De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Professionals

Hier vind je info op maat van wie beroepshalve met het thema drugs bezig is. Welke drugspreventie is effectief?  Maak kennis met ons aanbod voor leerkrachten en preventiediensten. Wat is evidence based hulp verlenen? Bekijk ons overzicht van goede praktijken en bruikbare meetinstrumenten.

maandag 03 juni 2019 09:05

Afscheid van Robrecht Keymeulen - ‘Jij alleen kunt het, maar je kan het niet alleen!’

De loopbaan van Robrecht Keymeulen in De Sleutel overbrugt moeiteloos vier decennia. Hij startte op 1 november 1978 in het onthaal van de toenmalige therapeutische gemeenschap (TG), als intaker en diagnosesteller. De Sleutel is op dat moment een kleinschalig initiatief, een boerderijtje ver weg van de stad en de familie en vrienden van de bewoners. Een alternatief voor de geestelijke gezondheidszorg van toen. Een team met veel idealisme. Veel kennis over drugs is er dan nog niet voorhanden en evenmin over de dynamiek en de gevolgen van verslaving. Des te meer is er het dynamisme en de gedrevenheid om te reageren op een nood die acuut ervaren wordt in Gent toen de eerste heroïneverslaafden in het straatbeeld verschenen.

Portret van een gepassioneerde psycholoog die de bakens verzet heeft in De Sleutel.

Robrecht heeft in De Sleutel zowat alles gedaan binnen het cliëntwerk. De rode draad in zijn loopbaan is de cliënt, en meer bepaald de zoektocht om steeds meer zorgkwaliteit te bieden aan élke cliënt. Zijn professioneel leven staat dan ook in het teken van leren en groeien. En dat groeien gebeurt met vallen en opstaan en doorheen vele verschillende functies (zie hieronder).

Hij is erbij wanneer De Sleutel in de beginjaren heel horizontaal werkt, in een soort zelfbestuur waar alle medewerkers deel uitmaken van de algemene vergadering en de raad van bestuur ter verantwoording roepen voor genomen beslissingen. Hij is erbij wanneer De Sleutel vecht voor zijn overleving, ondanks de vele financiële perikelen. Samen met de toenmalige verantwoordelijken staat hij ook persoonlijk borg voor een bedrag van 500.000 BEF in functie van de aankoop van het kasteeltje in Merelbeke, de huidige locatie van onze TG. Hij is erbij wanneer na de TG de crisiswerking wordt opgestart in de Meerhem te Gent, wanneer het eerste dagcentrum opgestart wordt in Antwerpen, en nadien in Mechelen, Gent, Brussel en Brugge..

IMG 4914

Robrecht in actie op één van de voorbije sport- en beweegevenementen. Hij lag ook aan de basis van de visie op sport en bewegen in De Sleutel.

En zo breidt de werking gestaag uit, vaak op vraag van een stedelijke overheid of de magistratuur, soms op eigen initiatief. Groeien gaat gepaard met professionaliseren. De toegenomen ervaring wordt ondersteund met steeds meer wetenschappelijke en medische kennis. Robrecht maakt de overgang mee van pionieren en eigenzinnig uitwerken van antwoorden op het probleem van verslaving naar een nieuw tijdperk waar samenwerken essentieel wordt. En voor Robrecht is samenwerken een belangrijke sleutel tot succes in de zorg: drugsverslaving is een complex fenomeen dat zich uitstrekt over veel leefgebieden. Robrecht nodigt De Sleutel uit om nóg meer in te zetten op samenwerking met specialistische partners rond thema’s zoals woonst en budgetbemiddeling. Dat in trajecten die regionaal uitgewerkt worden. De vooruitgang inzake informatie-uitwisseling zorgt er ook voor dat je die stappen gemakkelijker kan zetten dan vroeger. De inkanteling van de verslavingszorg in de GGZ zal dat in de toekomst versterken. Op cliëntniveau en afhankelijk van afdeling tot afdeling wordt er nu reeds behoorlijk ingezet op nauwe samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld PC Sint-Jan-Baptist, PC Gent-Sleidinge, met de collega’s van de drughulpverlening of met lokale partners zoals het OCMW en CAW’s. Een trend die Robrecht toejuicht.

Maar de wetenschappelijke kant in Robrecht is ook bezorgd: de behandelresultaten in de intensieve langdurige (residentiële) zorg zijn er, maar ze zijn moeilijk te objectiveren. Dat is nochtans nodig want deze modules zijn duur. Hij ziet hierin een kans om samen met specialisten in te zetten op langetermijnonderzoek naar de effecten van behandeling. Tot slot stelt hij zich ook de vraag in welke mate De Sleutel voldoende aansluiting vindt bij de huidige generatie druggebruikers: steeds opnieuw duiken er andere drugs op en andere groepen verslaafden. Hiermee geeft Robrecht de stok door aan de nieuwe generatie hulpverleners met een duidelijke oproep: blijf samenwerken, want tegen onze cliënten zeggen we: ‘jij alleen kan het, maar je kan het niet alleen’, maar dat geldt ook voor de hulpverleners! En vooral: blijf leren en groeien. En met deze laatste oproep brengt hij een groet aan de slogan van De Sleutel: Mensen Kansen Groeien.

