De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Hoe integreer je Het gat in de haag als methode in je school: een inspirerende praktijk

Een nieuwe leermethode rond sociale vaardigheden opstarten in een drukke klas... Als kleuterjuf is dat niet meteen een droomscenario voor een nieuw schooljaar. Toch zijn er diverse mogelijkheden om zo’n methodiek goed geïntegreerd te krijgen. In de gemeentelijke basisschool in Evergem opteerden ze ervoor om de zorgjuf de introductie in alle klassen te laten doen. Het bleek een goede voorzet waarmee de juffen van de kleuterklassen nadien zelf enthousiast aan de slag gingen.

Tijdens de kleutertijd maken kinderen een zeer grote evolutie mee. De basis van ieders persoonlijke en sociale vaardigheden wordt daar gelegd. Een kleuter die in de eerste kleuterklas nog vooral op zichzelf gericht is, evolueert tot een kind dat kan samenspelen, dat rekening houdt met de ander en dat kan verwoorden wat het voelt.

DSC 0992Met Het gat in de haag ondersteunt het Preventieteam van De Sleutel de leerkrachten zodat ze makkelijker kunnen werken aan de ontwikkelingsdoelen rond sociale vaardigheden. Het gat in de haag bevat 30 verhalen (10 per kleuterjaar) en meer dan 100 oefeningen om de sociale vaardigheden van kleuters te trainen. De hoofdrol is weggelegd voor 8 kleurrijke groenten met elk hun eigen karakter.

De gemeentelijke bassischool van Evergem telt in totaal 290 kleuters verspreid over 13 kleuterklasjes. Waarom kozen jullie voor onze “groentjes” ?
Mieke Genbrugge (directeur):
Onze school leerde Het gat in de haag kennen tijdens een studiedag in Antwerpen, waar wij uitgenodigd waren als pilootschool voor TOPspel. Ik volgde de workshop over Het gat in de haag en was meteen verkocht: mooi materiaal, didactische suggesties, aantrekkelijk gemaakt en uitgewerkt voor de verschillende leeftijden.

Hoe introduceerde de school dit nieuwe aanbod daarna? Via een open training?
Mieke:
Neen. We hebben jullie trainer uitgenodigd op onze pedagogische studiedag waardoor we als team concreet konden kennismaken met Het gat in de haag-pakket. Gekoppeld hieraan opteerden we er gedurende dat schooljaar (2014-2015) voor om tijdens de zorguren van juf Inske het thema sociale vaardigheden binnen te brengen bij de collega’s in de verschillende kleuterklassen. Om het geheel te versterken boekten we voor onze kleuters dat schooljaar ook de aangepaste toneelvoorstelling van Theater Tomaat (1). Het schooljaar daarna (2015-2016) deden “de groenten” hun intrede in de klassen zelf en kon elke juf dit dan in de eigen klas verder uitwerken.
Hoe waren de reacties na de intro op het team?
Juf Inske
: Het enthousiasme was meteen gewekt, iedereen zag al snel de meerwaarde. Die training was heel interactief. Aansluitend heb ik als zorgjuf het pakket dan in alle klassen geïntroduceerd bij alle kleuters en peuters. Wekelijks deden we iets anders rond sociale vaardigheden. Elk verhaal is gekoppeld aan heel wat activiteiten die telkens de aandacht vestigen op één bepaalde sociale vaardigheid; omgaan met gevoelens, positief zelfbeeld, creatief denken, probleemoplossend vermogen,...

het gat in de haag inske evergem web005

En hoe pakte je het in de klas aan?
Inske:
“Als zorgjuf ging ik met de verhalen en de Kamishibai op stap (1). Met zo’n verteltheater is de betrokkenheid optimaal. De kinderen vonden het meteen superleuk. Als ze me zagen komen met de koffer wisten ze het meteen: de “groentjes” komen op bezoek. De kinderen gingen ook echt met die verhalen naar huis. Vooraleer ik een verhaal van het gat in de haag begon te vertellen, greep ik in mijn inleiding altijd terug naar iets dat kort daarvoor gebeurd was in de klas. Door concrete situaties – vb een klein conflict - uit te beelden met de groentjes kan je makkelijk zaken wat uitvergroten. Aansluitend volgde dan het verhaal van Het gat in de haag. Daarna deden we nog een soort nabespreking. Soms was dat een groepsopdrachtje waarmee ze konden tonen wat ze uit het gebeurde geleerd hadden (vb bedenk of teken zelf een verhaaltje). Soms vroeg ik hen om iets te tekenen rond gevoelens (vb dat vind ik niet leuk in de klas, dat vind ik wel leuk in de klas). Of ik liet de kleuters stilstaan bij dingen waar ze goed of minder goed in zijn.

