De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Professionals

Hier vind je info op maat van wie beroepshalve met het thema drugs bezig is. Welke drugspreventie is effectief?  Maak kennis met ons aanbod voor leerkrachten en preventiediensten. Wat is evidence based hulp verlenen? Bekijk ons overzicht van goede praktijken en bruikbare meetinstrumenten.

vrijdag 24 november 2017 14:23

Wie kan terecht op de werkvloer van Weerwerk Activering?

Bij Weerwerk Activering is “werk” een middel om personen in beweging te krijgen. De activerende werkvloer is dé leeromgeving waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zichzelf kunnen ontplooien.  Al wie ‘werk’ ziet als een hefboom in de stap naar een gezondere levensstijl, kan oefenen op zo’n zorgwerkvloer.

Welke doelgroepmedewerker komt in aanmerking om zich aan te melden op dergelijke werkvloer? En bestaat er één vast parcours?  Begeleiders Jeroen en Maaike doen hierna elk hun stuk van dit voortraject richting betaald werk uit de doeken. Maak hier kennis met de methodiek aan de hand van een verhaal van een cliënt

Weerwerk Activering: Wat?

Weerwerk Activering is een divisie van vzw Sociale Werkplaats De Sleutel. Als maatwerkbedrijf en arbeidszorgwerkvloer in de regio’s Gent en Antwerpen staat Weerwerk in voor het begeleiden van volwassenen met een verslavingsgeschiedenis naar een duurzame tewerkstelling. Wie kampt met twijfel, herval en instabiliteit op levensdomeinen, en wie ‘werk’ ziet als een hefboom in de stap naar een gezondere levensstijl, kan op zo’n werkvloervloer terecht.  Vanuit jarenlange ervaring ontwikkelde Weerwerk Activering  verschillende modules in het coachen van persoonlijke ontwikkeling.  Zo’n traject is echt maatwerk, de duurtijd is afhankelijk van medewerker tot medewerker.  

Wie dit uitgebreid voortraject op de activerende werkvloer niet nodig heeft, kan sinds enige tijd ook terecht bij JUMPSTART, een verkort intensief traject. Binnen dit ESF-project en in samenwerking met partners uit de (drug)hulpverlening, wordt op 5 weken tijd duidelijk wat iemand kan en wil bereiken en welke acties hiervoor nodig zijn. Kenmerkend voor Weerwerk Activering is de intensieve begeleiding, het positief hanteren van feedback en het gebruik van diverse meetinstrumenten. Deze zorgen ervoor dat de medewerker zich bewust wordt van noodzakelijke stappen  om te groeien naar de arbeidsmarkt en een stabiele tewerkstelling.

 

KANDIDAAT VOOR DE ACTIVERENDE WERKVLOER?

Jeroen De Man is bij Weerwerk Activering verantwoordelijk voor de aanmeldingen (intakegesprekken en administratie) en is daarnaast actief als jobcoach van de groenploeg (evaluatiegesprekken, ondersteuning medewerkers, werken met competenties). We vragen hem langs welke weg een medewerker zich kan aanmelden?

Jeroen: Vooreerst kan de medewerker zichzelf spontaan aanmelden. Dit kan in de praktijk zowel telefonisch als via mail. Vervolgens krijgt de kandidaat een afspraak ter plaatse. Een tweede en qua  aantallen belangrijker kanaal, zijn de doorverwijzers. Dan denk ik aan de VDAB, het OCMW of aan de drughulpverlening. Concreet kan het zijn dat ADIC of het ambulant centrum van De Sleutel in Antwerpen ons contacteert.  Dan wordt overlegd of de betrokkene  in aanmerking komt voor ons aanbod in Weerwerk Activering.  Van alle starters schommelt het aandeel spontane aanmeldingen van de medewerker zelf rond de 5%. De gemiddelde leeftijd van wie aanmeldt is tussen de 30 à 35 jaar.

Centraal instrument binnen Weerwerk Activering is de activerende werkvloer: de medewerker is actief in een leer- en werkomgeving die sterke gelijkenissen vertoont met een reële werkvloer, maar de nadruk ligt er op leren. Tegelijk wordt aandacht  besteed aan de zorg voor deze personen. Werk is een methodiek om de medewerker in beweging te krijgen en zorg is nadrukkelijk aanwezig om dit leerproces te begeleiden. Deze ‘Place and Train’ methodiek geeft bij deze doelgroep goede resultaten. 

