De Sleutel Logo

STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 dinsdag 13 maart 2012 10:40

Goede praktijk op school: tips bij de begeleiding van leerlingen met een beginnende drugproblematiek

Tijdens projectdagen of “sleutelspelen” is één van de stellingen waar leerlingen over discussiëren: “het drugbeleid op onze school is te laks”. Wat je dan als leerkracht of begeleider te horen krijgt, blijkt achteraf vaak een “eye-opener”. Bij pubers komt in de discussie echter altijd één constante terug: “als het maar duidelijk en rechtvaardig is”.

Druggebruik bespreekbaar maken
Alle scholen in Vlaanderen laten zich voor hun drugbeleid leiden door de brochure “Drugbeleid op school”. Vanuit de dienst preventie van De Sleutel adviseren we aan alle scholen die hun drugbeleid willen bijstellen eerst deze uitgave van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) bij de hand te nemen.
De map ‘Drugbeleid op school’ bevat degelijke informatie over de drie pijlers waar elk drugbeleid op gebaseerd is: regelgeving, begeleiding en educatie & structurele maatregelen. Wij adviseren scholen die hun drugbeleid willen evalueren of herdenken om de brochure als leidraad te gebruiken, eventueel met begeleiding door een plaatselijke preventiewerker of een medewerker van het Centrum voor Geestelijke Gezondheid. Ook bij onze dienst preventie kan steeds advies worden ingewonnen.

drugs__bord
Een pijnpunt dat directies en leerkrachten tijdens trainingen aangeven is: “hoe herkennen we zo vlug mogelijk de leerlingen die drugs en/of alcohol gebruiken en misbruiken?” Als in de school een acute problematiek aanwezig is, grijpen leerkrachten graag naar drastische maatregelen: politiehonden, drugscontroles, urinecontroles, …  Misschien zijn deze maatregelen in sommige situaties wel te rechtvaardigen, maar meestal schieten ze hun doel voorbij.
We lichten hier in een notendop enkele aandachtspunten en valkuilen toe als het gaat om begeleiden van leerlingen. De belangrijkste opdracht van leerkrachten is lesgeven. Leerlingen voorbereiden op het uitoefenen van een beroep of degelijk voorbereiden op voortgezet onderwijs. We weten uit ervaring dat alcohol- en druggebruik de normale ontwikkeling en groei van leerlingen vaak dwarsboomt. Als school kan men zich enkel focussen op het observeerbaar gedrag dat leerlingen stellen. Leerlingen worden aangesproken als hun functioneren onder een bepaald niveau daalt. Dit minder functioneren toont zich vaak in ondermaatse resultaten, te passief of juist agressief gedrag, te laat komen, spijbelen, … Over de oorzaken van het minder functioneren hebben we vaak het raden. Maar als er een vermoeden is van gebruik, spreekt een opvoeder dat vermoeden het best zo vlug mogelijk uit. Natuurlijk altijd als een vermoeden. Maar het gesprek is gestart en als de leerkracht een goede relatie heeft met zijn/haar leerlingen kan het probleem aangepakt worden. Vaak zijn zorgleerkrachten of coördinatoren verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen. Deze leerkrachten verrichten op vele scholen prachtig werk. Vaak hebben ze zich bijgeschoold in motivationele gespreksvoering. Zij beseffen dat leerlingen die door (beginnend) druggebruik uitvallen niet op één twee drie hun gedrag veranderen. Het beginnend gebruik biedt voor de leerling betekenisvolle voordelen. Maar professionele zorgleerkrachten laten het bewustzijn bij deze jongeren groeien. Dit doen ze door vooral te werken op het versterken van persoonlijke en sociale vaardigheden. Een lang proces. Maar zeker de moeite waard.

Valkuiken
We willen scholen nog even behoeden voor enkele valkuilen. Leerlingen die hun problemen tonen in agressief en opstandig gedrag worden vlug gehoord. Leerlingen die hun problemen verinnerlijken vallen vaak door de mazen van het net. Doordat ze geen aandacht vragen, worden ze ook met rust gelaten. Een goede opvoeder merkt dit op en gaat ook met deze leerling in gesprek.
Sommige begeleidende leerkrachten gaan vanuit hun zorgende kwaliteit doorslaan in bemoedering. Ze nemen op die manier alle verantwoordelijkheid van de leerling weg en geven de leerling de kans om te manipuleren. Sommige leerlingen kunnen vanuit hun situatie zeer gekwetst zijn, het zeer moeilijk hebben en verdienen alle ondersteuning. Maar het ontslaat die leerlingen er nooit van om hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Ook zorgende leerkrachten hebben de uitdaging om leerlingen te prikkelen, een stapje vooruit te zetten en zich niet te wentelen in zelfbeklag en zelfmedelijden.
Het is de taak van de school om leerlingen te begeleiden door hun moeilijke jaren van de puberteit. In problematische situaties is het belangrijk om de balans in evenwicht te houden tussen ondersteunen en verantwoordelijkheid laten nemen.

Wenst u meer informatie over drugbeleid dan kan u altijd terecht bij VAD (www.vad.be) of bij onze dienst preventie (09 231 81 92). 

Johan Van de Walle, maart 2012

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

Juli
 • 31
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 
  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 31/7; 14/8; 28/8; 11/9; 25/9; 9/10; 23/10; 6/11; 20/11; 4/12; 18/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer infoSeptember
 • 8
  10:00 Zee-zeildag 2019

  Meer info over de "varen voor het goede doel" editie 2019 mag u hier binnenkort verwachten.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

 • Volledige agenda