De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Sterke drugsmarkt bedreiging voor de gezondheid

Het EU-drugsagentstap (EMCDDA) heeft een nieuw drugsrapport klaar. Enkele nieuwe ontwikkelingen die in het rapport aan de orde komen zijn: inbeslagnames van recordhoeveelheden cocaïne en grote hoeveelheden heroïne, schaalvergroting van de productie van synthetische drugs en de bezorgdheid over hoog-gedoseerde cannabis, Op basis van een nieuwe reeks snelle studies van het EMCDDA (voorjaar 2020) wordt in het rapport ook ingegaan op de verstoring met betrekking tot drugsgebruik en de drugsmarkt als gevolg van COVID-19, die langetermijngevolgen kan hebben voor instellingen voor verslavingszorg en wetshandhavingsinstanties in Europa. Gevreesd wordt dat innovatieve drugsdistributiemodellen die tijdens de lockdown ontwikkeld werden in combinatie met de economische gevolgen van de pandemie voor kwetsbare gemeenschappen, zullen leiden tot nieuwe uitdagingen en dit bovenop de bestaande uitdagingen die een overvloedig aanbod van drugs met zich meebrengt.

De drugssituatie in Europa tot 2020: highlights

In de analyse van dit jaar werden de volgende ‘belangrijkste aandachtspunten’ vastgesteld:

 • Grote drugstransporten worden steeds vaker onderschept — Een stijging van het aantal inbeslagnames van grote hoeveelheden cocaïne, hasj en, steeds vaker, heroïne die over zee worden vervoerd, geeft aanleiding tot bezorgdheid over georganiseerde misdaadgroepen die in legitieme toeleveringsketens, vaarroutes en grote havens infiltreren.
 • De rol van cocaïne in de Europese drugsproblematiek wordt groter — De zuiverheid van de cocaïne is toegenomen en meer mensen melden zich voor het eerst voor behandeling. Het aantal en de omvang van de inbeslagnames van cocaïne hebben nu een recordhoogte bereikt (181 ton, 110 000 inbeslagnames).
 • De mogelijke toename van het gebruik van heroïne en de bestaande schadelijke gevolgen geven aanleiding tot bezorgdheid — De in de EU in beslag genomen hoeveelheid heroïne verdubbelde bijna tussen 2017 en 2018 (toename van 5,2 tot 9,7 ton) en er zijn aanhoudende meldingen dat er in de Europese Unie heroïne wordt vervaardigd. Dit wijst erop dat meer waakzaamheid is geboden om signalen op te vangen van een toegenomen belangstelling van de consument voor deze drug. De toegang tot opioïdensubstitutiebehandeling blijft in sommige landen beperkt.
 • Inzicht in de gevolgen voor de volksgezondheid van sterke cannabis en nieuwe producten — Hasj en marihuana bevatten tegenwoordig gemiddeld ongeveer twee keer zoveel THC als tien jaar geleden. Dit vraagt om meer toezicht op de markt in een periode waarin ook nieuwe vormen van cannabis beschikbaar komen (bijvoorbeeld concentraten, eetbare producten).
 • Toegenomen en diverse drugsproductie in Europa — Gevestigde en nieuwe drugs blijven geproduceerd worden in Europa, voor lokale en mondiale markten. Er worden meer laboratoria en productielocaties opgespoord en er is sprake van meer diversificatie van chemische stoffen.
 • Vanwege de blijvende beschikbaarheid van zeer sterke MDMA-producten moet de bewustwording van gebruikers worden vergroot — De innovatie en schaalvergroting van de productie van synthetische drugs in Europa blijkt uit de continue beschikbaarheid van pillen met een hoog MDMAgehalte en zeer zuivere poeders, die een aanzienlijk gezondheidsrisico opleveren voor consumenten. Dit onderstreept de noodzaak van interventies om de schadelijke gevolgen van recreatief drugsgebruik aan te pakken.
 • De toenemende complexiteit van de drugsmarkt brengt uitdagingen op het gebied van de regelgeving en gezondheidsrisico’s met zich mee — Minder gebruikelijke en niet-gecontroleerde middelen blijken in sommige landen een groeiend probleem te zijn, met meer inbeslagnames van ketamine, GHB en LSD en bezorgdheid over het gebruik van stikstofoxide (lachgas) en nieuwe benzodiazepines.
 • Er zijn nieuwe instrumenten en innovatieve strategieën nodig om de schaalvergroting van hepatitis C-behandelingen te ondersteunen — Het is essentieel dat de toegang tot preventie, tests en behandeling van hepatitis C voor mensen die drugs injecteren wordt opgeschaald om infectie in deze groep uit te roeien. De invoering van betere technieken voor diagnose en toezicht om chronisch geïnfecteerde mensen te identificeren is belangrijk om de behandeling gericht in te zetten.
 • Overdosissen wordt steeds vaker in verband gebracht met een ouder wordende populatie — Tussen 2012 en 2018 is het aantal sterfgevallen door een overdosis onder personen van 50 jaar of ouder toegenomen met 75%; in 2018 hebben naar schatting 8 300 sterfgevallen door een overdosis plaatsgevonden in de EU. Sterfgevallen door een overdosis met opioïden kunnen worden voorkomen door tijdige toediening van naloxon.
 • Nieuwe psychoactieve stoffen zijn een hardnekkiger probleem geworden — De afgelopen drie jaar werd in Europa ongeveer eenmaal per week een nieuwe psychoactieve stof voor het eerst ontdekt; in 2019 werden 53 stoffen ontdekt.
 • De opkomst van nieuwe synthetische opioïden is een zorgwekkend voorbeeld van het voortdurende aanpassingsvermogen van de markt — In 2019 werden acht niet-gecontroleerde nieuwe synthetische opioïden, voor het eerst aangetroffen, sommigen hiervan uit diverse en nieuwe groepen. Dit brengt nieuwe problemen op gebied van de volksgezondheid met zich mee.

 

Lees hier  het EMCDDA-persbericht

Raadpleeg  hier het EMCDDA-rapport 2020

 

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.