De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 woensdag 17 november 2010 00:00

RKJ schrijft Open Brief aan Minister Pascal Smet

De Jongerenafdeling van De Sleutel, het RKJ in Eeklo schreef samen met De Waai een Open Brief aan Vlaams Minister Pascal Smet. In deze instellingen, waar jongeren opgenomen worden met ernstige emotionele en gedragsstoornissen, kon omwille van besparingsmaatregelen tijdelijk geen onderwijs meer worden voorzien.

Het RKJ (1) De Sleutel, het OBC (2) De Waai en het OOOC (3) De Waai, drie voorzieningen die zich richten naar kwetsbare jongeren, trokken in november 2011 aan de alarmbel. Ze deden dit samen naar aanleiding van de recente voorstelling van het rapport van de inderrechtencommissaris en de studiedag rond vier jaar werken met het decreet rechtspositie: realisaties en aanbevelingen, op 19 november 2010 (organisatie Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in samenwerking met Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Onderwijsinspectie) te Brussel.

Deze drie instellingen, die jongeren opnemen met ernstige emotionele en gedragsstoornissen, dreigden omwille van besparingsmaatregelen voortaan verstoken te blijven van onderwijs. 

Deze blinde besparing zorgt voor een verhoging van de maatschappelijke achterstand van deze reeds zo kwetsbare jongeren. Voor deze minderjarigen is onderwijs en vorming van essentieel belang. Het basisrecht op onderwijs kan voor hen niet langer worden gegarandeerd. Deze kwetsbare groep tussen de mazen van het onderwijsnet laten vallen, is een volledig verkeerd signaal en heeft nefaste gevolgen.

Om dit probleem aan te kaarten schreven deze drie voorzieningen samen een open brief aan Vlaams Minister Pascal Smet, bevoegd voor Onderwijs.

RKJ De Sleutel,  OBC De Waai en OOOC De Waai oordelen dat het ontnemen van kinderrechten om besparingsredenen een onaanvaardbare besparingsmaatregel is.

Lees hierna de Open Brief aan de minister met meer toelichting.

Eeklo, 19 november 2010

1. RKJ De Sleutel: Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma te Eeklo

2. OBC De Waai: Observatie en Behandelingscentrum De Waai te Eeklo (onder bevoegdheid van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

3. OOOC De Waai: Onthaal-, Oriƫntatie- en Observatiecentrum te Eeklo (onder bevoegdheid van het Agentschap Jongerenwelzijn).

 

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.