Samenwerking tussen gezinsbegeleiders en ouders met een verslavingsproblematiek onderzocht

In het kader van haar masterscriptie Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel voerde Kaat van Den Bossche het afgelopen jaar een exploratief onderzoek uit in de context van de ambulante jeugdhulpverlening in Vlaanderen. Meer specifiek bracht ze de knelpunten in kaart die gezinsbegeleiders ervaren in de samenwerking tussen ouders met een verslavingsproblematiek. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen toegelicht.

Onderzoeksopzet

Hoewel we in Vlaanderen over geen officiële cijfers beschikken, zijn er indicaties dat een aanzienlijke groep ouders van kinderen die begeleid worden in de bijzondere jeugdzorg (BJZ) middelen gebruiken, misbruiken of er aan verslaafd zijn. In een aantal gevallen is het middelengebruik van ouders immers van die aard dat er zich ook een ‘problematische opvoedingssituatie’ ontwikkelt en dat hierdoor een interventie vanuit de BJZ geïnitieerd wordt. Soms is het feit dat ouders middelen gebruiken bij aanvang van de hulpverlening al bekend, maar dit is zeker niet altijd het geval. De startsituatie van de begeleidingsrelatie, maar ook de aard en omvang van het gebruik kunnen dus erg verschillen. Inzage in de ervaringen van hulpverleners uit de BJZ, over hoe zij de begeleiding van ouders met een drugprobleem in verschillende situaties ervaren, kan daarom interessante informatie verschaffen.  

bijlage exponent

 (klik op de afbeelding voor pop up, uitvergroot)

Bestaande studies over de begeleiding van druggebruikende of verslaafde ouders baseren zich doorgaans op informatie verzameld binnen de drughulpverlening. Er is erg weinig onderzoek rond deze thematiek vanuit de jeugdzorg beschikbaar, zeker in Vlaanderen. Daarenboven komen hulpverleners of basiswerkers zelden aan het woord. Dit onderzoek beoogde voornoemde lacunes enigszins op te vullen. Het algemeen doel van de studie was dan ook na te gaan in welke mate basiswerkers in de ambulante BJZ knelpunten ervaren in de begeleiding van gezinnen waarvan (één van) de ouders problemen hebben met het gebruik van middelen. Het onderzoek bestond uit twee elkaar aanvullende delen. In een eerste deel werden zeventien gezinsbegeleiders uit tien verschillende voorzieningen met een ambulant aanbod binnen de BJZ bevraagd aan de hand van een semi-gestructureerd interview. In een tweede deel werden de bevindingen uit de interviews verder verdiept in een focus-groep met beleidsmedewerkers (stafmedewerkers, teamcoördinatoren of teambegeleiders). Aan deze groep participeerden negen personen verbonden aan zeven verschillende voorzieningen.

Kaat Van den Bossche & Veerle Soyez

  

De integrale bijdrage verscheen in het december-nummer van het tijdschrift Exponent.

exponent cover

Lees hier de volledige bijdrage

 

 

Bron: Exponent, Nieuwsbrief Expertisegroep Ouders onder invloed, december 2014

 

 

 

 

Latest from Paul De Neve

back to top