De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Professionals

Hier vind je info op maat van wie beroepshalve met het thema drugs bezig is. Welke drugspreventie is effectief?  Maak kennis met ons aanbod voor leerkrachten en preventiediensten. Wat is evidence based hulp verlenen? Bekijk ons overzicht van goede praktijken en bruikbare meetinstrumenten.

woensdag 11 september 2019 12:17

“Plus est en vous: samen zorg dragen voor de zwakkere medemens in de maatschappij” (hulde aan Guido Maertens)

Op 21 juni 2019 namen we afscheid van Guido Maertens, algemeen coördinator van vzw Weerwerk, de opvolger van vzw Sociale Werkplaats De Sleutel. Na 27 jaren actieve dienst binnen De Sleutel en vzw Weerwerk ging hij met welverdiend pensioen. Hulde aan een man die zijn vele levens tot nu toe in het teken gezet heeft van een eenvoudig maar doeltreffend credo: “Plus est en vous: samen zorg dragen voor de zwakkere medemens”.

 
In één van de afscheidsredes werd verwezen naar ‘de steen’, het bekende lied van Bram Vermeulen met de woorden :
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen.
Het water vindt er altijd een weg omheen.

En deze verwijzing was niet eens slecht gekozen. Want de voorbije jaren heeft Guido heel veel waters doorzwommen. Guido komt officieel in dienst op 01-10-1992. In de jaren 1976 – 1977 werkte hij af en toe vrijwillig als inslapende wacht in de Therapeutische gemeenschap te Mendonk. Later zou hij met vrienden geregeld instaan voor de catering van de familiedag en de loopwedstrijd in Mendonk en later in Merelbeke. Eigenlijk stond het in de sterren geschreven dat Guido zich professioneel zou ontplooien in de hulpverlening. Zijn 15-jarige loopbaan als belastingcontroleur binnen de FOD Financiën was meer dan een ‘accident de parcours’. Van deze periode zegt hij zelf: “Ik controleerde hard, maar rechtvaardig. Als belastingcontroleur hielp ik mensen ook echt: wie verloren liep in de wetgeving, hielp ik graag op pad”. De lokroep van de hulpverlening bleek groot en in 1992 zet hij zijn logistieke schouders onder de opstart van het dagcentrum De Sleutel in de Kelkstraat te Brugge. Tijdens deze jaren krijgt hij steeds meer goesting om mee te draaien in de hulpverlening. Hij start dan ook met de studies maatschappelijk werk in het volwassenenonderwijs, waarna hij de preventiedienst van De Sleutel helpt opstarten en heel wat knappe zaken verricht, waaronder de bespreekbaarheid van drugs in scholen verhogen, wat later zou uitmonden in het Contactsleutels, een preventieprogramma voor het lager onderwijs (*). Of ook de Sleuteltreinen, waarbij jaarlijks honderden jongeren naar de Ardennen spoorden voor outdoor-activiteiten en tijdens de reis de levensverhalen aanhoorden van mensen in herstel van hun drugsverslaving.
 
Na 5 jaar wordt Guido het gezicht van de dienst externe relaties. En daar haalt hij niet alleen heel wat geld van sponsors en donateurs binnen voor de vele projecten waarmee De Sleutel bezig is. Hij is ook de bezielende kracht achter de opstart van zorgboerderijen in Vlaanderen. ‘Als er nu een decreet is rond zorgboerderijen is het dankzij De Sleutel,’ zo stelt Guido. En dat hij een man van uitdagingen is, bewijst de dag dat hij de leiding van de Sociale Werkplaats De Sleutel opneemt, in 2004. 

DSC guido web
 
 
 
 
 
Guido Maertens : “Met de steun van Weerwerk herontdekken mensen hun mogelijkheden en maken ze hun capaciteiten opnieuw productief”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf dat moment is Guido in de meest diverse dossiers overtuigend in zijn drive, nuchter in de aanpak en bovenal warm en oprecht in zijn engagement voor alle medewerkers. En of hij nu in gesprek gaat met een minister, de administrateur-generaal van de VDAB of een medewerker, hij blijft altijd zichzelf. En onder zijn impuls zien vele nieuwe initiatieven het licht zowel binnen de operationele als binnen de inhoudelijke poot van Weerwerk. Denk aan de Activerende Werkvloer. Samen met de collega’s slaagt hij er in om vzw Weerwerk in Gent en Antwerpen op de kaart te zetten als een gespecialiseerde en gerespecteerde partner in opleiding, activering, tewerkstelling en doorstroom.