 

Komt iedereen in aanmerking?

Jeroen: Niet iedereen voldoet aan de voorwaarden. Dat is een heikel punt. We zijn immers afhankelijk van subsidies en werken met bepaalde statuten. Er gelden drie criteria op vlak van inkomen. Iemand die op mutualiteit staat kan rechtstreeks starten. Hetzelfde geldt voor wie een leefloon ontvangt via het OCMW van Antwerpen. Daarnaast komen alle personen in aanmerking die een inkomen hebben met een arbeidszorgstatuut via de Gespecialiseerde Trajectbegeleiding (GTB).  Het gaat om personen die meer nood hebben aan zorg, om te evolueren richting arbeid. Ze hebben een duwtje nodig om die stap te zetten. Ze worstelen vaak nog met allerhande problemen waardoor ze nog onvoldoende met werk bezig zijn.

activerende werkvloer en jumpstart te gebruikenweb  Jeroen De Man (links) werkt ondertussen 4 jaar in Sociale Werkplaats Antwerpen en is verantwoordelijk voor de aanmeldingen.

Is het een soort voortraject om later  in de operationele ploegen van Weerwerk  mee te draaien?

Jeroen: Dat kan. Om tot een goede inschatting te komen, bekijken we tijdens de aanmelding hoe het bij een kandidaat  gesteld is met de stabiliteit rond de levensdomeinen; fysieke gezondheid, psychische gezondheid, arbeid-opleiding-inkomen, alcohol en druggebruik, justitiële situatie, familiale en sociale relaties. Als het iemand is die nog bijna dagelijks heroïne of  speed gebruikt, dan kunnen we niet richting reguliere tewerkstelling gaan, maar dan is een activeringstraject aangewezen. We weten immers dat de uitval te groot is. Als het iemand is die aan het stabiliseren is of in behandeling is voor zijn druggebruik, dan zijn er acties mogelijk richting een of andere vorm van tewerkstelling, zoals onze eigen operationele ploegen. Ook de hulpverleners blijven natuurlijk continu betrokken doorheen zo’n traject.

Zijn er minimale technische vaardigheden vereist?

Jeroen: Niet echt. We verwachten wel dat ze zich kunnen uitdrukken in het Nederlands. Dat is een voorwaarde omdat we groepsgericht werken. We bekijken wel wat voor opdracht we iemand geven op de activerende werkvloer. Een traject enkel met fysiek inpakwerk zullen we niet aanbieden aan iemand met een medische problematiek die bijvoorbeeld afwisselend ook al zittend moet werken. We bekijken in dit stadium nog niet hoe kwalitatief het afgeleverde werk is. Wel wat iemand kan.

Aan wat voor opdrachten mag men zich verwachten en hoe intensief is dit?

Jeroen: Op dit moment bieden we groenwerk aan, zoals borstelen, onkruid verwijderen, … Dus weinig machinaal werk. Maar ook zwerfvuil inzamelen op openbare terreinen.  Verder hebben we ook inpakwerk allerhande, dat is deels wel machinaal. Medewerkers starten hun voortraject hier met minimum drie halve dagen werken per week. Dit bouwen we stelselmatig op tot ze 4 volledige dagen aan het werk zijn. We laten hen in de mate van het mogelijke in alle opdrachten eens meedraaien. Als dit een tijdlang goed lukt, dan eindigt voor hen fase 1. Ze moeten dus aantonen dat ze voldoende stabiel zijn om naar fase 2 te kunnen gaan. In fase 2 begint dan het JUMPSTART verhaal.

Dagelijks zijn er op de activerende werkvloer gemiddeld 10 personen aan de slag.  Er wordt individueel op maat gewerkt.  De duurtijd van het voortraject hangt sterk samen met hoe stabiel een persoon is. Onderneemt iemand acties? Hoe lang duurt het vooraleer iemand tot inzicht komt? 

