De Sleutel Logo

STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 woensdag 21 mei 2008 00:00

Preventie op een interactieve manier


Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat preventieprogramma's aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om effectief te zijn. Succesvolle programma's richten zich op de verbetering van de sociale en persoonlijke vaardigheden van leerlingen. Leerlingen moeten kritisch leren omgaan met informatie. Alleen zo kunnen ze een weloverwogen beslissing nemen over drugs. Interactief onderwijs blijkt hierbij de meest effectieve onderwijsvorm te zijn.

img_0025
Waarom werken op een interactieve manier?

Uit het onderzoek van M. Morgan bleek dat slecht gekozen preventiemaatregelen averechts kunnen werken. [1] Kortetermijnmaatregelen of periodieke maatregelen, zoals eenmalige lezingen door specialisten of door de politie blijken niet effectief en kunnen jongeren nieuwsgierig maken naar drugs. Vervolgens blijkt uit het onderzoek van N. Tobler dat interactieve programma's die sociale vaardigheden bijbrengen een groter effect hebben dan programma's die op een docerende manier enkel productinformatie aanbrengen. [2] Tenslotte bevestigt ook het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) dat het welslagen van preventieprogramma's sterk afhangt van de gekozen maatregelen. [3] Interactief onderwijs is hierbij een succesfactor.

img_0002

Onze preventieprogramma's worden op een interactieve manier aangebracht, waardoor ze ook meer effectief zijn.

Sleutelspel, Onze-Lieve-Vrouwcollege Oostende, 2010 

 

 Wat houdt interactiviteit in?

Tijdens sleutelspelen, voordrachten en in UNPLUGGED (preventieprogramma voor jongeren) proberen we tegemoet te komen aan deze voorwaarden. Via verschillende didactische werkvormen wordt er op een interactieve manier gewerkt met de leerlingen. Werken op een interactieve manier is meer dan het houden van een vraag-leer gesprek. Het is meer dan vragen stellen aan de leerlingen en wachten op een paar antwoorden. Met interactie bedoelen we dat we leerlingen aansporen om in interactie te treden met elkaar. Ze leren hun mening uitwisselen en discussiëren. Zo leren ze met elkaar praten over drugs. Dit is een vaardigheid en moet eerst geoefend worden.

Enkele van deze vaardigheden zijn kritisch denken, effectieve communicatie en zelfbewustzijn [4]. Deze vaardigheden beschermen jongeren tegen het gebruik van drugs. Ze worden weerbaarder en kunnen opkomen voor hun mening en zichzelf.

Hoe worden deze vaardigheden geoefend?

Een oefening bij de leerlingen is bijvoorbeeld het noteren van enkele voor- en nadelen van roken, alcohol en drugs. Na enkele minuten vragen we hen: "Schrijf nu van je buur de voor- en nadelen op waar jij mee akkoord bent.". Door de leerlingen naar elkaars antwoorden te laten kijken en over te schrijven komt de discussie op gang. Waarom vind jij dit een voordeel? Wat bedoel je daarmee? Zo bouwen de leerlingen samen de redenering op. Zo leren ze kritisch denken en kunnen de leerlingen bewustere keuzes maken.

Spreken voor een groep is voor de meeste leerlingen niet evident; het ontbreekt hen nog aan voldoende zelfvertrouwen. Daarom geven we de jongeren de kans om te overleggen. Op die manier kunnen ze hun mening eerst uitwisselen in een kleine groep voordat ze moeten spreken voor de hele klas. De jongeren leren zich uitdrukken op een gepaste manier. Hoe kom je op voor je mening? Hoe druk je je op een gestructureerde en begrijpbare manier uit? Hoe zeg ik nee? Daarna kunnen ze hun mening uiten voor de volledige groep. Ze voelen zich gesterkt door hun groepsgenoten en de communicatie zal vlotter verlopen. Zo wordt effectieve communicatie geoefend.

2010SleutelspelOostendewerkboekje2 2010SleutelspelOostendeWerkboekje3 2010SleutelsppelOostendewerkboekje1

Via verschillende didactische werkvormen wordt er op een interactieve manier gewerkt met de leerlingen.
Sleutelspel, Onze-Lieve-Vrouw College, Oostende, 2010

Tijdens deze oefenmomenten worden ze zelfbewust, ze leren de zwaktes en sterktes van hun karakter kennen. Zelfbewustzijn kan hen helpen om te herkennen wanneer ze gestresst zijn. Een goede zelfkennis draagt tevens bij tot meer empathie.

Dit verklaart waarom een interactieve aanpak meer effect heeft dan een docerende. Bij een docerende aanpak worden de leerlingen immers niet gestimuleerd om zelf na te denken en te communiceren. Dit zijn echter belangrijke vaardigheden om op te kunnen komen voor jezelf.

Tot slot

De leerlingen ontwikkelen natuurlijk niet in één dag of op twee uur tijd persoonlijke en sociale vaardigheden die hen beschermen tegen drugs. Daarom werd het preventieprogramma UNPLUGGED ontwikkeld. Dit programma bestaat voor elke graad van het secundair onderwijs.  Zo kunnen de leerkrachten uit alle graden werken aan deze vaardigheden. Hopelijk inspireert deze manier van werken de leerkrachten en blijven ze nadien bij alle lessen die ze geven interactief werken.

Natalie Troch, stagiaire Ugent faculteit Rechten, vakgroep Criminologie.[1] Morgan, M., Drug use prevention: an overview of research, Stationery Office, Dublin, 2001

[2] Tobler, N., Roona, M. R., School-Based Adolescent Drug Prevention Programs: 1998 Meta-Analysis, Nederland, 1998.

[3] Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, Richtlijnen voor de evaluatie van drugspreventie. Een handboek voor programmaplanners en evaluatoren. Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen. Luxemburg, 1998.

[4] Van der Kreeft, P. , Handleiding voor de leerkracht: Preventie op school UNPLUGGED 2e graad secundair onderwijs, Gent, De Sleutel, 2008, 78p.

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

Juli
 • 31
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 
  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 31/7; 14/8; 28/8; 11/9; 25/9; 9/10; 23/10; 6/11; 20/11; 4/12; 18/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer infoSeptember
 • 8
  10:00 Zee-zeildag 2019

  Meer info over de "varen voor het goede doel" editie 2019 mag u hier binnenkort verwachten.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

 • Volledige agenda