De Sleutel Logo

STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 Professionals

Hier vind je info op maat van wie beroepshalve met het thema drugs bezig is. Welke drugspreventie is effectief?  Maak kennis met ons aanbod voor leerkrachten en preventiediensten. Wat is evidence based hulp verlenen? Bekijk ons overzicht van goede praktijken en bruikbare meetinstrumenten.

Onze focus

Geschreven door  Jurgen
Rate this item
(0 stemmen)

Aan welke aspecten wil De Sleutel bijzondere aandacht geven tijdens de jaren 2009 & 2010?

Talloze zaken zijn voor onze werking belangrijk en gaan goed, vele zaken zouden we kunnen verbeteren. Maar ons in gelijke mate op alles concentreren is geen werkbare strategie. We moeten keuzes gaan maken in 2009 & 2010. Ons beperken om dat wat we het belangrijkste vinden, uitstekend te gaan doen.
Tijdens verschillende beleidsvergaderingen werd er gesproken over wat bijzondere aandacht zal krijgen in 2009 & 2010. Wat staat er prioritair in onze focus? De besluiten van deze besprekingen kunnen we ordenen in enkele velden. We stellen dit nu aan u voor.
In essentie komt het erop neer dat we in onze werking een gezonde balans willen vinden tussen de professionele zorg voor de cliënt, het komfort van de medewerker, en de structuur van de organisatie. 

Wat is de focus omtrent de zorg voor de cliënt?

De Sleutel biedt zorg aan drugverslaafden en wij willen dit doen op professionele wijze. Wij gaan de verslaafden een hulpverleningstraject aanbieden waarin we onze inspanningen op elkaar afstellen,  zowel binnen het eigen netwerk als in samenwerking met onze partners.
Onze inspanningen zijn gericht op verandering. We gaan duidelijk maken wat we daarmee bedoelen. We investeren in methodieken die de cliënt in beweging krijgen. Individuele therapie en groepswerk zullen daarom intensief zijn, met frequente en diepgaande contacten. In het veranderproces betrekken we consequent de omgeving van de cliënten.

We blijven kritisch tegenover onszelf, we toetsen onze werkwijze individueel en in team aan wat onze collega’s en de wetenschap ons kunnen leren.

Professioneel werken betekent voor ons steeds dat we ruimer kijken dan de verslaving op zich. In 2009 & 2010 gaan we speciaal bij elke cliënt aandacht schenken aan zijn mogelijkheden op gebied van tewerkstelling in een goede verbinding van de hulpverleningscentra met de Sociale Werkplaats. De arbeidstrajectbegeleider gaat na welke stappen er in een arbeidstraject moeten gesteld worden. Waar nodig kan een cliënt door een arbeidsbegeleider opgevolgd worden tijdens zijn tewerkstelling. De doelen en interventies van drughulpverlening, arbeidstraject en arbeidsbegeleiding worden in het handelplan op elkaar afgestemd, onder verantwoordelijkheid van de klinisch coördinator.

De universele preventie, die zich richt tot algemene doelgroepen, blijven we doen zolang de  huidige, specifieke subsidiëring het ons vraagt en maximaal tot 2014. Maar we zetten nu reeds stappen in de accentverschuiving naar selectieve en geïndiceerde preventie.

Wie maakt dit waar? Wat is de focus omtrent het komfort van de medewerker?

Om voor elke medewerker tegemoet te komen aan de basisnoden van werken in De Sleutel investeren we in een kwaliteitsvolle personeelsadministratie.
We blijven nagaan wat de behoeftes en mogelijkheden zijn van onze medewerkers.  Via opleiding versterken we de competenties die noodzakelijk zijn binnen onze visie op de cliënt en op het trajectdenken.   We zetten acties op touw die er toe leiden dat de leden van het afdelingsbeleidsteam voldoende tijd hebben om beleidswerk op hun afdeling te doen.

We verduidelijken onze visie op medewerkerszorg.

Hoe willen we dit doen in 2009 & 2010?  Welke focus op de structuur van onze organisatie?

We vertrekken van het principe dat wat op een afdeling moet gebeuren, ook best op de afdeling georganiseerd wordt. De afdelingen hebben een grote lokale operationele autonomie.
Centraal wordt het bereiken van  resultaten opgevolgd en worden die dingen die de grenzen van een afdeling overstijgen aangestuurd. Datgene wat ons verbindt blijven we koesteren.  Afdelingen kunnen steeds beroep doen op de centrale diensten.
Activiteiten die ons in financiële problemen kunnen brengen, bouwen we af. Wat we doen op de werkvloer hangt af van de beschikbare middelen, zowel op materieel terrein als op gebied van medewerkers.
We besteden zorg aan de integratie van De Sleutel binnen de koepel van de Broeders van Liefde.

En ten slotte: we geven in 2009 & 2010 een bijzondere aandacht aan de doelgroep van minderjarigen:

Vandaag is ons netwerk, met de aansluiting van de verschillende zorgmodules op elkaar,  goed gerealiseerd voor volwassenen. Voor jongeren is dit echter nog niet zo. Daarom onderzoeken we in 2009 & 2010 op welke manier we trajecten voor de minderjarige cliënten kunnen uitbouwen. We sensibiliseren alvast het beleid omtrent het wegnemen van de obstakels die de realisatie van goede trajecten belemmeren

(RES BAV 17 en 18 november 09 - Finalisering op BAV 04-02-09)

Last modified on dinsdag 22 november 2011 12:15

Stigma staat herstel in de weg

Volg ons op Facebook

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

September
 • 25
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 
  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 25/9; 9/10; 23/10; 6/11; 20/11; 4/12; 18/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer infoOktober
 • 7
  19:30 Dagcentrum Mechelen viert 25 jarig bestaan met Filmavond

  Dagcentrum Mechelen viert op maandag 7 oktober zijn 25-jarig bestaan met een filmavond. De viering wordt georganiseerd i.s.m. met het Filmhuis. Samen zetten we een parel van Gus Van Sant in de kijker: ‘Don’t Worry He Won’t Get Far On Foot.’ Een film die een mooi beeld schetst van een man in herstel. Hij maakt er het beste van, ondanks zijn beperkingen. Vooraf is er een receptie en om 20u30 vangt de film aan. Klik hier voor meer info 

 • Volledige agenda