donderdag 22 oktober 2020 11:37

Rewind, sociaal bouwbedrijf met een missie

“Jonathan, als kersvers stagiair aan de slag op de werkvloer van Weerwerk, loopt deze week al elke dag rond met een glimlach op zijn gezicht. Die hoop op een nieuwe start… Maar ook weten dat hij zelf de verantwoordelijkheid moet nemen. Dat doet iets met een mens.”
“Marc heeft uitzicht op een job bij een reguliere aannemer. De ploegbaas was op dag twee van de tewerkstelling al overtuigd. ‘Geef hem een vast contract’, zo gaf hij mee aan de personeelsdienst. Je merkt aan alles dat Marc zich daar sterk kan aan optrekken. Daarvoor doen we het.”

Aan het woord is Jurgen Goesaert, coördinator bij Rewind, dat inzet op de re-integratie via werk in de bouwsector. Tijdens de tewerkstelling worden Rewind-medewerkers intensief begeleid op zowel werk- als zorggerelateerde levensdomeinen. Na verloop van tijd, als de medewerker er klaar voor is, volgt dan doorstroming naar één van de partnerbedrijven of andere werkgevers. Maatwerkbedrijf Weerwerk is partner, maar ook reguliere aannemers als Durabrik, Maes, Inhout en sociale ondernemers als Het Pandschap en Domus Mundi zijn betrokken partij.

Rewind: Wat?
Rewind is een acroniem voor RE-integratie van (ex-)gedetineerden via Werk op een INclusieve en Duurzame manier. Het creëren en bevorderen van tewerkstelling in de bouwsector is hun missie. Rewind doet dit via het versterken van de competenties met het oog op een doorstroming naar en een duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Naast (ex-) gedetineerden richten ze zich naar medewerkers binnen de sociale economie met een laatste drempel tot de arbeidsmarkt.

 

Rewind zet in op het versterken van competenties met het oog op duurzame tewerkstelling. Hoe pakken jullie dit aan?

rewind jurgen webJurgen Goesaert: Om die duurzame doorstroming te bekomen, werken we op 2 manieren. Bij de eerste mogelijkheid werkt de werknemer gedurende een langere periode in onderaanneming bij hetzelfde externe bouwbedrijf, meestal is dat dan bij één van de partners van de CVSO (1). Zo is Marc momenteel aan de slag binnen een bestaande ploeg van Bouwwerken Maes (zie onderstaande foto). Hij kan er op die manier ervaring opdoen en de knepen van het vak leren. Bij onze partner Inhout zal het veelal om een heel afgebakende opdracht gaan. Ik denk dan aan montagewerk op hun werkvloer. Een tweede mogelijkheid - nog in uitbouw – loopt via eigen ploegen. Hier gaat het dan om tewerkstelling in een Rewind-team. Concreet gaat het om algemene bouw en renovatie. Ik denk aan een binnenmuren afbreken of metselen in opdracht bvb van Het Pandschap. Of aan CLT-montagewerk (2) in opdracht van een architectenbureau. We werken dan met eigen begeleiding. Ook hier is het doel doorstroming en een finale duurzame tewerkstelling – we rekenen na een periode van één jaar - in de reguliere bouwsector, zodat er opnieuw plaatsen vrijkomen binnen Rewind. Die doorstroom zal in de praktijk vaak naar één van onze partners zijn.

maes overzicht werf web

Wie komt er in aanmerking?
Jurgen: Rewind richt zich tot mensen met interesse of technische achtergrond voor een job in de bouwsector. Het moeten echter geen experts zijn. Motivatie is belangrijker dan kennis en ervaring én ze moeten in weer en wind aan de slag willen gaan. Iemand die voorheen kok was en niet meer wil werken in de horeca, geven we dus zeker een kans. We kiezen voor on the job training (werkplekleren). Er zijn drie manieren van toeleiden. Bij de gedetineerden en ex-gedetineerden is de VDAB-detentieconsulent ons contact (zitdag in gevangenis). Soms loopt het ook wel eens via CAW of het justitiehuis. Daarnaast zijn er de mensen in statuut artikel 60 die via het OCMW bij ons terechtkomen. Als kennismaking lopen de kandidaten eerst twee weken stage bij Weerwerk. Tijdens die periode kunnen we hun werkattitudes inschatten, (vb hoe gaan ze om met leiding, kunnen ze in team werken, …). Bij een positieve evaluatie bieden we hen vanuit Rewind een IBO-contract (3) aan en kunnen ze aan de slag. Het is een goedkopere manier van tewerkstellen, maar hun rendement ligt wel iets lager. Ze krijgen ook de kans om een opleiding te volgen bij de VDAB. De (ex) gedetineerden zijn in het begin ook maar 4 op 5 aan de slag. Die vijfde dag gebruiken we voor individuele opvolgingsgesprekken en blijven ze beschikbaar voor opvolging gekoppeld aan hun voorwaarden van voorwaardelijke invrijheidsstelling of beperkte detentie. Een derde kanaal is de doorstroom vanuit maatwerkbedrijf Weerwerk. Deze personen zijn reeds voldoende gekend waardoor die stage bij hen wegvalt. Maar voor alle duidelijkheid: ook niet-gedetineerden komen dus in aanmerking. We zijn wel zo ontstaan.

