De Sleutel Logo

STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 Professioneel

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en
risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening
en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Aanvullende informatie

  • Referentie 2018/35
  • Afdeling Ambulant centrum te Gent

Aanvullende informatie

  • Referentie 2018/33
  • Afdeling Ambulant centrum te Gent

VACATURE NR. 2018/32

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en is toonaangevend in Vlaanderen in de zorg voor mensen met problemen door het gebruik van illegale drugs. Ons netwerk heeft een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid.

Het crisisinterventiecentrum in Gent is onderdeel van dit netwerk en heeft een gespecialiseerd residentieel aanbod voor volwassenen in crisis. We hebben een capaciteit van 22 plaatsen, begeleiden daarmee ongeveer 400 cliënten per jaar en stellen 33 medewerkers te werk.

Wij zoeken voor:

AFDELING : Crisisinterventiecentrum (CIC) De Sleutel Wondelgem
FUNCTIE :  VERPLEEGKUNDIGE WAKENDE NACHTDIENST halftijds 19u

TAAK:

- Zorgen voor een veilige en rustige herstelomgeving voor de cliënt
- Opvolgen van de cliënten tijdens avondactiviteiten en slaap
- Toepassen van  medicatieschema’s, - fractionering, - registratie en  –verdeling
- Prestatie nacht: 7 nachten gemiddeld per maand van 10u waarvan 1 weekend op 5
- Prestatie dag:  3u (halve dag) per maand ondersteuning van artsen

PROFIEL:

- U beschikt over een diploma bachelor verpleegkunde of een  graduaatsdiploma verpleegkunde
- U werkt zelfstandig, georganiseerd en nauwkeurig
- U handelt rustig, respectvol en begrenzend
- U communiceert  luisterend, betrokken  en persoonsgericht
- U kan zich vinden in de visie van De Sleutel (zie website)
- Ervaring met nachtwerk strekt tot aanbeveling

AANBOD:

- Halftijds contract onbepaalde duur (19u/week)
- Team = vaste wakende nachtploeg bestaande uit 5 verpleegkundigen. Elke nacht is er ook een inslapende nacht aanwezig die kan opgeroepen worden ter ondersteuning
- Er wordt geen lichamelijk belastend werk gevraagd
- Arbeids- en loonsvoorwaarden van de autonome revalidatiecentra PC 330.01.41 (basisloon + bijzondere toeslagen voor avond-, WE-, feestdag- en nachtwerk)
- Startdatum: in overleg

Solliciteren kan bij voorkeur via e-mail (met vermelding voor welke functie én afdeling u solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer): personeelsdienst.de.sleutel@fracarita.org

Sollicitaties sluiten af wanneer een geschikte kandidaat is gevonden.  Voor meer info over de job contacteer: mevr. Liesbeth Brouns, adjunct afdelingshoofd van het Crisisinterventiecentrum  De Sleutel te Wondelgem – 09 231 54 45 Voor meer info over onze werking en doelgroep zie: www.desleutel.be

VACATURE NR. 2018/B21
Datum: 07/12/2018

Wij zoeken voor

AFDELING: VZW Weerwerk
FUNCTIE: Preventie-adviseur (halftijds)

Maatwerkbedrijf vzw Weerwerk richt zich tot personen die zich omwille van specifieke problemen, prioritair als gevolg van drugs- en alcoholverslaving, moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt kunnen integreren. Zij biedt vanuit drie vestigingen (Antwerpen, Gent en Roeselare) sociale tewerkstelling en opleiding aan met het oog op doorstroming naar een duurzame job en volwaardig burgerschap.
De preventie-adviseur leidt de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Hij staat de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij inzake de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet. Hij heeft hierin een adviserende functie. Hij werkt nauw samen met de preventie-adviseurs van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming overeenkomstig de verdeling van de opdrachten zoals vastgelegd in het identificatiedocument.

