De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 EU-drugsagentschap: "investeringen in nieuwe interventies en re-integratie blijven nodig"

Het behandelaanbod voor Europese drugsgebruikers is groter dan ooit. Dat is een van de positieve veranderingen in het huidige Europese drugslandschap die worden genoemd in het Europees Drugs Rapport: Trends en ontwikkelingen, dat eind mei 2013 werd gepubliceerd door het EU-drugsagentschap (EWDD) in Lissabon. Het agentschap waarschuwt echter dat er op het vlak van behandelingen nog wel degelijk uitdagingen liggen.

Hoewel het aantal heroïnegebruikers dat zich voor het eerst meldt voor behandeling, blijft afnemen, brengt de langdurige aard van heroïneproblemen met zich mee dat de komende jaren voor veel van deze gebruikers hulp nodig blijft. Het agentschap benadrukt dat, gezien het grote aantal drugsgebruikers dat aanklopt voor hulpverlening, de noodzaak steeds groter wordt om de aandacht te richten op continuïteit van de zorg, maatschappelijke re-integratie en het bereiken van consensus over wat op de lange termijn realistische resultaten zijn voor herstel.

Een van de punten die er in het Drugsrapport 2013 worden uitgelicht, is de noodzaak om te investeren in nieuwe interventies, zoals de interventies die zijn ontwikkeld ter behandeling van hepatitis C en ter voorkoming van overdoses.

Een belangrijke boodschap van het verslag is dat behandelingen voor problemen met drugs ook in tijden van bezuinigingen waarschijnlijk een kosteneffectieve beleidsoptie vormen.

Het EWDD schat dat in 2011 ten minste 1,2 miljoen Europeanen in behandeling waren voor het gebruik van illegale drugs. Van de groepen die in behandeling zijn, is de groep opioïdengebruikers de grootste, gevolgd door cannabis- en cocaïnegebruikers. Volgens het agentschap blijft substitutiebehandeling de ‘eerste keuze’ voor de behandeling van opioïdenverslaving. Op dit moment krijgen zo’n 730 000 Europeanen dit type behandeling, vergeleken met 650 000 in 2008. Zij vertegenwoordigen ongeveer de helft van de huidige 1,4 miljoen problematische opioïdengebruikers in Europa. De twee andere voornaamste vormen van behandeling zijn psychosociale interventies en detoxificatie.

In het persbericht hierna leest u meer over vier terreinen die volgens het drugsrapport 2013 meer aandacht nodig hebben:
•    Hepatitis C ‘Europa’s verborgen epidemie’: een grote gezondheidslast, maar aandeel geïnfecteerden dat in behandeling gaat nog gering
•    Sterfte door drugsgebruik – een geringe afname, maar nog altijd een grote uitdaging voor de volksgezondheid
•    Verwaarlozing sociale behoeften van drugsgebruikers kan kansen op duurzaam herstel ondermijnen
•    Hulpverlening voor gedetineerden – nog steeds een ‘behandelingskloof’ tussen de maatschappij en de gevangenissen

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.