Jeroen: Als we bijvoorbeeld merken dat iemand constant zijn woning verliest, dan zullen we niet starten richting tewerkstelling. Maar dan zullen we eerst inzetten op een stabiele eigen stek. Zo’n traject kan dan langer aanslepen.  Hetzelfde geldt rond arbeidsattitudetraining. Zal die persoon zich goed inzetten? Welke werkervaring heeft iemand? Dat wisselt dus zeer van persoon tot persoon. De begeleiding is intensief.

Hoe pakken jullie dat aan om medewerkers in beweging te krijgen?

Jeroen: Als team werken we met één doel voor ogen: de afstand naar de arbeidsmarkt zo klein mogelijk maken, zodanig dat de medewerker aan de slag kan in de sociale economie of in de reguliere economie. Dit is sterk afhankelijk van het profiel. Voor sommige is meedraaien in het normaal economisch circuit te hoog gegrepen, voor hen streven we naar het hoogst haalbare niveau van tewerkstelling. Als ze uit een therapeutische programma komen en voldoende stabiel zijn zullen ze wellicht wel sneller die stap kunnen zetten. 

Arbeidsbelemmerende factoren?

De aanmeldingen worden om de twee weken binnen het mulitidisciplinaire team besproken, hier kijkt iedereen vanuit zijn eigen discipline. De werkplaatsleider doet dit als baas.  De prevocationeel medewerker is aan de slag als trainer van arbeidsattitudes.

Jeroen: Die prevocationele training is heel belangrijk tijdens de eerste fase. Deze trainer staat letterlijk naast de medewerker op de werkvloer en geeft al werkend rechtstreeks feedback op een 5-tal attitudes zoals beleefdheid, voorkomen, werk en privé gescheiden houden.  Er wordt geobserveerd, gemeten en feedback gegeven. Afhankelijk van het ingeschaalde niveau wordt dan geoordeeld of iemand klaar is voor de sociale (vanaf niveau 3 op de participatieladder) of reguliere economie. Daarnaast is er de empowermentbegeleider die vooral focust op de levensdomeinen. Eenmaal per week verlaat men de werkvloer om in dialoog te treden en de groepsdynamiek zijn werk te laten doen.

Samen in groep nadenken over de problemen waar ze tegen aanlopen?

Jeroen. Inderdaad. Een goed voorbeeld is spreken over de arbeidsbelemmerende factoren. Door in gesprek te gaan met elkaar kunnen de deelnemers  sneller tot actie aangezet worden. Ze verwerven sneller inzicht in hun probleem. Het is gemakkelijker om iets van een lotgenoot te aanvaarden dan van een begeleider op de werkvloer. Ze leren om een realistisch beeld te krijgen wat werken is en welke invloed dit kan hebben op de rest van hun leven. Bijvoorbeeld door hen een weekplanning of een afsprakenplan te laten opstellen. Ze leren hoe ze zich beter kunnen organiseren, bijvoorbeeld door ’s avonds boodschappen te doen ipv ’s ochtends, met het risico van te laat te komen.

Wat als iemand zich aandient die al meteen in de werkplaats aan de slag wil?

Jeroen:  Alle aanmeldingen lopen via mij. We zorgen als team zelf voor een inschatting.  Hoe komt deze persoon voor tijdens het intake gesprek, wat is zijn interesse, wat is de doelstelling. Dan bekijken we in team of die persoon dat voortraject nodig heeft om de arbeidsattitudes te trainen of niet. Als iemand verwezen wordt door partners uit de verslavingszorg en met goed gevolg een programma doorlopen heeft dan weten we dat die arbeidsattitudes wellicht goed zitten. Ze kunnen meestal rechtstreeks instappen in JUMPSTART

Paul De Neve (november 2017) 

 

Lees hier het verhaal van Sagar

Maar artikels met de TAG Activering

 

Cannabis werkt ook fysiek verslavend

Volg ons op Facebook

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

Januari
 • 29
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 
  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 30/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer infoMei
 • 28
  08:45 Follow up voor Unplugged op maat van BSO-BuSo-Deeltijds secundair

  Follow-up namiddag met als doel het het uitwisselen en delen van ervaringen met collega's van andere scholen

  Inschrijven of vragen? mail naar preventie@desleutel.be

   September
 • 13
  10:00 Zee-zeildag 2020

  Meer info over de "varen voor het goede doel" editie 2020 mag u hier binnenkort verwachten.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

 • Volledige agenda