De Sleutel Logo

STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 Is het gebruiksprofiel bij cliënten die instromen in De Sleutel veranderd overheen de jaren?

Vanuit media en gesprekken met ouders, jongeren of leerkrachten krijgen we de indruk dat de drugproblematiek in de samenleving is toegenomen én fundamenteel veranderd is in de loop van de voorbije jaren. Ook nationale, Europese en internationale bronnen en beleidsopties laten dit uitschijnen. Maar is dat ook zo? En vinden we dit terug bij de cliënten die instromen in de behandelingscentra van De Sleutel?
Om een aantal van deze hypothesen wat nader te bekijken, maken we gebruik van de gegevens die verzameld worden naar aanleiding van het EuropASI interview. De EuropASI - letterwoord voor Europese versie van de Addiction Severity Index - is een voor Europa gestandaardiseerd interview dat de ernst van de verslaving meet vanuit een multi dimensionale invalshoek. Dat betekent dat niet enkel het gebruik van middelen wordt bekeken, maar dat ook de andere aspecten in het leven van de cliënten onder de aandacht komen.

In het bijgevoegde artikel hebben we het enkel over het middelengebruik zelf, evenwel niet beperkt tot één voornaamste middel. In het interview wordt immers uitvoerig ingegaan op de gebruiksgeschiedenis van de cliënt van elk middel. Concreet worden dus alle middelen die ooit door de cliënt werden misbruikt onder de loep genomen. We spreken hier over misbruik, omdat de EuropASI definitie verwijst naar het gebruik van een middel gedurende tenminste drie dagen in de week en/of met grote hoeveelheden op tenminste twee dagen in de week tot op het punt waarop het de normale activiteiten bemoeilijkt. Met andere woorden, het gaat wel degelijk om een andere vorm van ooit gebruik dan datgene wat in de meeste epidemiologische en/of bevolkingsonderzoeken gericht op preventie wordt gehanteerd.

Doordat we in De Sleutel reeds sedert 1998 dit interview afnemen bij cliënten die instromen, kunnen we ook ontwikkelingen overheen de jaren nagaan.

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input
Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

Februari
 • 13
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 
  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 13/2 ; 27/2; 13/3; 27/3; 10/4; 24/4; 8/5,...

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer infoMaart
 • 18
  09:30 Studiedag over 'Stigma als struikelblok op weg naar herstel'

  Deze studiedag vindt plaats te Leuven en wordt georganiseerd door de stuurgroep vrouwenwerking van de vier Vlaamse Therapeutische Gemeenschappen; nl. De Kiem, De Sleutel, De Spiegel, Katarsis en VAD, dit in samenwerking met het Provinciehuis van Leuven.  

  Meer info

 • Volledige agenda