De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Professionals

Hier vind je info op maat van wie beroepshalve met het thema drugs bezig is. Welke drugspreventie is effectief?  Maak kennis met ons aanbod voor leerkrachten en preventiediensten. Wat is evidence based hulp verlenen? Bekijk ons overzicht van goede praktijken en bruikbare meetinstrumenten.

dinsdag 08 september 2015 00:00

Werking jobcoach in de kijker

Binnen De Sleutel werken we multidisciplinair. Om deze werkwijze te verduidelijken laten we begeleiders uit één van onze afdelingen en disciplines hun verhaal doen. Hoe beleven zij in de dagelijkse praktijk met cliënten de visie op verslaving van De Sleutel? Dit keer zetten we de werking van de jobcoach in de kijker. Een interview met Caroline Depuydt.

Bedankt om ons te ontvangen op de sociale werkplaats “Weerwerk”. Je werkt hier als jobcoach. Wat houdt deze functie in?

Caroline: Een jobcoach in Weerwerk heeft 2 grote taken. Ten eerste ondersteunen wij de mensen in de realisatie van hun persoonlijk ontwikkelingsplan richting betaalde en stabiele tewerkstelling. Daarnaast help ik om te voorkomen dat arbeidsbelemmerende factoren opduiken of help om deze op te lossen wanneer ze toch optreden.

Bij de ondersteuning die ik als jobcoach geef, ligt mijn focus niet op het technische vlak, maar ik let erop dat er een groei is in de richting van stabiele tewerkstelling. Ik heb een signaalfunctie, dat wil zeggen dat als ik tijdens mijn contacten merk dat er dingen niet goed lopen op de werkvloer, ik dat dat niet laat gebeuren, maar ik zorg ervoor dat we in actie schieten om te verhinderen dat de problemen uit de hand lopen. Als het traject naar werk hapert zoeken wij welke factoren belemmerend zijn en hoe we die kunnen oplossen. Ik werk dus in principe pro-actief, maar als het wenselijk mocht zijn sla ik als jobcoach ook de brug tussen hulpverlening en tewerkstelling. We maken deze brug door bijvoorbeeld in eerste instantie mee te gaan naar de hulpverlening, aanwezig te zijn op een eerste gesprek. We waken erover dat de communicatie heel open blijft, zowel naar onze medewerker als naar de hulpverlener. Dus goed uitleggen waarom het nodig is, in welk kader de stap naar hulpverlening belangrijk is en we blijven dit alles continu opvolgen.

caroline web 001Caroline Depuydt:  “Als jobcoach ondersteun ik  de mensen in de realisatie van hun persoonlijk ontwikkelingsplan in de richting van een stabiele betaalde tewerkstelling”

Dat is interessant. Je kijkt over het muurtje en je werkt met andere disciplines samen om je doel te bereiken.
Caroline: We hanteren hier het biopsychosociaal model, wat wil zeggen dat we erkennen dat er verschillende soorten factoren een rol spelen in een concrete problematiek. Natuurlijk, wanneer het traject naar werk rimpelloos verloopt, heeft een jobcoach weinig contact met andere disciplines. Maar wanneer het traject naar werk in gevaar komt, dan gaan we wel intensiever overleg opstarten met andere hulpverleners. We doen dan bij voorkeur een beroep op het netwerk van De Sleutel omdat wij vanuit eenzelfde visie opereren en dat maakt dat het overleg gemakkelijker verloopt. Omdat we elkaar goed kennen gaat het contact ook veel sneller, vlotter en intensiever.


Dus vooral op moeilijke momenten is de samenwerking héél belangrijk, het contact moet snel gelegd worden en de partners moeten vlot op elkaar kunnen inspelen....
Caroline: Samenwerking in moeilijke omstandigheden vraagt dat er een open maar ook continue communicatie is. Als je elkaar veel hoort is het gemakkelijker om op elkaar in te spelen wanneer er een moeilijk moment komt en dan loopt de samenwerking goed.

Toch kunnen we ons voorstellen dat verschillende personen ook een verschillende visie of mening kunnen hebben over wat er op dat moeilijk moment in een traject een rol speelt?
Caroline: Het voordeel van werken in het netwerk van de Sleutel is dat wij allen streven naar integratie in de maatschappij en het belang erkennen van een drugsvrij leven. Een belangrijk aspect is dat iedereen de waarde van stabiele tewerkstelling onderschrijft. Natuurlijke heeft elke partner in een traject een andere en specifieke focus, wij focussen op het werk en de hulpverleners op sociale, psychologische of lichamelijke factoren.