Taak:

 Veiligheid van de bedrijfsvoering: het voortouw nemen in het dynamisch risicobeheersing systeem: risicoanalyse, ongevallen en incidenten, vormingen, uitwerken interne noodprocedures, etc.
 Welzijn van de medewerkers inzake ergonomie, organisatie van de werkplaats, etc.
 Het beheer en de werking van de interne dienst PBW.
 Het verzekeren van het secretariaat van het comité.

Plaats:

Werkplaats: Gaardeniersweg 80 te 9000 Gent

Profiel:

 Je bent in het bezit van een bachelor diploma en minimum 2 jaar ervaring, daarnaast bezit je een diploma preventieadviseur niveau 2.
 Je bent contactvaardig en kan duidelijk en objectief communiceren
 Je bent bereid om vanuit alle afdelingen van de organisatie te werken (Gent, Antwerpen, Roeselare)
 Je bent gemotiveerd en positief ingesteld
 Je beschikt over een analytisch denkvermogen in verband met processen, procedures en organisaties en hebt een goed technisch inzicht.

Aanbod:

 Contract onbepaalde duur 19u/week (uurrooster bespreekbaar)
 Een boeiende en leerrijke job in een multidisciplinair team
 Een aangename werksfeer met tal van opleidingsmogelijkheden
 Loon volgens barema bachelor/A1
 Onmiddellijke indiensttreding

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Seppe Aerts, Projectmedewerker Veiligheid. GSM. 0470/21.73.30
Uitsluitend solliciteren via e-mail voor 06/01/2019 (met vermelding voor welke functie én afdeling u solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer) naar Seppe.aerts@weerwerk.be

 

VACATURE NR 2018/31

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Het crisisinterventiecentrum in Gent is onderdeel van dit netwerk en heeft een gespecialiseerd residentieel aanbod voor volwassenen in crisis. We hebben een capaciteit van 22 plaatsen, begeleiden daarmee ongeveer 400 cliënten per jaar binnen een interdisciplinair team van 34 medewerkers. Het crisisinterventiecentrum staat in voor een kortdurend residentieel aanbod waarin stabilisatie, ontwenning, observatie, indicatiestelling en oriëntatie van mensen met een drugprobleem op de voorgrond staan.

Wij zoeken voor:

AFDELING :  Crisisinterventiecentrum te Wondelgem/Gent
FUNCTIE :   GROEPSBEGELEIDER
 

TAAK :
De groepsbegeleider is verantwoordelijk voor het organiseren van het groepsgebeuren/-klimaat en het begeleiden van de cliënten met als doel het herstelproces bij de cliënt te stimuleren:
- Zorgen voor een veilige, verzorgde en gestructureerde behandelomgeving;
- Begeleiden van de interactie binnen de cliëntengroepen in functie van het individuele zorgtraject;
- Persoonlijke coaching van cliënten;
- Bijdrage tot een optimale samenwerking binnen het team.

PROFIEL :
- Je hebt minstens drie jaar ervaring als groepsbegeleider en bent vaardig in het begeleiden van cliëntgroepen met volwassenen
- Je beschikt over een ruime kennis van psychopathologie en ziet dit als een extra dimensie waarop onze zorg kan gefocust worden
- Je bent stressbestendig en je kan kalm en besluitvaardig handelen in crisissituaties
- Je beschikt over de nodige draagkracht om continu op een ondersteunende manier in relatie te gaan met de cliënten
- Transparantie, overleg en samenwerking zijn voor jou belangrijk
- Je staat open voor zelfontwikkeling, continu leren en feedback
- Kennis en ervaring in de omgang met diversiteit binnen onze doelgroep strekt tot aanbeveling
- Ervaring in de verslavingszorg is een meerwaarde

- Je beschikt over een diploma Bachelor/HBO psychiatrische verpleegkunde of orthopedagogiek
- Je bent in het bezit van een rijbewijs cat.B