Recent kwam de zusterwerking te Roeselare er nog bij. Tot voor kort steekt hij veel tijd in het bouwen van bruggen, het verduidelijken van de missie en visie, het enthousiasmeren van collega’s, het in de juiste richting krijgen van alle neuzen, en tot slot het verbouwen en verhuizen van alle Weerwerk-activiteiten in Gent, Antwerpen en Roeselare op 3 jaar tijd. Het was niet alle dagen rozengeur en maneschijn: er waren financiële probleemjaren met navenante herstructureringen en de sluiting van de werking in Mechelen en Brugge.
 
En toch heeft hij een heuse kmo uitgebouwd met:

 • 80 omkaderingsmedewerkers en 120 betaalde doelgroepmedewerkers
 • een omzet van 4 MILJ € + 2,7MILJ EUR subsidies
 • een heel uiteenlopende portefeuille van activiteiten van groen, administratie, renovatie, industriële activiteiten
 • een bonte groep tevreden klanten gaande van openbare besturen, multinationale ondernemingen, ziekenhuizen, universiteiten, kmo’s
 • veel horizontale verbindingen met lokale OCMW’s, VDABcentra, partners in de hulpverlening, koepels …
 
Naast deze job was Guido jarenlang gemeenteraadslid voor Groen in Brugge, is hij nu nog als voorzitter van Buurthuis De Wissel actief en gaat hij nog talrijke engagementen aan ten voordele van vluchtelingen, ex-gedetineerden en zwakkeren in de samenleving binnen diverse werkingen: het Pandschap, vzw Huizen voor de Vrede,...

Guido blijft dus stenen verleggen in de rivier. Een blik achter de verwezenlijkingen van Guido, leert ons veel en brengt ons meteen bij zijn levensmotto: ‘Plus est en vous’, een spreuk hem op het lijf geschreven. 

Ondanks grote druk van thuis om een universitair diploma te halen, haalt Guido pas op latere leeftijd (40!) zijn bachelordiploma. Werken in De Sleutel doet hem inzien dat hij niet zonder diploma kan blijven. Het geloof van de toenmalige algemeen directeur in zijn kunnen doet hem ontdekken wat híj kan en wat híj graag doet: werken met mensen. En hij heeft deze lijn doorgetrokken. In zijn eigen woorden: ‘we hebben de weg gevonden om mensen kansen te geven en tegelijkertijd een schop onder de broek te geven zodat ze stappen vooruit zetten in het leven. Dit is het verhaal van ‘Plus est en vous’: met de steun van Weerwerk herontdekken mensen hun mogelijkheden en maken ze hun capaciteiten opnieuw productief. Weerwerk deelt met De Sleutel de baseline MENSEN – KANSEN – GROEIEN en dit is voor Guido geen loze kreet. Het verwijst naar de essentie. Het komt er op aan om deze filosofie te blijven verwoorden en door te geven aan jonge collega’s die de organisatie vervoegen. Toegegeven, ‘we zijn een strenge organisatie die opvoedt, maar we geven heel veel kansen aan mensen die omwílle van de maatschappij verstoken bleven van kansen’. En ‘als organisaties zoals de onze niet zouden bestaan zouden heel veel meer mensen aan de dop zitten’… Maar opgelet, hij maant ons ook aan om waakzaam te blijven: ‘om mensen kansen te geven moeten we blijven inzetten op activering. De intensiteit waarmee wij mensen begeleiden is uniek en hopelijk mag dat blijven.’ Het is een zaak van pure rechtvaardigheid’. Die prioriteit van activeren bezorgde Weerwerk nochtans ook financiële kopbrekers. Het resultaat is nu dat de ziekteverzuim heel laag is (5,8%). ‘Zelfs een gewone fabriek kan daar een punt aan zuigen.’

