De Sleutel Logo

STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 Jongeren bewust leren omgaan met middelengebruik

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Laat je tijdens een jeugdactiviteit een 16 of 17-jarige een pint bier drinken op een terras? Wat doe je als verantwoordelijke als je vermoedt dat één van de monitoren onder invloed is? Hoe kom je tot een drugsbeleid in de jeugdbeweging?

GOEDE PRAKTIJK IN DE JEUGDBEWEGING

Middelengebruik bespreekbaar krijgen in jeugdverenigingen is lang niet evident. Negen Brugse jeugdbewegingen gingen er het voorbije werkjaar mee aan de slag. Een proefproject gesteund door 5 lokale Rotaryclubs, toont dat het kan. Dankzij een ruime samenwerking is er voortaan een “train de trainer”-aanbod waaraan alle actoren uit het lokale drugoverlegplatform actief kunnen meewerken. Een gesprek met Tom Vanhoutte,  preventiewerker van dagcentrum De Sleutel te Brugge.

web_2002-2003_Don_Bosco_Halle_87

Hoe is het project ontstaan?
Tom Vanhoutte: De interclubcommissie van Rotary Brugge/Damme, o.l.v. Joris Vankerschaever, nam begin 2011 contact op met De Sleutel om een preventieprogramma voor jeugdverenigingen uit te werken. Aanvankelijk stelden ze voor om ons Sleutelparcours aan die groep te ondersteunen en aan te bevelen. Voor ons was dit een uitdaging. In het verleden hadden we al tevergeefs gepoogd om rond middelengebruik in jeugdverenigingen aan de slag te gaan. We vonden het dus een goed idee, maar stelden voor om het ruimer open te trekken. Het mocht geen eenmalig losstaand project worden.

Waarom niet?
Tom: Onderzoek wijst uit dat één geïsoleerde actie minder effectief is.  Een drugspreventie actie moet ruimer ingebed zijn, onderdeel uitmaken van een structurele aanpak op langere termijn. De leiding wisselt immers relatief snel. Vandaar ook onze keuze voor de “train de trainer”-aanpak. Op die manier bereik je veel meer jongeren. En het zijn de monitoren zelf, die dichtst bij de jongeren staan, die best weten wat in de groep gevoelig ligt. Dankzij de opleiding krijgen ze een kader waarbinnen ze verder in de groep rond middelengebruik aan de slag kunnen gaan. We stelden een tweedaags vormingsprogramma op en kozen er bewust voor om een aantal partners van het DOPB (drugoverlegplatform Brugge) hierbij te betrekken.

Hoe verliep dit concreet?
Tom: Vanuit De Sleutel wilden we een zo groot mogelijk draagvlak creëren. Vandaar dat we ook de Jeugddiensten van Damme en Brugge, de stedelijke Preventiedienst Brugge, het JAC, en het centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ) W-Vl hierbij hebben betrokken. CGGZ heeft expertise in het begeleiden van scholen in het opstellen van een drugbeleid. Op onze vraag hebben ze een vorming opgemaakt meer op maat van jeugdbewegingen. We wisten dat het JAC een goed peer-to-peerproject (project jeugdadviseurs) had en wilden hen helpen om dit beter bekend te maken bij de jeugdverenigingen. Uiteindelijk kwamen we tot één dag theoretische opleiding (o.m. rond productinfo, methodiek, sociale vaardigheden,...) en één meer praktische dag voornamelijk met het sleutelparcours. 
web_2002-2003_Don_Bosco_Halle_89

Het was achteraf ook belangrijk dat de stedelijke jeugddienst ons actief ondersteunde. Ze hebben een heel directe toegang tot de jeugdverenigingen. Dankzij die inbreng en hun promotie konden we hen dus veel beter bereiken. 

Uiteindelijk volgden 9 jeugdbewegingen de tweedaagse opleiding. Zes van hen toonden met een rapport achteraf ook aan dat ze hier effectief mee beginnen werken zijn? Kan u voorbeelden geven van hoe dit gebeurde?
Tom: Sommige jeugdverenigingen werkten een eigen drugbeleid uit. De leiding agendeerde dit op een leidingsweekend of op een vergadering. Zo lag het thema middelengebruik ter discussie. Concrete situaties werden besproken en meestal resulteerde dit in formele afspraken binnen de leidingsploeg (vb. niet roken tijdens activiteiten bij kinderen, geen alcohol voor en tijdens activiteiten) en t.a.v. de leden zelf (bv roken op kamp mag enkel voor de oudste leden na de maaltijden, ’s avonds na de activiteiten, en steeds onder begeleiding van een leider).  Bij andere verenigingen kreeg dit drugpreventiebeleidsplan duidelijk een plek in het jaarprogramma. En uiteindelijk resulteerde dit steeds in een activiteit met de jongeren zelf rond gebruik. Belangrijk is echter ook dat dankzij het vormingsluik rond sociale vaardigheden de jongvolwassenen uit de leiding ook in hun gewone wekelijkse werking met jonge tieners rond “weerbaarheid” kunnen werken, zonder daarom productspecifiek bezig te moeten zijn. Dankzij die kennis staan ze ook veel sterker in hun schoenen (lees hier voorbeelden van rapporten van jeugdverenigingen. Link naar rapport Jeugd Rode Kruis  , link naar  drugsplan KSA, link naar verslag activiteit KSA ).

