De Sleutel Logo

Professionals

Hier vind je info op maat van wie beroepshalve met het thema drugs bezig is. Welke drugspreventie is effectief?  Maak kennis met ons aanbod voor leerkrachten en preventiediensten. Wat is evidence based hulp verlenen? Bekijk ons overzicht van goede praktijken en bruikbare meetinstrumenten.

donderdag 03 maart 2016 00:00

Een nieuw behandelprogramma voor de Therapeutische Gemeenschap Merelbeke (TGM)

Sinds dit jaar is TGM een residentieel centrum voor verslavingszorg met een behandelaanbod van groepstherapie, levensstijltraining en activering naar opleiding en werk.

(Klik hier indien u meteen naar de infobrochure wil gaan)

In het nieuwe behandelprogramma  willen we focussen op volgende accenten, helemaal in de geest van de herstelgerichte verslavingszorg.
De residentiële zorg wordt ingekort. Cliënten verblijven minder lang in de TG en krijgen meer tijd voor hun re-integratie. De eerste maanden wordt hiertoe het therapeutisch aanbod versterkt en versoepeld zodat bewoners nagenoeg een individueel therapieaanbod volgen in functie van de eigen noden. 
We werken mét en ín de realiteit van de cliënt. Meestal moeten alle aspecten van het leven weer opgebouwd worden (familie, woonst, werk, schuldenplan, ..). Dit wacht niet tot na het therapeutisch programma, maar is er onderdeel van. De bewoners krijgen snel de gelegenheid om, vanuit de veilige drugsvrije omgeving van ons centrum, zich in de niet-drugvrije buitenwereld te bewegen en zich te engageren; gaande van nuchter een winkel binnenstappen, een uitstap naar familie, sporten in een nabijgelegen sportclub tot het aanvatten van een opleiding. Er wordt sterk geïnvesteerd in het ondersteuningsnetwerk rond een cliënt. Zowel naar herstel van de band met familie en cleane vrienden, als naar het opzetten van noodzakelijke professionele ondersteuning na het programma voor sommigen.
Tegelijk met de therapie en het inzicht in de eigen verslavingsmechanismen, is de uitbouw van een eigen vervullend en actief leven immers de beste preventie voor een terugval in verslaving.

Indicatie
De behandeling richt zich tot mannen en vrouwen vanaf 17jaar, die kampen met een ernstige afhankelijkheid van drugs of een combinatie van illegale en legale middelen. De verslaving is vaak al meerdere jaren aanwezig en zorgt voor problemen op verschillende levensdomeinen (geen vaste woonst, geen vast werk, problemen met relaties en kinderen, familie, schulden, druggerelateerde criminele feiten, omgaan met trauma’s uit het (recente) verleden  …). De cliënt slaagt er niet in om op eigen houtje clean te blijven en een stabiel leven uit te bouwen.

Behandelprogramma
Het programma bestaat uit vier modules: Module 1 en 2 omvatten een residentiele behandeling in de therapeutische gemeenschap. Module 3 en 4 omvatten een semi-residentiele en ambulante begeleiding.

Na een voorbereidende module start (duur: 1 maand), maakt de cliënt een keuze om de eigenlijke behandeling aan te vatten. 
De residentiële behandelperiode duurt 9 maand, en is opgebouwd uit twee modules.
Tijdens de eerste module (duur: 6 maand) is er een intensief groepsgericht therapeutisch aanbod. De doelstelling van deze module is om inzicht te krijgen in de verslavingsproblematiek en gerelateerde problemen op andere levensdomeinen.
De cliënt komt terecht in het groepsprogramma. Het samenleven in groep biedt een  pedagogisch leef- & groeiklimaat  waarbinnen sociale vaardigheden geoefend worden. Daarnaast wordt veel nadruk gelegd op levensstijltraining (trainen dagritme, evenwicht ontspanning – inspanning, uitvoeren basistaken, hygiëne, …). Vanaf het begin van de behandeling maken (basis)educatie en competentietraining deel uit van de behandeling. Daarnaast is er een uitgebreid therapeutisch aanbod waarbij de cliënt, op basis van een waaier aan (psycho)therapeutische methoden, kan doorwerken op het verslavingsthema en problemen op andere levensdomeinen.

schema tgm(klik op de afbeelding voor een pop up)

De tweede module oriëntering (duur: 3 maand) is gericht op keuzes voor de toekomst, hierbij rekening houdend met de valkuilen en beperkingen eigen aan het verslavingsprobleem.

Er wordt een individueel activeringstraject opgestart dat leidt tot een vrijetijdsinvulling, opleiding en werk. In het kader van de oriëntering onderneemt de cliënt activiteiten buiten het domein van de therapeutische gemeenschap (in samenwerking met de sociale werkplaats van De Sleutel, VDAB, OCMW, volwassenonderwijs,…). In het therapieluik wordt er maximaal ingezet op hervalpreventietraining, groepspsychotherapie en bewegingstherapie om de beleving en confrontaties in én buiten de therapeutische gemeenschap te integreren in het herstelproces.

