De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Unplugged eerste graad implementeren op uw school

Na een training stelt zich de belangrijke vraag: “Hoe gaan we deze 12 lessen implementeren in ons bestaand lessenschema?” Al naar gelang de concrete situatie kunt u de methode op verschillende manieren toepassen.

2009sleutelspelsintniklaasindividueleopdracht1
Sleutelspel Sint-Niklaas 2009

1. Twaalf lessen voor de eerste graad. 

De lessen zijn geschikt voor leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs. Het geniet de voorkeur dat de lessen binnen één trimester gegeven worden. De school maakt dus eerst een keuze of ze de lessen geeft in het 1ste of in het 2de jaar.
Unplugged heeft naast de lessen persoonlijke en sociale vaardigheden ook een component voorlichting: informatie over de producten waarin effecten en risico’s naast elkaar worden gezet. Zulke voorlichting op school moet niet per se worden gegeven door de klastitularis, evenmin door de leraar godsdienst, zedenleer of sociale vaardigheden. Het is belangrijk dat leerlingen ervaren dat alle leerkrachten preventie ernstig en belangrijk vinden. Een spreek- en discussie les over drugs misstaat zeker niet in de lessen Nederlands. Een les over statistiek niet in een wiskundeles. Hoe je samen een probleem oplost en een keuze maakt  kan ook aan bod komen in de les bewegingsopvoeding. En hoewel we het niet in ons schema hebben opgenomen, kan de leraar Latijn of Frans misschien wel een van onze lessen verwerken in zijn leerstof. 

2. Waar halen we de twaalf extra lestijden vandaan?

a. ASO – TSO
Indien de school tijdens de eerste graad sociale vaardigheden geeft, passen deze lessen daar perfect in. U kan gedurende één trimester Unplugged geven, en de vijf andere trimesters de andere lessen en activiteiten van het programma dat wellicht meer algemene sociale en persoonlijke vaardigheden aanleert.
Vele scholen hebben in de 1ste graad een titularisuur. Dit lesuur krijgt vaak  als invulling “leren, leren” en “persoonlijke- en sociale vaardigheden”  De 12 lessen kunnen binnen deze lessen gegeven worden.
Indien de school geen sociale en persoonlijke vaardigheidslessen en geen titularisuur inricht kunnen de twaalf lessen verdeeld worden over de verschillende vakgebieden. Het is geen ideale situatie want zo verliest u het voordeel dat één leerkracht het groepsproces volgt en de leerlingen ook kan volgen in hun vorderingen. Maar als het niet anders kan, kunt u anderzijds de kans te baat nemen om leerkrachten te betrekken die zich anders niet met deze thematiek zouden inlaten. Het spreekt vanzelf dat u dat goed coördineert en aangeeft wanneer wie welke les geeft. Hieronder geven we een mogelijk voorbeeld.

les Onderwerp Voorbeeld van vakgebied

1 Beginnen met Unplugged 
2 Bij de groep horen     
3 Kiezen: alcohol, risico’s en bescherming     
4 Wat je gelooft, is dat gebaseerd op feiten? 
5 Tabak: ook een drug
6 Express yourself  
7 Opkomen voor je mening  
8 Contact 
9 Drugs – just say know  
10 Omgaan met moeilijkheden       
11 Problemen oplossen en beslissingen nemen   
12 Doelen stellen                Zedenleer/Godsdienst
Zedenleer/Godsdienst
Plastische Opvoeding
Wiskunde
Biologie
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Technologische Opvoeding
Muzikale Opvoeding (Nederlands)
Lichamelijke Opvoeding
Zedenleer/Godsdienst

 

b. BSO
Ook hier kunnen de lessen gegeven worden binnen de lessen sociale vaardigheden of het uurtje van de klastitularis.
Indien de school dit uur niet inricht, sluiten deze lessen goed aan bij het vak Maatschappelijke Vorming. De school kan dan het thema: tabak, alcohol en andere drugs gebruiken als leerstofinhoud.

2010Nijlen12
Leerlingen Nijlen, 2010

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.