donderdag 16 november 2017 11:50

Het ambulant centrum De Sleutel in Gent op nieuwe stek

De ambulante werking van De Sleutel in Gent is verhuisd naar de campus dr. Guislain. De gebouwen in de Stropkaai waren niet langer geschikt en waren eigenlijk altijd al bedoeld als tijdelijk onderkomen. De verhuis valt ongeveer samen met het 25-jarig bestaan van deze afdeling. Een ideale gelegenheid om Inge Drappier als afdelingshoofd aan het woord te laten.

Waarom de verhuis?  (lees ook de bjidrage Ambulant centrum Gent heropent op nieuwe stek)

 
Inge Drappier: De ambulante werking van De Sleutel in Gent is al verschillende keren verhuisd. Vijfentwintig jaar geleden zijn we begonnen in een pand aan de Kortrijksesteenweg, we zijn dan van de stationsbuurt verhuisd naar de Muide, waar we ook niet konden blijven. De plaats waar we nu zitten, de Stropkaai, is een goede locatie maar is altijd bedoeld geweest als een tijdelijk onderkomen. Het gebouw is oud en uitgeleefd en zal begin 2018 afgebroken worden. Hier komt een nieuwbouw voor een woon- en zorgcentrum. We gaan dus opnieuw verhuizen! De zoektocht naar een nieuw pand heeft lang geduurd, want het is niet evident om een plaats te vinden waar een team van 20 man terecht kan en die ook goed bereikbaar is voor onze cliënten.

Detailfoto 05  © Joost Van Heesvelde        De symbolische nieuwe voordeur – werk van één van onze cliënten - is alvast ter plaatse op de nieuwe stek

En waar hebben jullie die plek gevonden?
Na een lange zoektocht zijn we uitgekomen aan de andere kant van Gent, in het gebouw op de campus dr. Guislain. Daar waren totnogtoe de centrale diensten van De Sleutel gevestigd. Het huis op deze campus is gemakkelijk bereikbaar voor onze cliënten: de tram stopt voor de deur en er is voldoende parking. We zitten ook dichter bij enkele afdelingen van De Sleutel waar we intensief mee samenwerken: de therapeutische gemeenschap voor dubbel diagnose (TGG), de sociale werkplaats en ook het crisis-en interventiecentrum in Wondelgem ligt maar enkele tramhaltes verder. We plannen om tegen begin februari 2018 te kunnen verhuizen. Dat hangt ook af van de verhuis van de centrale diensten naar de campus van het multifunctioneel centrum Sint-Jozef aan de E. de Deynestraat in Gent. Eens het huis beschikbaar is, doen we aanpassingswerkzaamheden omdat er nood is aan voldoende gespreksruimten.

Wat zijn de implicaties voor de cliënten?
We verwachten niet dat die groot zullen zijn. Onze werking verandert niet. We blijven doen waar we al jarenlang expertise in opgebouwd hebben. Voor sommige mensen zal het dichter zijn, voor anderen wat verder, maar zoals gezegd is de site in principe goed bereikbaar en goed gekend. Enkel voor wie  met de trein komt zal de verplaatsing wat complexer zijn. De nabijheid van het psychiatrisch centrum kan voor sommigen misschien een kleine drempel zijn. Maar ons gebouw is gesitueerd op het begin van de campus en ik voorzie dat die eventuele weerstand snel zal overwonnen worden.


Huis iedereen 01 verscherpt en uitgelicht

© Joost Van Heesvelde        Het team van dagcentrum Gent is klaar voor de verhuis

Wat is de meerwaarde van de nieuwe plek voor de verwijzers?
Verwijzers komen hier inderdaad regelmatig over de vloer. Dikwijls volgen zij de eerste gesprekken met de cliënten mee. Maar ook voor hen zal er weinig wezenlijk veranderen, want onze hulpverlening blijft dezelfde. Ik denk en ik hoop dus dat ze ons op de site van het dr Guislain-ziekenhuis even gemakkelijk gaan vinden als hier aan de Stropkaai.

En hoe reageren de medewerkers?
Het team reageerde eerst afwachtend. Er is al zolang sprake van een verhuis. Nu weten ze dat het menens is en kijken ze er naar uit. Dit gebouw is uitgeleefd en hier werken is eigenlijk niet langer doenbaar, in het nieuwe gebouw zal het comfortabeler werken zijn, we kijken uit naar betere werkomstandigheden en dat is een prettig vooruitzicht! Gaan jullie iets speciaals doen ter gelegenheid van de verhuis? De verhuis valt ongeveer samen met ons 25-jarig bestaan en dat moet zeker gevierd worden! Want we zijn nu een gevestigde waarde in het Gentse hulpverleningslandschap. We gaan van deze viering dus iets speciaals maken. Wat we exact gaan doen weten we nog niet, maar het zal zeker iets spraakmakends zijn! In een volgend nummer van dit magazine vernemen jullie meer.

Robrecht Keymeulen (update maart 2018)

Detailfoto 04  © Joost Van Heesvelde

 

 

 

 (lees ook de bjidrage Ambulant centrum Gent op 2 maart gesloten wegens verhuis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latest from Paul De Neve

back to top