Print deze pagina

De EuropASI-TDI

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Sinds 2005 is het EuropASI-formulier door de dienst Wetenschappelijk Onderzoek van De Sleutel aangepast naar de EuropASI-TDI. TDI staat voor 'Treatment Demand Indicator'. Samen met het formulier werd eveneens de handleiding bijgewerkt. Al wie in Vlaanderen met de EuropASI werkt, kan zowel het formulier als de handleiding versie 2005 downloaden als hij/zij "meer leest" of "details" vraagt.
$$L1 De Treatment Demand Indicator is een minimale Europese standaard waartoe de verschillende Europese lidstaten zich geëngageerd hebben hem aan te leveren aan het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugverslaving (2002). In België werden in dit kader in de loop van 2004 door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, Afdeling Epidemiologie, programma Drugs, extra inspanningen geleverd om te komen tot één eenvormig Belgisch Treatment Demand Indicator Protocol.

De TDI betreft een minimum aantal gegevens van personen die een behandeling starten voor hun illegaal druggebruik in een behandelingscentrum zoals omschreven in het protocol.

In de ambulante hulpverlening moet vanaf het eerste face-to-face contact een minimum set aan gegevens verzameld worden (unieke code, geboortedatum, geslacht en voornaamste drug). Naar aanleiding van het tweede face-to-face contact moeten àlle TDI-gegevens verzameld worden.

In de residentiële hulpverlening wordt de minimale set gegevens verzameld tijdens het eerste intake of opnamegesprek. Zodra er van een verblijf van één nacht in de voorziening sprake is (van middernacht tot 8 uur 's morgens), moeten àlle TDI gegevens geregistreerd worden.

Met het oog op een maximale overeenkomst tussen dezelfde gegevens die gevraagd worden in het kader van een differentiële diagnosestelling aan de hand van de EuropASI - eveneens een Europese standaard - én de Treatment Demand Indicator, werden een aantal TDI-specifieke aanvullingen en/of instructies gekoppeld aan het EuropASI-formulier en mee opgenomen in de handleiding.

Zowel op het nieuwe formulier als in de handleiding versie 2005, worden de gegevens die ook gevraagd worden in het kader van het TDI-protocol in het grijs/bleekblauw gemarkeerd.
De aanvullingen zijn beperkt tot een minimum en hebben géén implicaties op de items die nodig zijn voor de verschillende scores: last, hulpbehoefte, ernst of composite. In een aantal gevallen is voor de TDI een hercodering nodig, die ook achteraf kan worden doorgevoerd. De wijze van hercodering wordt ook toegelicht in de EuropASI-TDI handleiding versie 2005.

De Follow-up ASI werd eveneens herwerkt naar een TDI-versie en staat ter beschikking.
Lees 48313 keer Laatst aangepast op vrijdag, 13 januari 2012 13:22
Administrator

Nieuwste van Administrator