De Sleutel Logo

Transitiecoach

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening in Vlaanderen. Sinds eind 2017 werken we aan een nieuwe structuur van zorg (naadloze cliënttrajecten binnen en buiten De Sleutel) en van beleid (snelle en gedeelde besluitvorming met medewerker en cliënt). We formuleerden reeds de kernopdrachten, de waarden en de leidende principes voor De Sleutel. In een tweede fase willen we nu werk maken van het concreet uitdenken van deze nieuwe en slagkrachtige zorg- en besluitvormingsstructuur waarin alle medewerkers zich soepel kunnen bewegen.

Wij zoeken ter ondersteuning van het veranderingsproces

Afdeling : centrale diensten – Gent

Functie : transitiecoach

TAAK : De functie van transitiecoach kadert binnen het verandertraject van De Sleutel dat als volgt gedefinieerd werd :

De Sleutel vernieuwt en verdiept haar rol als herstelgerichte expert verslavingszorg binnen het veranderende zorglandschap. We organiseren ons op het realiseren van goede transversale (over de afdelingen heen) cliënttrajecten in een nieuwe zorg- en besluitvormingsstructuur die een belangrijke stem geeft aan cliënt en medewerker.  
De nieuwe zorg- en besluitvormingsstructuur van De Sleutel voldoet aan de volgende eigenschappen : ze is duurzaam, regionaal, flexibel-ondernemend, horizontaal, lerend. Ze is minder duur en laat medewerkers toe om met flow, meer ‘comfort’ in het werk te staan. 

De transitiecoach heeft als opdracht om

- het resultaat van het werk dat totnutoe verricht werd binnen veranderteam en -forum te vertalen in een voorstel van nieuwe structuur van overleg en besluitvorming op zorg- en beleidsvlak binnen de strategische krijtlijnen van de Vlaamse overheid en de realiteit van de beschikbare financiële ruimte
- de implementatie van de nieuwe structuur te faciliteren door afdelingen te ondersteunen bij het afstemmen van hun processen (cliëntprocessen en ondersteunende processen) op deze nieuwe structuur en waar nodig begeleiding te voorzien in de gedragsverandering

Deze opdracht zal vorm krijgen vanuit de praktijk. 

De transitiecoach werkt, in opdracht van de algemeen directeur, nauw samen met het vliegwiel dat de motor is van het verandertraject en met het veranderforum dat de gedragenheid creëert voor de veranderingen.

WIE ZOEKEN WE?

Een (nieuwe) collega die :

- in het bezit is van een masterdiploma in menswetenschappelijke richting of relevante ervaring heeft voor deze functie
- een goede kijk heeft op de organisatie van de huidige cliëntwerking van De Sleutel (en zich volledig kan vinden in de nieuwe richting die De Sleutel uitgaat) of die bereid is zich hierin in te werken
- denkt in termen van structuren en processen
- zich wil verdiepen in diverse beleidsteksten van de Vlaamse overheid en deze wil vertalen naar de concrete praktijk van De Sleutel
- veel wil leren en dit leren wil overdragen naar de collega’s

VERWACHTE COMPETENTIES

- INZICHT
Inzicht hebben en verkrijgen in situaties, problemen en processen. Het uiteenrafelen van problemen en de onderdelen op systematische wijze onderzoeken. Het hebben van een volledig beeld van de context en overzicht op het geheel.
- VISIE
De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten van een afstand kunnen bekijken, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen.
- INNOVEREND VERMOGEN
Zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toe¬komstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten.
- INLEVINGSVERMOGEN
Zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.
- OMGEVINGSBEWUSTZIJN
Op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie.
- ORGANISATIESENSITIVITEIT
Zich bewust tonen van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan
- SAMENWERKEN
Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.

WAT KUNNEN WE JOU BIEDEN?

- een halftijdse job voor max. 2 jaar, ingeval je momenteel reeds werkt binnen De Sleutel, is er de mogelijkheid om de huidige job terug voltijds op te nemen)

- een verloning op masterniveau (1.80)

- arbeids- en loonvoorwaarden van de autonome revalidatiecentra PC 330.01.41

- mogelijkheden van opleiding startdatum : zo snel mogelijk

- plaats van tewerkstelling: Ebergiste de Deynestraat 2C, 9000 Gent

Voor meer info over de job contacteer : Damien Versele, algemeen directeur – 0494-89.64.23, damien.versele@fracarita.org

Solliciteren via e-mail aan: personeelsdienst.de.sleutel@fracarita.org

Solliciteren vóór 30-03-2019

Aanvullende informatie

  • Referentie: transitiecoach 2019/06
  • Afdeling: centrale diensten
Lees 413 keer Laatst aangepast op dinsdag, 12 maart 2019 15:22

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input
Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.