AANBOD :
- Voltijdse tewerkstelling (38u per week) contract onbepaalde duur
- Datum indiensttreding in onderling overleg
- Shiften: vroeg (7u–15u); dag (9u–17u); laat (14u30–22u); 1 WE/ 3
- Loon en arbeidsvoorwaarden van de autonome revalidatiecentra PC 330.01.41

Solliciteren kan per email  (met vermelding voor welke functie én afdeling u solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer) bij de personeelsdienst  -  personeelsdienst.de.sleutel@fracarita.org

Voor meer info over de job contacteer dhr. Wim Vens, afdelingshoofd - tel: 09 231 54 45 Voor meer info over onze werking en doelgroep zie: www.desleutel.be

VACATURE NR. 2018B17
Datum: 28/09/2018


Wij zoeken voor


AFDELING: VZW Weerwerk – Antwerpen
FUNCTIE: Adjunct Werkplaatsleider Groendienst (Vervanging)

Maatwerkbedrijf Weerwerk biedt sociale tewerkstelling en opleiding aan voor personen die omwille van persoons- en/of maatschappij gebonden redenen (tijdelijk) zich moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt kunnen integreren (omwille van drugproblematiek, langdurige werkloosheid, justitiële problemen, etc).
De adjunct werkplaatsleider is mee verantwoordelijk voor de coördinatie, opvolging en het begeleiden van de werkzaamheden en doelgroep personeel binnen de groenwerkplaats te Antwerpen. Hij/zij werkt in team met andere begeleiders, en met de werkplaatsleider die de eindverantwoordelijkheid draagt.

Taak:
Inzake kernopdrachten
 In hoofdzaak uitvoering van alle groen onderhoudswerken en aanleg. Dit omvat gras maaien, onkruid wieden, hagen scheren, beplantingen enz.
 Ondersteuning bieden in de planning van werkzaamheden
 Opvolgen van kwaliteit afgeleverde producten en diensten
Inzake begeleiding medewerkers
 Instructies en leiding geven aan medewerkers
 Ondersteuning bieden bij evaluatie van medewerkers
 Dagelijkse communiceren over werkzaamheden en de medewerkers
Inzake administratie (na inwerkingperiode en met begeleiding werkplaatsleider)
 Voorbereiden overlegmomenten en opmaak verslag
 Rapporteren over werkzaamheden en de medewerkers
 Ondersteuning opmaak facturatie, opvolgen werflijsten etc.

Plaats:
 Vertrek vanuit Deurnestraat 208 te 2640 Mortsel

Profiel:
 Hiervoor beschikt hij over een goede technische vakkennis (minimum A2 technisch diploma of gelijkwaardig door ervaring).
 Is hij klantgericht en gaat hij planmatig en gedisciplineerd tewerk.
 Onderkent hij de competenties en talenten van de medewerkers maar kan hij ook op een rustige en duidelijke manier aanwijzingen geven op werk en gedrag
 Steekt enerzijds graag energie in eigen ontwikkeling en zoekt naar kansen om successen te behalen Anderzijds zet hij het persoonlijk belang ondergeschikt aan het groepsbelang.
 Beschikt bij voorkeur over een rijbewijs BE, Heeft enkele jaren ervaring en is perfect Nederlandstalig

Aanbod:
 Vervangingscontract
 Een aangename en dynamische werksfeer
 Tal van opleidingsmogelijkheden
 Startverloning op basis van geldende barema’s
 Onmiddellijke indiensttreding

Solliciteren:
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Polfliet Mario, Coördinator Weerwerk Antwerpen – te 2640 Mortsel, Deurnestraat 208, 0494/ 63 48 05. Schriftelijk solliciteren kan tot 12/10/2018 (met vermelding voor welke functie en afdeling u solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer) bij voorkeur via e-mail naar vacatures@weerwerk.be

VACATURE NR 2018/30

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

De ambulante verslavingszorg De Sleutel biedt indicatiestelling , individuele begeleiding, intensieve groepswerking en nazorg aan binnen een bio-psycho-sociaal kader. Onze multidisciplinaire teams bestaan uit psychologen, artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen.

