De Sleutel Logo

KLIK HIER 
Varen voor het goede doel op 9 septemberwoensdag, 19 oktober 2011 14:05

Welkom bij het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ)

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma Eeklo

Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma Eeklo

09 377 25 26
rkj.info@fracarita.org
Zuidmoerstraat 165
9900 Eeklo

Bekijk details

Kan een gedwongen opname voor minderjarigen in het RKJ? Kan een jongere zich op vrijwillige basis laten opnemen? Maak hierna kennis met  ons opname-aanbod voor minderjarigen? Hier vindt u het inhoudelijk overzicht van het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) op maat van verwijzers.

1.ALGEMEEN
2.OPBOUW VAN HET PROGRAMMA
3.AANMELDING 

(even binnenkijken in ons gebouw?)


1. Algemeen         

Het RKJ richt zich tot jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar met een verslavingsproblematiek. Jongeren die voor hun 18-de verjaardag zijn opgenomen, kunnen hun programma volledig binnen het RKJ afwerken.

Vaak is er sprake van bijkomende problemen zoals:

- Op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling
- Psycho-sociale en/of emotionele ontwikkeling
- School en opleiding (lees meer )
- De relaties in de omgeving
- Gedrag en/of justitie
- Gezondheid

Wanneer deze problemen verbonden zijn met de verslaving, worden ze mee opgenomen in het behandelprogramma. Soms echter staat één van deze problemen op de voorgrond en is de verslavingsproblematiek ondergeschikt. In dergelijke gevallen zoeken we samen met de jongere, de ouders en de doorverwijzer naar een andere oplossing.   

 • Doelen

Voor iedere jongere wordt een apart behandelplan opgesteld. Hierbij leggen we de nadruk op het aanleren van vaardigheden. Welke vaardigheden heeft hij nodig omdat hij zijn leven kan organiseren en zijn toekomst uitbouwen zonder druggebruik? Deze individuele doelen worden afgetoetst aan de volgende algemene doelen:
- De jongere gebruikt geen drugs
- Het opbouwen van netwerken die de jongere in staat stellen om buiten het drugsmilieu gezonde relaties aan te gaan met zijn of haar omgeving
- De jongere loopt terug school of kan een beroep uitoefenen
- De jongere heeft een drugsvrije vrijetijdsbesteding opgebouwd
- De jongere gedraagt zich en laat zich leiden door een gezond normen- en waardenpatroon.   

 • Het aanbod

Het RKJ biedt een residentiële behandeling waarbij aan de jongere en zijn context een engagement gevraagd wordt van ongeveer 6 maand. Hierbij doorloopt de jongere verschillende fasen. Het tempo waarop dit gebeurt kan individueel verschillen naargelang de mogelijkheden en de inzet van de jongere en de context. De duur die we bij elke fase aangeven is indicatief. Naargelang de jongere vordert in het fasesysteem krijgt hij meer uitdagingen en verantwoordelijkheden.

Intake of informatiefase

Tijdens de intakefase informeren we de jongere en de context over de werking van het RKJ en de implicaties die verbonden zijn aan een opname. De nadruk ligt op het uitwisselen van informatie en op het leggen van een eerste contact. De informatiefase is pas afgewerkt als alle betrokken partijen aan bod zijn gekomen. Dit gebeurt bij voorkeur samen in het RKJ. Slechts uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden.

Startersfase (± 2 weken)

De eerste twee weken na de opname ligt de nadruk op stabilisatie. De jongere maakt kennis met het programma en wordt uitgenodigd om een band op te bouwen met zijn begeleiders.

Denkfase (± 7 weken)

De jongere wordt uitgenodigd om samen met zijn context na te denken over een aantal fundamentele vragen. Welke problemen ondervind ik ? Welke stappen zou ik moeten zetten ? Over welke vaardigheden beschik ik en welke vaardigheden moeten nog aangeleerd worden ? Op basis van deze beeldvorming worden dan behandeldoelen opgesteld. In deze fase leggen we ook nadruk op het stimuleren van de motivatie en indien nodig ook op gedragsregulatie.

Planningsfase (± 5 weken)

In deze fase leggen we samen met de jongere en zijn context de behandeldoelen vast en vertalen we deze naar zijn concrete leefwereld. De jongere maakt een draaiboek op waarin hij uitwerkt hoe hij zijn toekomstig leven wil invullen. Hij leert keuzes te maken over zijn vrije tijd, school, zijn sociaal netwerk…. en leert hierbij te overleggen met zijn begeleiders en zijn context.

