De Sleutel Logo

STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 woensdag, 19 oktober 2011 14:05

Welkom bij het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ)

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma Eeklo

Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma Eeklo

09 377 25 26
rkj.info@fracarita.org
Zuidmoerstraat 165
9900 Eeklo

Bekijk details

Kan een gedwongen opname voor minderjarigen in het RKJ? Kan een jongere in time out naar het RKJ komen? Kan je er terecht voor een indicatiestelling? Maak hierna kennis met  ons opname-aanbod voor minderjarigen? Hier vindt u het inhoudelijk overzicht van het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) op maat van verwijzers.

1.INLEIDING
2.OPBOUW VAN HET PROGRAMMA
3.TEGENINDICATIES 

(even binnenkijken in ons gebouw?)


1. Inleiding         

Het jongerenprogramma van de Sleutel is grondig hervormd. Deze hervorming zit momenteel nog in een experimentele fase. Binnen de eerstvolgende maanden zal er hierover verder gecommuniceerd worden.
Het residentiële programma blijft het belangrijkste deel van ons aanbod maar wordt uitgebreid met een outreachende nazorg module. Er wordt ook gewerkt aan extra begeleidingsmogelijkheden om jongeren beter toe te leiden tot de drughulpverlening       

 2.  Opbouw van het programma 

 • Beschrijving van het aanbod:

De jongere wordt opgenomen in een programma waar aanvankelijk sterk de nadruk ligt op begrenzing en veiligheid en waar hij/zij gaandeweg meer verantwoordelijkheid krijgt en mogelijkheden om zich verder te ontplooien. De duur van het programma is afhankelijk van de progressie die de jongere maakt tijdens de opname en ligt doorgaans rond de 6 maand. Het programma wordt opgebouwd rond de volgende pijlers:

-De opname verloopt in een drugsvrij huis.

-We leggen aanvankelijk de nadruk op veiligheid en begrenzing en evolueren naar zelfontplooiing en emancipatie.

-De nadruk ligt op het aanleren van alternatief gedrag rond een heel scala van levensdomeinen

 • School of werk: tijdens de opname wordt onderwijs voorzien door de ziekenhuisschool Gent.
 • Invullen van vrije tijd.
 • Lichamelijke en geestelijke gezondheid.
 • (re-) Integratie in het gezin en de maatschappij.
 • Gezonde normen en waarden.

-De context wordt maximaal betrokken en geactiveerd. 

 • Doel van het aanbod:
  Ook na een residentiële opname zijn meestal nog niet alle problemen opgelost. De opname is er op gericht om de jongere en de context zodanig te begeleiden, zodat zij zelf met behulp van ambulante hulpverlening de draad terug kunnen opnemen. Na de residentiële opname voorzien we tevens een outreachende nazorg, waar we proberen om het netwerk rond de jongere zo veel mogelijk te versterken. 
 • Doelgroep:
  Jongeren van 12 tot 18 jaar met een drugproblematiek. Heel vaak hebben deze jongeren bijkomende psychische of psychiatrische problemen. Jongeren die voor hun 18de verjaardag worden opgenomen kunnen ook na hun 18de het programma verder zetten, zelfs indien het programma kort (minder dan 6 maand) werd onderbroken.
  De drugproblematiek is dusdanig groot dat ambulante hulpverlening of een kortdurende opname onvoldoende zijn om verandering teweeg te brengen.
   

3. Tegenindicaties  

-          Leeftijd: De jongere is ouder dan 18 jaar bij aanmelding.

-          De draagkracht van de jongere is onvoldoende groot om het residentieel groepsprogramma aan te kunnen. De jongere moet kunnen functioneren in een groep.

-          Taal: (1) De jongere kan geen Nederlands spreken en/of begrijpen of (2) niemand in de context kan Nederlands spreken en/of begrijpen.

-          Motivatie: Een minimale motivatie (bvb. ik wil me niet laten opnemen maar als ik het niet doe zal mijn jeugdrechter ingrijpen) is voldoende maar wij doen geen gedwongen opnames. De jongere kan steeds een opname afbreken. Zelfs als de context en/of de jeugdrechter het liever anders zouden willen. Er moet dan wel eerst overleg geweest zijn met de context en/of jeugdrechter.

-          Context: Er moet een context aanwezig zijn die bereid is om actief mee te werken aan het behandelprogramma en om de jongere verder te ondersteunen na het programma. Deze context kan een voorziening zijn.

 

 

Lees 25503 keer Laatst aangepast op vrijdag, 24 mei 2013 10:20

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input
Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

Maart
 • 18
  09:30 Studiedag over 'Stigma als struikelblok op weg naar herstel'

  Deze studiedag vindt plaats te Leuven en wordt georganiseerd door de stuurgroep vrouwenwerking van de vier Vlaamse Therapeutische Gemeenschappen; nl. De Kiem, De Sleutel, De Spiegel, Katarsis en VAD, dit in samenwerking met het Provinciehuis van Leuven.  De studiedag handelt over vrouwen en verschillende vormen van afhankelijkheid.

  De volgende sprekers hebben voorlopig bevestigd: Allie Weerman, prof. Piet Bracke, Brenda Froyen, Dr. Hendrik Peuskens

  Meer info volgt.

 • Volledige agenda