De Sleutel Logo

Professionals

Hier vind je info op maat van wie beroepshalve met het thema drugs bezig is. Welke drugspreventie is effectief?  Maak kennis met ons aanbod voor leerkrachten en preventiediensten. Wat is evidence based hulp verlenen? Bekijk ons overzicht van goede praktijken en bruikbare meetinstrumenten.

donderdag 16 februari 2017 00:00

Niet roken, niet drinken… jongeren doen het! De Sleutel biedt met Unplugged preventie op maat van 1ste graad secundair onderwijs

Snakt onze jeugd naar een sigaretje of vinden ze het vooral vies? Is het drankgebruik van 14-jarigen echt dramatisch of juist onbestaand? Zijn de rokers veranderd in gamers? En wat met gokken? Energydrinks en smartphones?

Het landschap van de middelen en de problematieken rond verslaving zijn de jongste jaren sterk geëvolueerd. Waar liggen voor onze jongeren de grootste risico’s? Hoe zorg je ervoor dat de volwassenen van morgen op een juiste manier omgaan met de verleidingen in de maatschappij? Het opsteken van het verwijtende vingertje of het moraliserende ‘leren neen zeggen’ is al lang voorbijgestreefd. En wat met de meest kwetsbare jongeren?

Met het nieuwe UNPLUGGED 1ste graad wil De Sleutel jongeren aanspreken in hun eigen taal, met een eigentijdse aanpak en moderne vormgeving. Waar vorige programma’s vaak gelabeld werden als té abstract, té taalkundig wil De Sleutel met UNPUGGED drugpreventie toegankelijk maken voor ALLE jongeren. Ook voor de meest kwetsbare onder hen uit het BSO of BuSO.

unplugged

Gezondheidsconferentie december 2016

De Sleutel heeft de boodschap van de Gezondheidsconferentie goed begrepen: de implementatie van preventiepakketten is prioritair. Om de implementatie zo groot mogelijk te maken voorziet De Sleutel een schat aan laagdrempelige, minder taalkundige activiteiten waaruit de leerkracht kan kiezen naargelang de aard van de klasgroep. Zo vinden zowel leerkrachten van het ASO, TSO als van BSO en BuSO passende activiteiten. Door het aanbieden van trainingen voor leerkrachten verhoogt De Sleutel de correcte implementatie van het pakket.

Sociale en persoonlijke vaardigheden

In de 12 lessen van UNPLUGGED geen moraliserende teksten of voorbeelden. De Sleutel wil met de jongeren alles beSPREEKbaar maken. Ben je cool als je rookt of net als je zonder kan? Hoe behoud je je eigenheid? Hoe ga je om met problemen? Hoe leg je contact? Kan ik iets volhouden? Hoeveel van onze leeftijdgenoten drinken, roken of gamen te veel? Via energizers wordt gewerkt aan een veilig klasklimaat waar niet alleen iedereen zijn zegje mag doen maar ook alle leerlingen leren actief luisteren.

Preventie werkt

De grote inspanningen die scholen reeds tientallen jaren leveren op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie werpen hun vruchten af. In het jongste verslag van de leerlingenbevraging van de VAD lezen we dit op de verschillende grafieken. Het regelmatig gebruik van tabak voor alle leerlingen van het secundair onderwijs is van 17,2% (in 2004-2005) gedaald naar 7,8% (in 2014-2015). Het regelmatig gebruik van alcohol voor alle leerlingen van het secundair onderwijs is van 26,2% (in 2004-2005) gedaald naar 14,4% (in 2014-2015). Het ooit gebruik van cannabis voor alle leerlingen van het secundair onderwijs is van 21,3% (in 2004-2005) gedaald naar 15,3 % (in 2014-2015).
Voor meer details verwijzen we graag naar het persbericht.