Dit verhaal aan de nieuwe generatie blijven vertellen is een prioriteit voor Guido. Dat engagement kreeg hij mee van thuis. Hij is 14 jaar ten tijde van mei 68. Aan de keukentafel ten huize Maertens wordt veel over politiek gediscussieerd en het gaat er behoorlijk stormachtig aan toe bij het overwegen van de nieuwe, revolutionaire ideeën. En die hebben zijn verdere leven beïnvloed. Zo heeft hij zich steeds ingezet voor sociale huisvesting. Hij is mede-oprichter van de vzw SVK - Sociaal Verhuurkantoor - Brugge en zorgt er mee voor dat er 5 jaar later een degelijke sociaal verhuurreglementering is. Ook blijkt de politieke activiteit een rode draad in het leven van Guido: vanaf zijn 28ste levensjaar is hij gemeenteraadslid – hij is bij de eerste verkozen groene gemeenteraadsleden in Vlaanderen, naast o.m. Jef Tavernier, Magda Aelvoet en Mieke Vogels die later nationale bekendheid zouden verwerven. En dat is het enige wat Guido betreurt aan zijn loopbaan: dat hij nooit in het parlement is terechtgekomen om zijn ideeën te verwezenlijken. Guido is echter niet bij de pakken blijven zitten. Hij bleef trekken aan de kar voor meer rechtvaardigheid en dat typeert hem.

Bezorgd om de toekomst van de sociale economie in Vlaanderen is Guido niet. Er is de afgelopen jaren hard ingezet op kwaliteit van werken. De sector heeft zich dermate geprofessionaliseerd dat ze een stevige plaats heeft verkregen op de markt. De huidige economische conjunctuur werkt ondersteunend. De privésector kan niet anders meer dan samenwerken: er is overal volk tekort. Nu komt het erop aan om te blijven inzetten op de kwaliteit van en de duurzaamheid in het activeren van kansengroepen.
Om welke verwezenlijkingen geeft Guido het meest? ‘Het gaat niet om één of andere realisatie.  Waar ik wel trots op ben, is het feit dat ik mijn medewerkers gestimuleerd heb in het ontwikkelen van een passie voor hun job, voor onze missie. Dat bezorgt mij het meeste professionele plezier: mensen met passie hun job zien doen voor de emancipatie van de doelgroep: dat ze ons niet meer nodig hebben om hun leven zelf in eigen handen te pakken op een duurzame manier.’

Welke boodschap heeft Guido tot slot voor de ploeg van Weerwerk? ‘Leer uw grenzen kennen, maar leer ze ook verleggen en aub organiseer uw agenda goed. Ik stelde de afgelopen jaren vast dat er 25% overtolligheid in de agenda zit van de meeste medewerkers. Doe regelmatig de toets en focus op de juiste dingen. Steek bv. geen 2u in het maken van een verslag van een cliëntgesprek dat nauwelijks 30’ duurde… Dat is belangrijk, maar belangrijker nog is het volgende: Zie de mensen graag waarmee je werkt. Als je dat niet kan, zal het nooit lukken.

Damien Versele (juli 2019)
 
(*) Deze preventiewerking is tot op de dag van vandaag actief met 4,5 vte als terreinorganisatie voor het ondersteunen van psychosociale vaardigheidstraining in het basisonderwijs en de preventie van middelengebruik in het secundair onderwijs

Cannabis werkt ook fysiek verslavend

Volg ons op Facebook

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

Januari
 • 29
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 
  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 30/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer infoMei
 • 28
  08:45 Follow up voor Unplugged op maat van BSO-BuSo-Deeltijds secundair

  Follow-up namiddag met als doel het het uitwisselen en delen van ervaringen met collega's van andere scholen

  Inschrijven of vragen? mail naar preventie@desleutel.be

   September
 • 13
  10:00 Zee-zeildag 2020

  Meer info over de "varen voor het goede doel" editie 2020 mag u hier binnenkort verwachten.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

 • Volledige agenda