder de 18 jaar mag verkocht worden, bagatelliseert dit fenomeen de schadelijkheid van het roken in het algemeen. Het is namelijk zo dat jongeren, als ze voor hun achttien jaar nog niet roken, waarschijnlijk nooit zullen roken. De shisha-pen zorgt ervoor dat zeer jonge kinderen de smaak te pakken krijgen.

Vanuit gezondheidsoogpunt kunnen we niet anders dan de fruitsigaret bestrijden. De Sleutel raadt daarom ouders en scholen aan om het gebruik van de shisha-pen zoveel als mogelijk te ontraden. Scholen kunnen een verbod op het gebruik van de shisha-pen opnemen in hun drugbeleid. Het is belangrijk dit te communiceren met de ouders. In de communicatie kan de school alle informatie over een shisha-pen doorgeven. Op die manier beschikt de doelgroep over alle mogelijke informatie over dit ‘ongezonde fenomeen’.

In 2016 werd het koninklijk besluit inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van elektronische sigaretten gepubliceerd. De algemene regel is dat de e-sigaret (zonder nicotine) als gelijkwaardig wordt beschouwd aan tabaksproducten.

 

(laatste update mei 2019)

 

Extra informatie:

De elektronische sigaret en kanker

Jongeren gaan eerder roken door de e-sigaret

"Stoppen met roken is een rouwproces"

Verbiedt Nederland straks de e-sigaret voor min 18-jarigen?

De e-sigaret: wel of niet gebruiken?

Laatste ontwikkelingen ivm de e-sigaret (VIGEZ)

De huidige wetgeving over de e-sigaret

 

 

Stel zelf een vraag
 1. Naam(*)
  Gelieve uw naam in te vullen
 2. E-mail(*)
  Gelieve een geldig e-mail adres in te vullen
 3. Vraag(*)
  Gelieve een vraag in te vullen
 4. Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
 5. Beveiligingscode(*)
  Invalid Input

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.