De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Professionals

Hier vind je info op maat van wie beroepshalve met het thema drugs bezig is. Welke drugspreventie is effectief?  Maak kennis met ons aanbod voor leerkrachten en preventiediensten. Wat is evidence based hulp verlenen? Bekijk ons overzicht van goede praktijken en bruikbare meetinstrumenten.

vrijdag 06 maart 2015 00:00

CIC werkt samen met HoGent om psycho-educatieve sessies in een nieuw jasje te steken

Psycho-educatie is één van de methodieken die we kunnen inzetten in de behandeling van druggebruikers. Via deze didactische aanpak willen we onze bewoners kennis, inzichten en vaardigheden bijbrengen zodat ze leren beter om te gaan met hun problematisch middelengebruik.

Waarom een nieuw jasje?

Het crisiscentrum hanteert een groepsgerichte aanpak. Uit een interne evaluatie leerden we dat het accent in ons groepswerk nog teveel  lag op algemene gedragsverandering. De  verbinding met het eigenlijke probleem van de cliënt, nl. motivatie ontwikkelen om te stoppen met druggebruik, was onvoldoende sterk aanwezig. Om hieraan te verhelpen, kozen we ervoor om de groepswerkers extra te trainen in het motiverend werken met bewoners door middel van  psycho-educatieve groepssessies.

Ons doel is om door middel van een psycho-educatieve insteek, een motivatieproces op gang te brengen dat bijdraagt tot de evolutie van de bewoner van voorbeschouwingsfase (ontkenning) naar overpeinzingsfase ( bewust worden). We leren  de cliënt m.a.w. kijken naar zichzelf en zijn probleem. De mosterd om de inhoud van onze psycho-educatieve sessies te stofferen halen we uit het boek “Groepsbehandeling bij middelengebruik, stap voor stap veranderen op basis van het transtheoretisch model” van Velasquez en co.  Inhoudelijk stonden deze vormingssessies op punt.  Maar de gebruikte werkvormen voldeden niet meer aan de hedendaagse didactische vereisten. Eenzijdig mondeling doceren (met  behulp van kopies en flipover) gevolgd door discussie en dialoog is immers een achterhaalde methodiek. Jongeren en jongvolwassenen zijn intussen vertrouwd met andere leerkanalen die meer audio-visueel en interactief zijn.

Het Crisisinterventiecentrum (CIC) had behoefte aan meer dynamische presentaties, met gebruik van film, documentatie, getuigenis en educatieve spelelementen. De psycho-educatieve seminars hadden nood aan een nieuw jasje! Om dit mogelijk te maken werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Hogeschool Gent, faculteit Mens en Welzijn.

Doelstelling samenwerking CIC - HoGent

Gedurende de academiejaren 2014 en 2015 werken Peer van der Kreeft en Julie Schamp van HoGent aan dit project: optimaliseren van het motivationeel werken door middel van psycho-educatieve seminars, door het verbeteren van de didactische werkvormen en van het leermateriaal. Bijzondere aandacht  gaat naar de inclusie van didactische media, zowel werkbladen als pc, film, tablet met het oog op interactiviteit en verwerking tijdens de groepssessies. Deze hulpmiddelen moeten het proces van ‘mentalisatie’ ondersteunen (een mentale voorstelling kunnen maken van eigen en andermans gedrag).

Welke inhoud bieden we aan?

Het gaat om het ontwikkelen, uittesten en trainen van acht psycho-educatieve vormingssessies over misbruik/afhankelijkheid van illegale middelen, in een nieuwe didactische werkvorm en eigentijdse vormgeving.  Vandaag zijn er reeds 6 uitgewerkt:

• Vaststelling van drugconsumptie tijdens een doorsneedag.

• Waar sta ik ( in de veranderingscirkel van Prochaska en DiClemente)?

stadia van verandering 

• Effecten van drugs

• Effecten van alcohol

• Waarden

• Valkuilen

Hierna worden nog 2 andere thema’s bepaald en uitgewerkt.

Welke stappen voorzien we in het implementatieproces?

Tijdens de eerste stap leert een beperkt team van groepswerkers met psycho-educatieve sessies werken. Stap 2 bestaat uit de evaluatie van HoGent van deze sessies op niveau van didactiek en lesmateriaal. Volgende stap: HoGent ondersteunt het CIC in de ontwikkeling van een nieuwe didactiek en vormgeving. Dan volgt, na een try-out en bijbehorende evaluatie, het uitschrijven van een handleiding voor elke sessie. Ten slotte voorzien we in een training van de groepswerkers van het CIC in het hanteren van de uitgeteste werkvormen. Tegen de zomer van 2015 willen we voor onze CIC-bewoners een cyclus van 8 vernieuwde psycho-educatieve sessies beschikbaar hebben. Eind 2015 zullen al onze groepswerkers getraind zijn in het geven van deze sessies. We hopen dat het behandelaanbod van het CIC hiermee een nieuwe, kwalitatieve sprong voorwaarts kan nemen.

Robrecht Keymeulen (maart 2015)Het risico op verslaving aan zware pijnstillers wordt onderschat

Volg ons op Facebook

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.