De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Professionals

Hier vind je info op maat van wie beroepshalve met het thema drugs bezig is. Welke drugspreventie is effectief?  Maak kennis met ons aanbod voor leerkrachten en preventiediensten. Wat is evidence based hulp verlenen? Bekijk ons overzicht van goede praktijken en bruikbare meetinstrumenten.

vrijdag 15 november 2019 14:56

"De kleinsten eerst" - in gesprek met Johan Van De Walle ter gelegenheid van zijn pensionering

Het was feest toen op 5 februari dit jaar de mededeling binnenkwam dat de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid verlengd werd. Tot en met 2023 blijft De Sleutel erkend als terreinorganisatie voor ‘het ondersteunen van psychosociale vaardigheidstraining in het basisonderwijs en de preventie van middelengebruik in het secundair onderwijs’. Onze eerste erkenning dateert van 2008, maar het preventiewerk van De Sleutel gaat terug tot begin jaren 1980. Het jaarverslag van 1981 maakte een eerste keer de verwijzing naar onze preventie-activiteiten. In gesprek met Johan Van De Walle, een gedreven preventiewerker die 20 jaar lang, het preventiewerk van De Sleutel mee gekleurd en verdiept heeft.

Op een warme zomerdag ontmoeten we elkaar in het sociaal restaurant Parnassus. Het mooie kader en vooral de aangename koelte compenseren ruimschoots de hitte van de dag. Johan is geen man van dure woorden, zo blijkt ook tijdens dit gesprek.Terugblikkend geeft hij aan dat de mooiste momenten uit zijn loopbaan diegene waren waarin alles gewoon vlot zijn gang ging, waarin de vormingen feilloos verliepen en de gesprekken met en onder leerkrachten aanzetten tot reflectie. Of hij nu werkt met kleuterleidsters, leerkrachten lager onderwijs of leerkrachten binnen het secundair onderwijs is hierbij minder van belang. Als hij mensen maar kan aanzetten tot nadenken rond het thema alcohol en drugs. Dan is hij gelukkig.

johan vdwalleweb

 

 

 

             Johan ontpopte zich de voorbije 20 jaar als een manusje van alles
. Een harde
             werker die een goed evenwicht vond tussen het hoofd, het hart en de handen.

Johan is én ontwikkelaar van nieuwe materialen[1] én trainer maar bovenal een man die kinderen en jongeren een warm hart toedraagt. Kinderen en jongeren hebben steeds in het centrum van zijn aandacht en professionele bezigheden gestaan. Nu wordt hij gewaardeerd door schooldirecties en leerkrachten voor zijn grondige kennis van drugpreventie, voor zijn (ped)agogische kwaliteiten bij het bevorderen van persoonlijke en sociale vaardigheden bij de schoolgaande jeugd en de begeleiding van leerkrachten hierin. Zijn no-nonsense aanpak, zijn drive in het up-to-date houden van de trainingen, het niet aflatend zoeken naar betere kwaliteit in alles wat hij doet, de grondige voorbereiding voor élke training zijn zo typisch voor Johan. Hij legt de lat heel hoog voor zichzelf en anderen.

Ondanks zijn lange loopbaan in de preventiewerking van De Sleutel dient het gezegd: Johan is een geboren onderwijzer. Uiteraard genoot hij destijds die opleiding en heeft hij in zijn eerste professionele leven verschillende generaties kinderen opgeleid. Zijn scherpzinnigheid en zin voor structuur werden zeker gepolijst in zijn jarenlange carrière als onderwijzer. Kinderen en jongeren bleven zijn leven lang een grote passie. Vooral de kinderen die het moeilijk hebben of dreigen te hebben. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor vzw ’t Leebeekje, de kinder- en jongerenwerking die zich richt naar de jeugd van zes tot vijftien jaar, woonachtig in de wijk Nieuw Gent. Deze vzw stelt zich tot doel om het vrijetijdsaanbod te verhogen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit de buurt. Daarnaast zet hij zich in voor de begeleiding van een aantal gezinnen die het moeilijk hebben en ondersteunt hij kinderen in het maken van hun schoolwerk en hun studies. Een leven van grenzeloos engagement.

Maar ook een leven van studie. Op zijn bureau ligt een steeds wijzigend stapeltje boeken die hij heel plichtsbewust doorleest, ja zelfs analyseert. De laatste jaren wierp hij zich op de studie van het brein en de wisselwerking met verslavende middelen. Ook is hij mee met de nieuwste inzichten op vlak van opvoeding en de ontwikkelingen binnen onderwijs. De meester die blijft studeren, de preventiewerker die zijn preventieboodschap blijft actualiseren dankzij nieuw opgedane kennis. Kwaliteit draagt hij hoog in het vaandel en hij dingt niet af op zijn engagement, al moet hij hiervoor op zondag werken of ’s morgens vroeg uit de veren. Dat hij de koe bij de horens vat, is wellicht niet verwonderlijk gezien de lucht die hij als kind in Assenede mocht inademen op het landbouwbedrijf van zijn ouders.

