De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Professionals

Hier vind je info op maat van wie beroepshalve met het thema drugs bezig is. Welke drugspreventie is effectief?  Maak kennis met ons aanbod voor leerkrachten en preventiediensten. Wat is evidence based hulp verlenen? Bekijk ons overzicht van goede praktijken en bruikbare meetinstrumenten.

woensdag 13 februari 2019 00:00

Erkenning werking team preventie verlengd door Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft de erkeninng verlengd van de werking van team preventie van De Sleutel als Vlaamse organisatie met terreinwerking voor vaardigheidstraining rond preventie van middelengebruik in het onderwijs. De erkenning loopt tot 2023.

De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren het versnipperde preventielandschap in Vlaanderen, beter trachten te structureren en op elkaar af te stemmen. Het werken met gezondheidsdoelstellingen en het preventiedecreet zijn hiervoor de houvast. Het is dan ook in dit kader dat werking van team Preventie van De Sleutel door de Vlaamse overheid erkend werd als Vlaamse organisatie met terreinwerking voor vaardigheidstraining rond preventie van middelengebruik in het onderwijs.

Concreet houdt dit in: het organiseren van interactieve trainingen voor schoolteams (basis- en secundair onderwijs) in het aanleren van intra- en interpersoonlijke vaardigheden aan hun leerlingen, in bijzonder op het gebied van tabak, alcohol, drugs en medicatie. Na deze training zijn schoolteams in staat om deze vaardigheden aan te leren aan hun leerlingen.

Onze dienst wordt reeds verschillende jaren gesubsidieerd om deze taak op te nemen. Sinds 2012 gaat dit gepaard met een echte erkenning die telkens opnieuw moet worden verdiend. De nieuwe erkenning werd recent verlengd tot eind 2023.

Cijfers

Team Preventie van De Sleutel staat elk jaar paraat om leerkrachten te trainen rond sociale vaardigheden. In 2017 werden er 855 leerkrachten getraind in 176 verschillende scholen. Meer concreet ging het om 75 trainingen waarvan 11 in het kleuteronderwijs, 20 in het lager onderwijs en 44 in het secundair onderwijs.
In 2018 steeg dit naar 1028 leerkrachten die in 210 verschillende scholen training gaven (100 trainingen waarvan 7 kleuter, 36 lager onderwijs en 57 in secundair onderwijs).

Het risico op verslaving aan zware pijnstillers wordt onderschat

Volg ons op Facebook

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.