PICT0022webIs het moeilijk om kandidaat-werkgevers te overtuigen om met deze doelgroep te werken?
Jurgen: Er is op veel vlakken een win win. Rewind selecteert voor haar partner-aannemers gemotiveerde werkkrachten. In de bouwsector is men hier steeds naar op zoek. We voorzien ook een sterke begeleiding en ondersteuning. Weerwerk biedt jobcoaching rond werkattitudes, de trajectcoach van CAW geeft ondersteuning en begeleiding rond zorgdomeinen (vb in gesprek gaan met de huisbaas, budgetbeheer,..). We hebben het voordeel dat onze voornaamste partners die drempel al overwonnen hebben dankzij het positief afgeronde Europees project (4). Eén succeservaring kan al volstaan om het vertrouwen van een aannemer op langere termijn te krijgen. Het helpt dus als er bij je partners mensen aan de slag kunnen blijven, tot ieders tevredenheid. Maar inderdaad, soms staat men wel kritisch. Dan gaan we hierover uitgebreid in gesprek. Dan is het zaak om er op te wijzen dat het om goede en gemotiveerde werkkrachten gaat, om mensen die kansen verdienen. Die mensen willen zich herpakken en zullen zo’n kans – mede omwille van hun rugzak – met 200% motivatie grijpen. Een voordeel is ook dat aannemers via de samenwerking met Rewind in aanmerking komen voor openbare aanbestedingsopdrachten met een sociale clausule.

Nazorg helpt terugval voorkomen

Jurgen: Werkgevers hechten ook veel belang aan het nazorgtraject. Sommige werkkrachten hebben te maken gehad met een verslavingsproblematiek, bijna allemaal zitten ze met financiële problemen…. Zodra ze vrij komen, zitten ze in schuldbemiddeling, hebben ze te maken met loonbeslag. Zoiets kan je situatie hypothekeren. Als we hun perspectief op werk wegnemen is dat een grote klap. Dat iemand bijvoorbeeld onder elektronisch toezicht buiten mag, hangt samen met het feit of ze al dan niet een job hebben. Ook bij mensen in beperkte detentie, is een job een voorwaarde voor volledige invrijheidstelling. Door wat ze hebben meegemaakt, moeten ze al sterk in hun schoenen staan om met succes te re-integreren. Vandaar dat we bij doorstroming naar de reguliere sector die verschillende levensdomeinen verder blijven opvolgen. We bouwen samen met de werknemer aan een nieuw netwerk. Rewind zorgt voor een stabiele basis, maar uiteindelijk moeten ze het zelf waarmaken. Mochten ze meteen bij een reguliere aannemer beginnen werken, zouden ze toch een grotere kans op een terugval kennen. Hier zien we op voorhand bepaalde situaties aankomen. Ze hebben ook die ondersteuning nodig om perspectief te blijven zien. En voor die glimlach op hun gezicht doen we het.

Ook interesse om partner te worden? Neem contact
logo

 

 

 

 

Paul De Neve, oktober 2020

 

  1. Rewind is een CVSO, een  Coöperatieve  Vennootschap en  Sociale Onderneming opgericht door partners die zich op deze manier willen inzetten voor een warme en inclusieve maatschappij en is ontstaan uit het ESF-project "(land)bouwen voor en met (ex-)gedetineerden".
  2. CLT montagewerk:  Cross Laminated Timber
  3. IBO contract duurt max 6 maand, met verplichte aanwerving van minimaal 6 maand
  4. Tijdens het ESF-project “Bouwen met en voor (ex-)gedetineerden” hebben KU Leuven Technologiecampus Gent, Domus Mundi en Asturia in samenwerking met Weerwerk en CAW Oost-Vlaanderen een methodiek ontwikkeld te hanteren tijdens tewerkstellingstrajecten. De transnationale partners waren de Finse organisaties Silta, Rise en Universiteit Laurea. ​​

 

Aanverwante info

Artikels met TAG Activering

Partner aan het woord (klik hier ) “Bij Marc voel je de eerbied”

EEN DAG OP STAP MET EEN REWIND-WERKKRACHT (klik hier)

Latest from Paul De Neve

back to top