De cirkel is rond Met de vernieuwde uitgaven van UNPLUGGED 1ste graad heeft De Sleutel preventiemateriaal en trainingen voor alle leerlingen van 1ste kleuterklas tot 6de middelbaar onderwijs.  Voor het kleuteronderwijs: het gat in de haag  -  www.hetgatindehaag.be  Voor het lager onderwijs:  het TOPspel  - www.hettopspel.be  Voor alle graden van het middelbaar onderwijs: UNPLUGGED  -   www.unplugged123.be

Besluit

Deze methodiek voor universele preventie kan niet alleen gebruikt worden voor ASO- en TSO-leerlingen. UNPLUGGED voorziet ook oefeningen en activiteiten voor leerlingen met minder abstractievermogen uit BSO en BuSO. De Sleutel hoopt deze methodiek breed te kunnen implementeren in alle scholen van Vlaanderen.Drugverslaafde vrouwen kunnen autonoom over anticonceptie beslissen

Volg ons op Facebook

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Agenda

November
 • 24
  09:30 VAD-studiedag

  VAD-studiedag 24 november 2017 waar ook dr Frederick Van Der Sypt, verbonden aan De Sleutel, als spreker zijn medewerking verleent.  In zijn lezing geeft hij een overzicht van het gebruik en misbruik van psychoactieve medicatie in Vlaanderen. Hij geeft verder een antwoord op vragen als: ‘Is medicatiemisbruik verschillend van ander middelenmisbruik?, ‘Wat is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver?’ en ‘Wat zijn therapeutische aandachtspunten?’. Vanuit zijn praktijkervaring zal Dr. Van Der Sypt eveneens de kansen en bedreigingen voor de toekomst toelichten.


  Wanneer: 24/11/2017 Onthaal met koffie vanaf 9u, Start 9.30u – einde 15.30u

  Locatie: Vlaams Parlement

  Programma

  9.40-10.25u Middelengebruik bij mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB)
  Joanneke van der Nagel,psychiater enhoofd kenniscentrum LVB en verslaving vanTactus

  10.40-11.10u Gendersensitieve preventie en behandeling voor alcohol- en druggebruikers
  Julie Schamp, wetenschappelijk medewerker vakgroep orthopedagogiek Universiteit Gent

  11.40-12.30u De (on)zin van angstaanjagende boodschappen in de gezondheidspromotie
  Prof. Dr. Gerjo Kok, Professor of AppliedPsychology, Universiteit Maastricht

  12.30-13.20u Lunch

  13.20-14.00u Psychoactieve medicatie: zegen en vloek
  Dr. Frederick Van Der Sypt, verslavingsarts De Sleutel en Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent: In deze lezing geeft

  14.00-14.15u Woordje van de minister

  14.30-15.00u Gebruik van psychoactieve medicatie bij studenten
  Dr. Maura Sisk, huisarts en studentenarts KULeuven

  15.00-15.30u Samen op weg naar minder psychofarmaca voor bewoners van het woonzorgcentrum (WZC)
  Laurine Peeters,klinisch psycholoog en projectmedewerkerproject psychofarmacain WZC Leiehome
  Prof. dr. Mirko Petrovic, hoogleraar geriatrie Universiteit Gent, lid van de stuurgroep project psychofarmaca in WZC Leiehome

  Prijs: VAD-leden 52 euro/niet-leden 68 euro/studenten 36 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch).

  Inschrijven: voor 10 november 2017.

  Klik hier voor het volledige programma en om in te schrijven

 • 29
  19:30 Opioïde pijnstillers: wat als de verslaving toeslaat?

  Op woensdag 29 november organiseert De Sleutel - in samenwerking met Indivior - een lezing over het thema “Opioïde pijnstillers: wat als de verslaving toeslaat?”. Als sprekers nodigen we Prof Cathy Matheï (Free Clinic) en Prof Auriacombe (Fr) uit.
  Dr Anne Van Duyse (medisch directeur De Sleutel) is gastvrouw.

  Waar? Lezingzaal van het Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te 9000 Gent

  Wanneer? Op woensdag 29 november , aanvang 19u30
  (vooraf kan de tijdelijke tentoonstelling in museum Dr. Guislain bezocht worden)

  Doelpubliek? artsen en psychiaters

  Het definitieve programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Hou de website in de gaten

  Accreditering werd aangevraagd

  Ruime parkeergelegenheid, vlot bereikbaar met openbaar vervoer

  Lees meer

Januari