De Sleutel staat erom bekend dat er in principe naar gestreefd wordt om verandering te bereiken, dit binnen de limieten van wat in een concrete casus mogelijk is. Worden jullie soms met deze limieten geconfronteerd?
Wij doen natuurlijk ons best om iedereen te trainen en ervaring te laten opdoen tijdens de periode dat ze bij ons op Weerwerk zijn, zodat ze later sterk staan in het gewone werkveld. We doen dat aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit plan is op maat gemaakt. Om de 3 maanden bespreken we dit persoonlijk plan en evalueren we de bereikte groei. Als iemand blijft groeien dan zal op een bepaald moment een doorstroom naar het normaal economisch circuit op de agenda komen. Maar andere personen botsen sneller op hun limiet en dan moeten we eerder zoeken naar een stabiele tewerkstelling in een maatwerkbedrijf. Als iemand effectief doorstroomt neem ik eveneens de nazorg op mij. Zo bel ik met de cliënt om te beluisteren hoe deze in die nieuwe omgeving zijn draai vindt, tot ik merk dat het echt goed loopt. Diezelfde wat informele rol neem ik op als iemand stage kan lopen bij een reguliere werkgever. Tevens is het mijn taak om als contactpersoon op te treden naar werkgevers uit het NEC waar onze doelgroepwerknemers mogen starten.

Zingeving is voor vele mensen toch een belangrijk gegeven. Toch hoor je over dit aspect niet veel. Komt dat bij jullie wel aan bod?
Caroline: Ook al weten de meeste mensen die hier starten niet zo goed of niet zo concreet wat ze eigenlijk willen doen later, toch willen we hen opnieuw goesting in het leven laten krijgen. Dat start al op de activerende werkvloer waar we aan de mensen vragen: “vertel eens iets over uw droomjob, wat zou je graag doen vanuit je idealen, vanuit wat je belangrijk vindt”. Zo kan je een doel op lange termijn vinden en vervolgens kijken wat de tussenstappen zijn om dit doel te realiseren, bijvoorbeeld via een tewerkstelling in Weerwerk. En dit proces herhalen we eigenlijk voortdurend. De bijsturing en verfijning door de opgedane ervaring tijdens het traject, brengt iemand geleidelijk aan dichter bij een job die goed past bij hem.

Moet een verslaafde inzicht hebben in zijn verslaving en is dat belangrijk om een stabiele tewerkstelling te behouden?
Caroline: Stabiele tewerkstelling en verslaafd zijn, dat gaat niet goed samen. Mensen moeten blijven investeren in de richting van werk en keuzes in die richting blijven maken. Maar je moet wel weten dat ook al ben je op een bepaald ogenblijk niet meer verslaafd, er tijdens de tewerkstelling toch nog altijd verleidingen kunnen opduiken, situaties waarin je het moeilijk krijgt om de juiste keuzes te blijven maken. De bijdrage van een jobcoach bestaat erin om op de momenten dat er getwijfeld wordt, in situaties waarin de motivatie zakt, alles op een rijtje te zetten en te bevragen wat het belangrijkste is, wat moet ik doen en wat moet ik zeker niet doen, wil ik mijn werk niet kwijt geraken.

We hopen natuurlijk dat iedereen met een propere lei kan herbeginnen, maar in het geval van zware problematieken is dit niet zo evident. Mensen kunnen al héél wat meegemaakt hebben, sommige dingen zullen nu verbeterd zijn, maar andere dingen zijn niet zomaar uit te wissen.

Caroline: Het is jammer genoeg zo dat er in de maatschappij nog heel wat vooroordelen zijn waarmee een ex-verslaafde geconfronteerd wordt. Bijvoorbeeld door de leegtes op hun CV is rechtstreekse doorstroming naar regulier werk moeilijk. In Weerwerk kunnen ze persoonlijk groeien en technische kennis opdoen. Via stages kunnen ze daarna potentiële werkgevers overtuigen van de kwaliteiten die ze nu toch wel hebben. Want een bedrijf kan via de stage heel concreet zien welke kwaliteiten een persoon heeft en dat schept kansen.
Maar wij weten dat verslaving chronische aspecten heeft, daarom blijven we er sowieso regelmatig over spreken met onze doelgroepmedewerker. Het is beter om erover te spreken als het moeilijk loopt en het niet weg te steken, we blijven de boodschap geven dat ze daarvoor bij ons terecht kunnen, ook al werken ze niet meer bij ons omdat ze doorgegroeid zijn naar een ander bedrijf.

Dank u wel, Caroline!

Robrecht Keymeulen

(september 2015)

 

Ga hier naar aanverwante informatie ivm multidisciplinair werken in Sleutel

Lees hier meer over de activerende werkvloer

Het risico op verslaving aan zware pijnstillers wordt onderschat

Volg ons op Facebook

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.