“Losse muzieknoten zonder notenbalk betekenen niets”

Opvoeding op school is voor Johan een zaak van ‘kaders aanreiken’, structuur bieden. Dat maakt veiligheid binnen de klas mogelijk. Hij gebruikt hiervoor de volgende metafoor: losse muzieknoten zonder notenbalk betekenen niets, ze leveren geen muziek op. Die ontstaat pas doordat muzieknoten hun plaats krijgen op de notenbalk. En je kan vanuit verschillende perspectieven naar kaders kijken: menigeen voelt zich beperkt door kaders, maar kaders laten nét toe om iets te realiseren, en op termijn kan je de kaders misschien omvormen, transformeren: water zonder oevers is geen rivier, dankzij de oevers ontstaan krachtige rivieren, maar de rivier kan zich wel verleggen. Zo zijn ook structuren tijdsgebonden, maar ze zijn wel bepalend voor Johan: eerst de notenbalk en dan de muzieknoten, anders kan de muzikant geen muziek maken.

De sleutel 14.56.41 muziek

Van het onderwijs is de link snel gelegd naar de therapeutische gemeenschap (TG). Ook zij biedt een stevig kader aan waarbinnen het werk verricht wordt. Johan is uitgesproken fan van de TG: mensen komen daar aan, verslaafd, verward, vaak wanhopig en stuurloos. Dankzij structuur en veiligheid leren ze hun basisbehoeften weer oppakken en op termijn hebben ze zelf voldoende eigen structuur om hun leven op te bouwen, los van de TG-structuur, hebben ze voldoende nieuwe gewoontes aangekweekt om de draad in de samenleving weer op te pikken.

Johan is absoluut gewonnen voor een betere integratie van preventie en hulpverlening: geïndiceerde preventie voor zwakke groepen wordt heel boeiend. Met preventie zetten we meer en meer in op moeilijk doelgroepen (BSO, BuSO, deeltijds of Duaal Leren, …). In die doelgroep zitten vaker jongeren met verslaafde ouders. Hier kunnen preventie en hulpverlening mekaar ondersteunen, bv in het voorzien in preventie voor kinderen van verslaafde ouders. Binnenkort starten we hierrond een proefproject op.

Wat drijft een man als Johan om 20 jaar lang op deze manier met drugpreventie bezig te zijn?

Het antwoord is even eenvoudig als diepgaand en complex: de emancipatie van kinderen en jongeren. Jongeren laten groeien in het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid is een belangrijke taak voor de samenleving. De rol van scholen ligt hier dan o.a. in het mogelijk maken van een gezonde spanning om de individuele mogelijkheden van elke individuele jongere te laten ontplooien, alles wat erin zit eruit te halen. Dat vraagt uiteraard een inspanning van de kinderen en jongeren zelf.

En hiermee komen we bij Johans stokpaardje: kinderen uit een kwetsbaar sociaal milieu zullen altijd meer inspanningen moeten doen om een hoger niveau te behalen dan andere. Dat de samenleving aan elkeen evenveel kansen geeft, is een illusie. Het ene kind is immers geboren in een gezin dat naar Parijs op vakantie gaat en musea bezoekt. Het andere kind kijkt naar de wereld doorheen de lens van enkel commerciële TV. Kennis is cumulatief, zegt Johan. Ze wordt aan andere kennis opgehangen in een proces van weten, inzien, toepassen, integreren. Als je het niet weet, kan je niet verder… De kinderen die horen tot de tweede groep hebben minder kapstokken om zich te integreren. Ze moeten harder werken willen ze ergens komen. Aan die onrechtvaardigheid stoort Johan zich geweldig. Hier heeft preventie een rol te spelen: in ondersteuning van het onderwijs, competentieversterkend voor kinderen en jongeren. Zijn levensmotto is dan ook ‘de kleinsten eerst’. En daarmee is Johan zonder twijfel de vleesgeworden missie van De Sleutel die luidt: mensen – kansen – groeien: met De Sleutel willen we kansen bieden aan mensen, mensen ondersteunen om te kunnen groeien in een leven zoveel mogelijk zonder drugs.

Johan, een man met een missie, loyaal, betrokken, behulpzaam, een echte teamspeler binnen Preventie De Sleutel. We gaan hem heel hard missen. Zoveel is zeker.

Damien Versele, algemeen directeur

 


[1]Johan is auteur van de revisie van Unplugged 1° en 2° graad, van Klikken doen kicken, en medeauteur van Gat in de Haag en Topspel

Actief sporten beschermt tegen herval

Volg ons op Facebook

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

Maart
 • 6
  09:00 Workshop Cannabis, the wonder weed?

  Met een nieuw vormingsaanbod “Cannabis, the wonder weed”? speelt Team preventie in op de nood aan kennis bij leerkrachten. Hiermee anticiperen ze ook in op een recente maatschappelijke trend waarbij er steeds openlijker over cannabisgebruik wordt gesproken.

  De gevaren, zeker voor jongeren, mogen immers niet onderschat worden.

  Kom naar de workshop op 6 maart.

  Scholen met vragen rond dit aanbod kunnen contact nemen met Team preventie. 

  Het is ook mogelijk om deze vorming bij jou op school te laten doorgaan.

  Meer info via www.unplugged123.be of preventie@desleutel.be

 • 25
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 
  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 30/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer infoMei
 • 28
  08:45 Follow up voor Unplugged op maat van BSO-BuSo-Deeltijds secundair

  Follow-up namiddag met als doel het het uitwisselen en delen van ervaringen met collega's van andere scholen

  Inschrijven of vragen? mail naar preventie@desleutel.be

    • Volledige agenda