De Sleutel Logo

STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 De cliënt in De Sleutel. De hulpverlening ontsloten: hoe, wie, wat? Jaarverslag

Met de Dienst Wetenschappelijk Onderzoek van De Sleutel werken we reeds jaren aan het 'ontsluiten' van de drughulpverlening. Met voorliggend verslag willen we uitdrukkelijk bijdragen tot het ontsluiten van dit terrein of zoals Van Dale het omschrijft: "toegankelijk maken voor verder onderzoek".

In dit verslag worden cijfergegevens gepresenteerd betreffende de hulpverlening binnen De Sleutel. We hangen deze gegevens op aan drie centrale vragen: HOE, WIE en WAT.
In het eerste deel analyseren we hoe de cliënt in 2004 en 2005 een beroep deed op het hulpverleningsaanbod van De Sleutel. Zowel het zorgaanbod in de ambulante afdelingen als het aanbod in de residentiële afdelingen komt uitgebreid aan bod. De bespreking gebeurt aan de hand van doorstroomdiagrammen die de cliëntenstromen doorheen de modules visualiseren. Tegelijk gaan we dieper in op een aantal evoluties doorheen de jaren (sinds 2000).

In het tweede deel staat de wie-vraag centraal: wie is die cliënt die een beroep doet op het hulpverleningsaanbod van De Sleutel? Enerzijds beschrijven we de hulpvraag op het niveau van de aanmelding, en anderzijds ontleden we de hulpvraag op intake-niveau. Daarbij worden zowel eerder objectieve (TDI) als eerder subjectieve cliëntkenmerken behandeld. Ook hier staat de evolutie van deze kenmerken sinds 2000 centraal in de bespreking.

Het derde deel tenslotte belicht het behandelingsproces: wat gebeurt er tijdens een behandeling en wat zijn de resultaten ? In dit deel gaan we na hoelang de cliënt in behandeling blijft binnen één module of opname. We schetsen ook een beeld van het aantal activiteiten per module, en de aard van de zorgactiviteiten in elke module. We sluiten dit deel af met een beeld op de periodiciteit van de contacten binnen een behandeling.

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

September
 • 25
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 
  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 25/9; 9/10; 23/10; 6/11; 20/11; 4/12; 18/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer infoOktober
 • 7
  19:30 Dagcentrum Mechelen viert 25 jarig bestaan met Filmavond

  Dagcentrum Mechelen viert op maandag 7 oktober zijn 25-jarig bestaan met een filmavond. De viering wordt georganiseerd i.s.m. met het Filmhuis. Samen zetten we een parel van Gus Van Sant in de kijker: ‘Don’t Worry He Won’t Get Far On Foot.’ Een film die een mooi beeld schetst van een man in herstel. Hij maakt er het beste van, ondanks zijn beperkingen. Vooraf is er een receptie en om 20u30 vangt de film aan. Klik hier voor meer info 

 • Volledige agenda