donderdag 17 maart 2016 00:00

De Sleutel ontwikkelt innoverend preventieprogramma voor lagere school

TOPspel, aan de slag met beginnend grensoverschrijdend gedrag: het team Preventie staat reeds jaren garant voor het trainen van leerkrachten om kinderen en jongeren sociale vaardigheden bij te brengen. We zetten hard in op de ontwikkeling van aangepast, aantrekkelijk materiaal waarmee de leerkrachten onmiddellijk aan de slag kunnen. Dat we ook in die ontwikkeling een voortrekkersrol willen blijven spelen, bewijst het ontstaan van TOPspel, de nieuwste methodiek voor sociale vaardigheden in de lagere school, dat tot stand kwam in samenwerking met de hogeschool Thomas More Antwerpen en KU Leuven. TOPspel is gebaseerd op het gerenommeerde Good Behaviour Game (GBG).

Wat is TOPspel?

TOPspel is géén extra lessenpakket maar een methodiek die je flexibel kan integreren in de bestaande lessen. TOPspel kan gespeeld worden door de klastitularis, de leerkracht lichamelijke opvoeding, de godsdienstleerkracht,… Het traint de vakoverschrijdende eindtermen sociale vaardigheden in de letterlijke zin van het woord. TOPspel gaat uit van de kracht van het positief ondersteunen van leerlingen, positieve groepsdruk, het negeren van negatief gedrag en het belonen van positief gedrag. Dit alles wordt in een duidelijke spelvorm gegoten, wat zeer motiverend is voor kinderen én leerkrachten. Het spel is eenvoudig, kort en krachtig, waardoor de instap erg laagdrempelig is

Lees hier het persbericht

Onderzoek door Thomas More en KU Leuven

Is er ook in Vlaanderen een draagvlak voor dergelijke methodiek? Halen we met onze scholen dezelfde resultaten als in het buitenland? Is ons opleidingstraject voldoende om de gewenste effecten te bereiken? Thomas More heeft in het schooljaar 2014-2015 onder leiding van dr. Geertje Leflot, lector en onderzoeksleider expertisecel Opvoeding en Onderwijs, in samenwerking met de KU Leuven een onderzoek gevoerd in 10 Vlaamse scholen.

Resultaten? Lees hier de  ‘Effecten van TOPspel na één interventiejaar’ 

 

Aanverwante info

Latest from Paul De Neve

back to top