Tijdens de derde module start de semi-ambulante begeleiding in het tussenhuis (duur: 9 maand). In het tussenhuis wordt het zelfstandig wonen met een cleane levensstijl getraind, met een duidelijk toekomstplan voor ogen. De cliënt beschikt over een eigen kamer in een woonhuis, gedeeld met 6 andere bewoners. De cliënt heeft een dagbesteding gedurende 30u van opleiding, stage of vrijwilligerswerk, ondersteund door 1 dag groepstherapie (hervalpreventie, zelfhulpgroep). In de loop van de 3de module wordt het aandeel therapie verminderd en kan de cliënt fulltime een opleiding, stage of werk aanvatten. Op het einde van de module wordt de cliënt begeleid naar een geschikte huisvesting.

In de vierde module gaat de cliënt alleen wonen. Er is nog ambulante opvolging en een beperkt groepsaanbod gedurende een zestal maanden.

AANMELDING OF MEER INFO?                     

THER MERELBEKETherapeutische Gemeenschap Merelbeke
Hundelgemsesteenweg 1
9820 Merelbeke
09/253.44.40
tgm.info@fracarita.org

AANMELDING:  0474/88.63.50

Klik hier voor een printvriendelijke versie in pdf. Klik hier voor een uitgebreide infobrochure. 

 

Aanverwante info:

Lees hier meer achtergrondinfo in de bijdrage "Herstel van verslaving: van de Therapeutische Gemeenschap naar de realiteit van de maatschappij"

Lees hier meer over de werking van het Tussenhuis

Lees hier enkele getuigenissen van oud-bewoners over hun periode in het Tussenhuis

 Verslaving is een ziekte

Volg ons op Facebook

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Agenda

November
 • 24
  09:30 VAD-studiedag

  VAD-studiedag 24 november 2017 waar ook dr Frederick Van Der Sypt, verbonden aan De Sleutel, als spreker zijn medewerking verleent.  In zijn lezing geeft hij een overzicht van het gebruik en misbruik van psychoactieve medicatie in Vlaanderen. Hij geeft verder een antwoord op vragen als: ‘Is medicatiemisbruik verschillend van ander middelenmisbruik?, ‘Wat is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver?’ en ‘Wat zijn therapeutische aandachtspunten?’. Vanuit zijn praktijkervaring zal Dr. Van Der Sypt eveneens de kansen en bedreigingen voor de toekomst toelichten.


  Wanneer: 24/11/2017 Onthaal met koffie vanaf 9u, Start 9.30u – einde 15.30u

  Locatie: Vlaams Parlement

  Programma

  9.40-10.25u Middelengebruik bij mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB)
  Joanneke van der Nagel,psychiater enhoofd kenniscentrum LVB en verslaving vanTactus

  10.40-11.10u Gendersensitieve preventie en behandeling voor alcohol- en druggebruikers
  Julie Schamp, wetenschappelijk medewerker vakgroep orthopedagogiek Universiteit Gent

  11.40-12.30u De (on)zin van angstaanjagende boodschappen in de gezondheidspromotie
  Prof. Dr. Gerjo Kok, Professor of AppliedPsychology, Universiteit Maastricht

  12.30-13.20u Lunch

  13.20-14.00u Psychoactieve medicatie: zegen en vloek
  Dr. Frederick Van Der Sypt, verslavingsarts De Sleutel en Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent: In deze lezing geeft

  14.00-14.15u Woordje van de minister

  14.30-15.00u Gebruik van psychoactieve medicatie bij studenten
  Dr. Maura Sisk, huisarts en studentenarts KULeuven

  15.00-15.30u Samen op weg naar minder psychofarmaca voor bewoners van het woonzorgcentrum (WZC)
  Laurine Peeters,klinisch psycholoog en projectmedewerkerproject psychofarmacain WZC Leiehome
  Prof. dr. Mirko Petrovic, hoogleraar geriatrie Universiteit Gent, lid van de stuurgroep project psychofarmaca in WZC Leiehome

  Prijs: VAD-leden 52 euro/niet-leden 68 euro/studenten 36 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch).

  Inschrijven: voor 10 november 2017.

  Klik hier voor het volledige programma en om in te schrijven

 • 29
  19:30 Opioïde pijnstillers: wat als de verslaving toeslaat?

  Op woensdag 29 november organiseert De Sleutel - in samenwerking met Indivior - een lezing over het thema “Opioïde pijnstillers: wat als de verslaving toeslaat?”. Als sprekers nodigen we Prof Cathy Matheï (Free Clinic) en Prof Auriacombe (Fr) uit.
  Dr Anne Van Duyse (medisch directeur De Sleutel) is gastvrouw.

  Waar? Lezingzaal van het Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te 9000 Gent

  Wanneer? Op woensdag 29 november , aanvang 19u30
  (vooraf kan de tijdelijke tentoonstelling in museum Dr. Guislain bezocht worden)

  Doelpubliek? artsen en psychiaters

  Het definitieve programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Hou de website in de gaten

  Accreditering werd aangevraagd

  Ruime parkeergelegenheid, vlot bereikbaar met openbaar vervoer

  Lees meer

Januari