De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Buitengewoon onderwijs

Er is vanaf 2015-2016 ook een open training Unplugged specifiek voor BuSO!

Drugpreventie in het Buitengewoon Secundair Onderwijs: een praktijkvoorbeeld

In mei 2012 vroeg de directie van de BuSO school Sint-Jozef Gent ons, om hen te ondersteunen in het uitwerken van hun drugpreventie.  Sint-Jozef is een grote Buso school met meer dan  300 leerlingen. De school  richt zich naar jongens en meisjes met een licht mentale beperking.   De school heeft tevens een degelijke uitgebouwde auti-werking.  De beroepsopleiding is de belangrijkste opdracht van deze school (lees ook het interview met de directie van de school).

Buitengewoon Secundair Onderwijs

Vanuit De Sleutel ontwikkelden wij preventiepakketten voor het secundair onderwijs. Deze pakketten worden via training van leerkrachten geïmplementeerd in het schoolgebeuren. Onze methodieken richten zich vooral naar het gewoon onderwijs. Voor leerlingen en scholen van het Buitengewoon onderwijs is er weinig concreet materiaal op de markt. Van deze leerkrachten wordt verwacht dat zij specialisten zijn in het her-talen van alle methodieken. Wij helpen hen daar graag bij.

Voorbereiding: acties kaderend in het drugbeleid op school

De vraag van de school was zeer duidelijk. “Ondersteun ons bij het uitwerken van het drugpreventiebeleid”. De school was zelf vragende partij om het thema drugs aan te brengen via specifieke projectdagen per studiejaar.

Om deze projectdagen te introduceren en de uitwerking voor te bereiden gaven we eind augustus aan alle leerkrachten een inleidende lezing. Daarin schetsten wij kort de pijlers van een degelijk drugbeleid. Een belangrijk deel van de voordracht behandelde de criteria van effectieve drugpreventie. Alle wetenschappelijke studies ten spijt zijn veel leerkrachten er nog van overtuigd dat het inboezemen van angst de beste preventie is. “Confronteer de leerlingen maar met de afschuwelijke gevolgen van druggebruik” “Vertel gerust een gruwelverhaal” … zijn uitlatingen die we nog te vaak horen tijdens gesprekken met leerkrachten.

We gaven de leerkrachten inzicht in de mogelijkheden en beperktheden van het puberbrein. De bijzondere kwetsbaarheid van de doelgroep probeerden we telkens te beklemtonen.  

Op het einde van de inleidende sessie werden afspraken gemaakt over de verschillende klemtonen per studiejaar. Concreet werden volgende thema’s voor de projectdagen vastgelegd:

Observatiejaar : tabak
2de jaar: alcohol
3de jaar: illegale drugs
4de jaar: luisteren naar een getuigenis van een ex-gebruiker
5de jaar: alcohol en drugs in het verkeer

Training van de leerkrachten

Om de projectdagen met de leerlingen voor te bereiden werden de leerkrachten telkens getraind. Daarnaast was er ruim tijd voor de inhoudelijke en praktische uitwerking. We waren aangenaam verrast door de grote betrokkenheid en creativiteit van de leerkrachten. Naast de interactieve voordracht van de medewerker van De Sleutel werkten de leerkrachten een reeks praktische activiteiten uit (zie foto’s).

Op zoek naar gezonde alternatieven

Werken met jongeren met een mentale beperking vraagt een minder verbale, maar een meer doe-gerichte, insteek. De leerkrachten gaven tevens aan dat het voor de leerlingen moeilijk is om zelf te ontdekken wat alternatieven zijn om de vrije tijd in te vullen. De leerkrachten van het Buitengewoon Secundair Onderwijs vroegen nadrukkelijk dat wij alternatieven zouden aanreiken. Sport, dans, alcoholvrije cocktail werden door ons aangebracht. De leerkrachten tuinbouw brachten daar nog een zweethut en lichaamsverzorging extra bij.

Een impressie van de activiteiten van het observatiejaar.

foto schoolbord 
De leerlingen berekenen de kostprijs van roken op jaarbasis.

sport

Door sport en spel, door inspanning en conditietraining komt dopamine en
endorfines vrij in de hersenen.

rookmachineeffect rookmachine 
Door middel van een zelfgemaakte rookmachine wordt het effect van roken op de longen duidelijk gemaakt.

Lees hier meer over hoe een school ondersteuning kan vragen aan een dagcentrum in het kader van drugproblematiek.

 

TRIP_spelbord

Een belangrijke pijler binnen het drugsbeleid is educatie. Vaak ontbreekt het aan praktisch materiaal om de educatie te geven. Zeker voor leerlingen uit het Bijzonder Onderwijs is het moeilijk om aangepaste pakketten te vinden.  

Bestaande didactische pakketten doen vaak een beroep op de verbale talenten van de leerlingen. Iets lezen, bespreken, debatteren, mening weergeven,… Allemaal competenties waar deze leerlingen niet zo sterk in zijn.

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.