embleem_drugpreventieHoe belangrijk is de toekenning van een label als beloning?
Tom: De jeugdverenigingen overhalen om twee zaterdagen vrije tijd aan een vorming te spenderen is niet eenvoudig. Als daar een beloning tegenover staat, wordt het een heel ander verhaal. Wie de vorming volgt, krijgt een zilveren label en een eerste cheque twv 250€. Wie kan aantonen dat men er nadien effectief op verderwerkt, verdient een gold label, ook ter waarde van 250€.  Met die incentive van 500 euro, door de Rotary clubs gesponsord, kan je jeugdverenigingen motiveren om deel te nemen aan dergelijke vormingsactiviteiten, wat in het verleden alles behalve evident bleek te zijn, maar nu dankzij de inspanningen van Rotary wel is gelukt.

Hoe ziet de toekomst er uit ?
Tom: De Rotary engageert zich voor een langere termijn. De Brugse clubs zetten jaarlijks minimum 5000 euro opzij om de labels als beloning te kunnen blijven toekennen. Ik verneem dat ook in andere regio’s diverse Rotaryclubs ervoor kiezen om op een zelfde manier de lokale drugpreventie een duw een rug te geven. Dit najaar plannen we hier in elk geval een nieuwe tweedaagse opleiding. We willen voorrang geven aan nieuwe verenigingen. Volgend jaar staat het dan weer open voor allemaal. Voortaan willen we de incentive voor het golden label wel extra gewicht geven, om de verenigingen ook meer tot implementatie aan te porren.  In totaal zijn er zo’n 100 jeugdbewegingen in de ruime regio. Belangrijk verder is dat we nu als evaluatiecriterium de opstart van de coaching via de stedelijke preventiedienst hebben weerhouden. Op die manier kunnen we dus kwalitatief opvolgen wat er na de vorming gebeurt.

Kunnen verenigingen uit andere regio’s ook iets aan deze “Good Practice” hebben en zijn er randvoorwaarden?
logo_rotary_2010Tom: Rotary zelf wil dit proefproject ruimer promoten. Zo is men van plan om het train de trainer-project vanuit Rotary Nationaal  in andere regio’s een duw in de rug te geven. Dit project was een echte “joint” effort, want door de structuur van het DrugOverlegPlatform in Brugge, kon ik vrij makkelijk een aantal partners mobiliseren, die elk met hun eigen expertise dit project hebben doen slagen. Dat ons project zo goed kon worden opgestart en opgevolgd, was dus ook te danken aan de rol die de stad Brugge opneemt inzake middelengebruik. De Sleutel had grotendeels de regie van dit project, dit in nauw overleg met de Rotary interclubcommissie, maar de stad ondersteunde heel sterk mede doordat er heel wat personeel gedetacheerd is. Het gratis aanbod dankzij de Rotary was uiteraard ook belangrijk. En het resultaat biedt een mooie meerwaarde voor de stad Brugge en de stad Damme. Dankzij het creëren van win-win-situaties zijn uiteindelijk alle partners tevreden.

web__golden_label

Zes jeugdverenigingen uit de regio Brugge mochten op 20 april ll. een Golden Label en 250 € in ontvangst nemen: KSA Sijsele,  Jeugd Rode Kruis Brugge,  FOS De Boekaniers, KSA Moerkerke,  Zeescouts Stelle Maris Zeebrugge en KSA Ten Briele St- Michiels

 

 

 

 

link naar persbericht

Lees 5116 keer Laatst aangepast op dinsdag, 12 juni 2012 13:24
Meer in deze categorie: « Preventie Brugge

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

Juli
 • 31
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 
  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 31/7; 14/8; 28/8; 11/9; 25/9; 9/10; 23/10; 6/11; 20/11; 4/12; 18/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer infoSeptember
 • 8
  10:00 Zee-zeildag 2019

  Meer info over de "varen voor het goede doel" editie 2019 mag u hier binnenkort verwachten.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

Oktober
 • 7
  19:30 Dagcentrum Mechelen viert 25 jarig bestaan met Filmavond

  Dagcentrum Mechelen viert op maandag 7 oktober zijn 25-jarig bestaan met een filmavond. De viering wordt georganiseerd i.s.m. met het Filmhuis. Samen zetten we een parel van Gus Van Sant in de kijker: ‘Don’t Worry He Won’t Get Far On Foot.’ Een film die een mooi beeld schetst van een man in herstel. Hij maakt er het beste van, ondanks zijn beperkingen. Vooraf is er een receptie en om 20u30 vangt de film aan. Meer nieuws volgt!

 • Volledige agenda