 

Wie is Robrecht?

 

Robrecht start zijn loopbaan in november 1978 als intaker en vervolgens supervisor in de TG De Sleutel in Mendonk. Kort daarna richt hij het crisisinterventiecentrum op waarvan hij de verantwoordelijke wordt. Dat is “de Ark”. Robrecht vervult vervolgens diverse functies: hij is familiewerker, researcher, psychodiagnosticus, klinisch coördinator, klinisch directeur, afdelingshoofd van het dagcentrum te Antwerpen, oprichter van het dagcentrum te Mechelen. Hij trad als expert op in diverse werkgroepen die advies gaven aan het beleid over drugpreventie en hulpverlening. Sinds 1998 is Robrecht beleidsmedewerker behandeling. In deze hoedanigheid is hij de schrijver, bezieler, (mede-)grondlegger van een aantal basisprogramma’s in De Sleutel: het hervalpreventiepakket ‘Klippen omzeilen’, het groepsaanbod in dagcentrum Antwerpen, de inhoudelijke werking (module Activering) binnen Weerwerk, de trainingen van motivationele gespreksvoering en de ASI (Addiction Severity Index). Vanuit de functie van beleidsmedewerker Behandeling deed hij ook nog een reeks vervangingen als onder andere klinisch coördinator van het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) en de TG dubbeldiagnose waarvan hij ook een tijdje waarnemend afdelingshoofd was. Robrecht kent als geen ander de geschiedenis van De Sleutel, omdat hij ze zelf ook meemaakte. Hij wordt dankzij die ruime en intense ervaringen door sommigen binnen De Sleutel respectvol ‘ons wandelend archief’ genoemd.

feedback werktwebRobrecht aan de slag met één van de meetinstrumenten, dit vanuit zijn functie als beleidsmedewerker. 

 

Robrecht heeft een duidelijke missie in alles wat hij onderneemt: kwalitatief hoogstaand werk leveren omdat cliënten daar recht op hebben. Voor hem is het essentieel dat afdelingen en diensten goed met elkaar samenwerken, elkaar goed kennen, en dat vanuit het principe van de beste dienstverlening voor de cliënt.

Robrecht, klinisch psycholoog van basisopleiding, volgde twee psychotherapie-opleidingen die in elkaars verlengde lagen. De eerste was de cliëntgerichte of Rogeriaanse psychotherapie. Die helpt de cliënt in contact te komen met zichzelf, met de eigen gedachten en gevoelens om zicht te krijgen op de belemmeringen die de oplossing voor een bepaald probleem bemoeilijken. Later volgde hij een postgraduaat gedragstherapie. Die stroming zet in op het veranderen van gedrag- en levenspatronen die psychische en emotionele problemen in stand houden en vormt onder andere het denkkader voor motivationele gesprekstechnieken en terugvalpreventie die tot op de dag van vandaag hoekstenen zijn in het werken met personen met een verslaving. Die opleidingen vormden het denkkader waarmee Robrecht samen met zijn toenmalige collega’s de therapie voor verslaafden, en in het bijzonder de ambulante therapie professionaliseerde. We spreken van begin de jaren 1990, toen De Sleutel volop inzette op het opstarten van het eerste ambulant centrum in Antwerpen. Dergelijke ambulante therapie voor verslaafden bestond toen nog niet.

Hoe typeer je het best een man als Robrecht? Om het met de woorden van collega Koen Dhoore, directeur zorg van De Sleutel te stellen: “Robrecht is een rots in de branding: standvastig, onwrikbaar als het moet, degelijk, duidelijk en koersbepalend in de vele veranderingen die hij meemaakte. Een krak in het onderhouden van menselijke relaties, binnen en buiten de organisatie. Hij straalt een soort rust uit die we vaak inspirerend vinden. Als een abt in de abdij daalt hij de trap af richting keuken voor een stipte onderbreking van de werkzaamheden. Hij geeft telkens weer structuur aan de dingen.”

“Hij geeft zeer weloverwogen en gevatte tussenkomsten op vergaderingen die altijd blijk geven van ruimdenkendheid, langetermijndenken en verbanden leggen. Hij slaagt er als geen ander in om een blijvende frisheid van ideeën te combineren met een zeer rijke en doorwerkte bagage. Hij is altijd opnieuw gericht naar de toekomst en blijft dus bijleren en groeien.”

 

Damien Versele, mei 2019

Cannabis werkt ook fysiek verslavend

Volg ons op Facebook

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

Januari
 • 29
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 
  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 30/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer infoMei
 • 28
  08:45 Follow up voor Unplugged op maat van BSO-BuSo-Deeltijds secundair

  Follow-up namiddag met als doel het het uitwisselen en delen van ervaringen met collega's van andere scholen

  Inschrijven of vragen? mail naar preventie@desleutel.be

   September
 • 13
  10:00 Zee-zeildag 2020

  Meer info over de "varen voor het goede doel" editie 2020 mag u hier binnenkort verwachten.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

 • Volledige agenda