Wij zoeken voor:

AFDELING :  Ambulante centra De Sleutel Antwerpen en Mechelen
FUNCTIE : Afdelingshoofd (m/v)

Opdracht
- In samenwerking met directie en beleidsteamleden leidt je een multidisciplinair team van 30 mensen op 2 locaties (Antwerpen en Mechelen);
- Je staat in voor het organiseren, optimaliseren en innoveren van de afdelingswerking conform de visie en de afspraken binnen het netwerk De Sleutel;
- Je stemt de zorgprocessen en overlegstructuren af op de lokale en regionale ontwikkelingen in de gespecialiseerde drughulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg en de belendende sectoren;
- Je voert een ontwikkelingsgericht personeelsbeleid: het aanwerven, het begeleiden en het coachen van de medewerkers, zowel individueel als in teamverband;
- Je maakt een  jaarlijkse afdelingsbegroting op en volgt de exploitatie op afdelingsniveau (het beheer van budgetten, materiaal en infrastructuur);
- Je vertegenwoordigt de afdeling op de interne beleidsorganen binnen De Sleutel, in de lokale en regionale contacten en op de externe overlegplatformen in de netwerken.

Profiel
- Je beschikt over een masterdiploma (bij voorkeur in de psychologie of in de orthopedagogiek);
- Je hebt minstens vijf jaar relevante ervaring in leidinggeven en zorgmanagement;
- Je bent ambitieus in het realiseren van kwaliteitsvolle zorg aan mensen met drugproblemen;
- Je hebt een hart voor mensen en werkt op een positieve wijze mee aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie,  in open dialoog met cliënten, hun context en collega’s;
- Je bent stressbestendig en beschikt over goede administratieve en organisatorische vaardigheden;
- Je bent voldoende zelfkritisch en beschikt over sterke sociale vaardigheden.

Aanbod 
- Voltijdse betrekking – 38u per week
- Arbeids- en loonvoorwaarden van de autonome revalidatiecentra PC 330.01.41 aangevuld met tussenkomst in de vervoersonkosten, fietsvergoeding, bijkomende verlofdagen, bedrijfskortingen
- Startdatum:  in onderling overleg
- Mogelijkheden van opleiding en coaching

Solliciteren kan per email (met vermelding voor welke functie én afdeling u solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer) bij de personeelsdienst  -  personeelsdienst.de.sleutel@fracarita.org.
Voor bijkomende informatie: de heer Damien Versele, algemeen directeur tel: 09/210 87 10.

VACATURE NR. 2018/07

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen..

Wij zoeken voor:

AFDELING : Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma te Eeklo
FUNCTIE :    KINDER/JONGERENPSYCHIATER


TAAK  :

- diagnostiek en behandeling van de verslaafde jongeren vanuit kinderpsychiatrisch perspectief
- Psychiaterfunctie in het multidisciplinaire team : instaan voor het psychiatrisch beleid tav de   doelgroep van minderjarigen met een verslavingsproblematiek en psychiatrische co-morbiditeit


PROFIEL :

- Geneesheer-specialist in de kinderpsychiatrie - Interesse t.a.v. verslavingsproblematiek


AANBOD :

- 16u per week
- Aanvang: onmiddellijk
- Verloning volgens de barema’s van adviserend geneesheer


Telefonisch of schriftelijk solliciteren (met vermelding voor welke functie én afdeling u solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer)  bij De Sleutel – dr. Anne Van Duyse, medisch directeur, Jozef Guislainstraat 43A te 9000 gent. Tel 0476/864 108 (email: ann.van.duyse.ds@fracarita.org) Op onze website www.desleutel.be vindt u bijkomende informatie betreffende het netwerk.

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input
Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.