De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 EU-drugsagentschap: “het drugsprobleem in Europa is in beweging” (EWDD-jaarverslag 2013)

Het drugsprobleem in Europa is “in beweging”. Nieuwe bedreigingen vormen een uitdaging voor de huidige beleids- en praktijkmodellen. Dit stelt het EU-drugsagentschap (EWDD) in zijn Europees Drugs Rapport 2013: Trends en ontwikkelingen, dat eind mei 2013 werd gepubliceerd (1).

In zijn jaarlijkse overzicht van de Europese drugsproblematiek beschrijft het agentschap positieve ontwikkelingen met betrekking tot de meer gevestigde drugs, zoals een daling van het aantal nieuwe druggebruikers, een afname van het injecterend gebruik en een teruglopend gebruik van cannabis en cocaïne in enkele landen. Daarentegen bestaat bezorgdheid over synthetisch stimulerende middelen en nieuwe psychoactieve stoffen, die zowel op de illegale markt als op de markt voor zogeheten ‘legale psychedelica’ worden aangeboden.

Bemoedigend is het feit dat dankzij robuust drugsbeleid en recordaantal behandelingen het gebruik van heroïne, cocaïne en cannabis in enkele landen lijkt af te nemen en dat de prevalentie van druggerelateerde hiv blijft dalen. Maar tegelijkertijd baart het zorgen dat een kwart van de Europese volwassenen – ofwel 85 miljoen personen – illegale drugs hebben gebruikt en dat, naar historische maatstaven gemeten, het drugsgebruik in Europa hoog blijft. Echter, tegelijk zien we een almaar complexere markt voor stimulerende middelen en een niet-aflatend aanbod van nieuwe drugs, dat steeds meer divers wordt. Het feit dat er in het afgelopen jaar zeventig nieuwe drugs zijn ontdekt vormt op zichzelf een bewijs dat het drugsbeleid moet worden aangepast aan de veranderende drugsmarkten, zo stelt het EWDD.

In het persbericht hierna volgt een overzicht van volgende bevindingen uit het Drugs rapport 2013  t.a.v. verschillende stoffen.

  • Cannabis: een solide en diverse markt, bezorgdheid over risicovol gebruik, stijgende vraag naar behandeling
  • Heroïne – bewijs voor dalend gebruik en aanbod
  • Cocaïne – minder gebruik en vangsten, diversificatie van smokkelroutes
  • Synthetische stimulerende middelen – toenemend belang, nieuwe uitdagingen
  • Nieuwe drugs – een snel bewegende markt, grotere diversiteit aan stoffen, bezorgdheid over ‘synthetische cannabis’

 

(1) Het Europees Drugs Rapport 2013 van het EWDD of het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverlaving (in het Engels EMCDDA) is beschikbaar in 23 talen en is online te raadplegen. Ook de “Perspectives on drugs” (“POD”) (alleen in het Engels) zijn te vinden op www.emcdda.europa.eu/edr2013. De gegevens in het verslag hebben betrekking op 2011 of het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Aanvullende figuren en tabellen zijn te vinden in het Statistical bulletin 2013 (www.emcdda.europa.eu/stats13).

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.