Vandaag sta je zelf voltijds in de klas…
Inske:
Dat heeft ook zijn voordelen: nu kan ik meer spreiden en de nabespreking of de werkjes later op de week doen. Vandaag is elke juf er dus in de eigen klas mee aan de slag. In iedere klas is Het gat in de haag ook visueel aanwezig. Elke klas heeft haar eigen knuffels en beschikt over de prenten en speciale hoekjes waarin de groentjes ook centraal staan.

Waar ben jij knap in?

Even nader ingaan op de methode zelf : wat typeert de groentjes?
Inske: Vooral de rijkheid aan karakters. De verhaaltjes zijn relatief kort (beperkt tot drie platen), maar de inhoud is heel bruikbaar. De kinderen voelen zich meteen betrokken. De groentjes zijn elk sterk in een bepaalde intelligentie en deze komt duidelijk tot uiting in de verhaaltjes. Wortel is rekenknap. Pompoentje kan goed knutselen en staat centraal in onze knutselhoek. Erwt is beweegknap en gebruiken we soms om schrijfmotoriek uit te beelden. Tomaat is een echte babbelkous. Komkommer is zeer muzikaal en houdt van dansen. Aardappel is gek op de natuur en gaat op ontdekking met de zintuigen. In onze aardappelhoek gaan we bijvoorbeeld aan de slag met een zandtafel of een snipperbak,… Door met die groenten te werken, voelen kinderen dat ze vaak meer dan één groentje willen kiezen,… Ze ervaren dat je van alles iets hebt. Ook een gezelschapsspel uit de wortelkast spelen, vinden ze leuk.

Sociale vaardigheden

het gat in de haag inske evergem 012 webInske: De meerwaarde is natuurlijk dat het materiaal het mogelijk maakt op een speelse manier rond sociale vaardigheden aan de slag te gaan. Dankzij de groentjes kan je situaties bespreekbaar maken op kindermaat, kan je de kinderen beter leren omgaan met elkaar, met problemen die zich kunnen voordoen.

Kan je dit even illustreren?
Prei staat voor “samenknap” en kan je aangrijpen om te leren delen, zorg te dragen voor elkaar. Als het dan bijvoorbeeld in de poppenhoek niet zo goed lukt dan kan je voorstellen of preitje eens mag komen kijken. Op die manier krijgt die groente plots een stem die meespeelt. Het laat toe dingen niet uit zichzelf te verwoorden, waardoor je al veel dingen oplost. Of kleuters merken dat preitje bij de computer staat. Dan weten ze dat het elk om beurt is. Het is ook een hulpmiddel om een stem te geven aan hun gevoelens bijvoorbeeld bij conflicten. Je kan er ook een time out moment van maken: kom we nemen tomaatje erbij en we lossen het op. Of stel je voor dat tomaatje hier ook aanwezig zou zijn. Wat zou je dan doen... Zo komen ze zelf tot oplossingen en ze leren zelf verwoorden waar ze mee zitten. Door kleuters voor zichtzelf te leren opkomen maken we hen weerbaar zodat ze ook later zullen kunnen zegen: neen ik wil dat niet.

Hoe blik je terug op de manier waarop het gat in de haag gelanceerd werd?
Inske:
Ik denk dat we het opnieuw zo zouden aanpakken. Leerkrachten hebben hun dagelijkse klaswerking. Iets nieuws introduceren is soms een grote drempel. Nu hebben ze het eerste jaar kunnen meekijken, ze hebben gezien wat het teweegbrengt zonder dat ze er kopzorgen over moeten hebben. De integratie van het pakket is goed gelukt. Scholen die het overwegen zou ik aanraden om Het gat in de haag te introduceren als thema van de maand bij een nieuw schooljaar.

Zijn er tips om het enthousiasme hoog te houden?
Inske
: Je moet het echt op de agenda zetten en er tijd voor maken. Er zijn immers drukkere periodes waar het op de achtergrond kan geraken. Om het levendig te houden en van mekaar te leren hebben we een werkgroep opgericht rond Het gat in de haag. Leerkrachten die twijfelen of afwachten kunnen bij ons terecht voor tips. We hebben er ook afgesproken om de groentjes een plek te geven op de speelplaats. Verder ontstond er het idee om een wandelpaadje op school in te richten met natuurmuziekelementen (komkommer) en een praathoekje van tomaatje…

Paul De Neve (februari 2017)

 (1) Een verteltheaterkastje waarin A3-prenten worden geschoven. Op de achterzijde van die prenten staat een verhaal dat de kamishibai-verteller voorleest of vertelt. Deze school koos ervoor om dit materiaal zelf te maken. 

 (2) Deze voorstelling - gemaakt in samenwerking met De Sleutel - leert dat ieder kind een eigen talent heeft en behandelt 'zelfvertrouwen' als eerste mijlpaal in de drugspreventie. http://www.theatertomaat.be/gatindehaag

www.hetgatindehaag.be. 

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.