Doefase (minimum 3 weken, verder afhankelijk van het behandelplan)

Een verslavingsprobleem los je niet op na enkele maanden. Na de planningsfase zijn een aantal jongeren klaar om de overstap te maken naar een ambulante begeleiding. In de doefase wordt dan al het nodige in orde gebracht om dit met zoveel mogelijk kans op succes mogelijk te maken. De duur van deze fase kan sterk verschillen. Voor een aantal jongeren zijn het opstellen van het draaiboek en de vaardigheden die ze tijdens dit proces geleerd hebben voldoende en moeten slechts een beperkt aantal stappen gezet worden voordat de jongere terug naar huis kan. Soms moet er nog verder gewerkt worden aan een aantal vaardigheden of zijn er nog teveel risico’s verbonden bij het naar huis gaan; zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer de jongere nog regelmatig hervalt.

Checkfase

Het RKJ biedt zelf geen nazorg, maar zorgt wel dat de jongere en zijn context op een goede wijze worden doorverwezen en overgedragen naar een vervolgtraject. Dit is meestal een ambulante drughulpverlening in de buurt van het thuismilieu, soms in combinatie met bijkomende hulp vanuit andere sectoren zoals de Bijzondere Jeugdzorg of Geestelijke Gezondheidszorg. Drie maand na de afronding nemen we opnieuw contact op met de jongere en de context om een evaluatie te maken van het behandelproces en van de gemaakte afspraken. Jongeren die in de checkfase hervallen, krijgen steeds voorrang bij een eventuele heropname.         
 

2.  Opbouw van het programma 

Welke programmaonderdelen de jongere volgt zal sterk afhangen van de fase waarbinnen hij of zij zich bevindt. Naast de vaste programmaonderdelen die vooral gericht zijn op de algemene doelen, zijn er ook individuele gesprekken die dan meer toegespitst zijn op de individuele noden van de jongere.

- Individuele psychodiagnostiek en observaties
- Aanbieden van een gestructureerde en drugvrije omgeving
- Sociotherapie: het leren samenleven met anderen en in dit samenleven je verantwoordelijkheid leren nemen.
- Encountergroep: op een constructieve wijze leren conflicten bespreekbaar stellen en te zoeken naar een oplossing.
- Aanleren van sociale vaardigheden
- Jongens en meisjesgroepen met aandacht voor seksuele opvoeding en seksuele ontwikkeling
- Hervalpreventie
- Intensieve individuele coaching
- Gezinsbegeleiding en coaching
- Medische begeleiding en opvolging
- Leren invullen van vrije tijd
- Sportactiviteiten en individuele caoching bij het verbeteren van de lichamelijke conditie  
    
 
 - School: het RKJ werkt hiervoor samen met de UZ-school Gent waardoor er schoolse begeleiding op maat van de jongere wordt aangeboden
 

3. Aanmelding 

 Men kan zich vrijblijvend telefonisch aanmelden. Na telefonische aanmelding organiseren we één of meerdere intakegesprekken. Een opname kan slechts plaatsvinden als er een gesprek heeft plaatsgevonden met de jongere en de context. Het team beslist of een jongere kan opgenomen worden aan de hand van de volgende criteria:
- De jongere behoort tot onze doelgroep
- De jongere en de context zijn bereid om met ons samen te werken. Deze bereidheid wordt bevestigt in een verblijfsovereenkomst.

Jongeren zijn vaak weinig gemotiveerd of angstig om de stap naar een opname te zetten. Soms is er hiervoor externe druk nodig. Ook in die situaties zal het RKJ een opname realiseren, op voorwaarde dat de jongere de verblijfsovereenkomst tekent en te kennen geeft dat hij/zij bereid is het aanbod uit te proberen. De jongere heeft steeds de mogelijkheid om de verblijfsovereenkomst op te zeggen.

 

 

Lees 23947 keer Laatst aangepast op vrijdag, 24 mei 2013 10:20

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Agenda

September
 • 9
  10:00 Zee-zeildag 2018

  Meer info over de "varen voor het goede doel" editie 2018 mag u hier binnenkort verwachten.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

 • Volledige agenda