De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 woensdag, 14 december 2011 10:37

Welkom bij dagcentrum Mechelen

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Dagcentrum Mechelen

Dagcentrum Mechelen

015 20 09 64
[email protected]
Frederik De Merodestraat 20
2800 Mechelen

Bekijk details

1. Aanmelding
2. Oriëntatie
3. Motivatie
4. Individuele behandeling   
5. Substitutiebehandeling 
6. Gezins- en familiewerking 
7. Justitie

 

Algemeen  

Dagcentrum De Sleutel Mechelen is een ambulant oriëntatie- en behandelcentrum, deskundig in het behandelen van drugproblemen. We kiezen ervoor om veranderingsgericht te werken aan de hand van het transtheoretisch fasemodel en de motiverende gespreksvoering. We richten ons bijgevolg tot mensen die illegale drugs (in mogelijke combinatie met alcohol of medicatie) gebruiken en die streven naar groei en verandering.
Meer specifiek zijn minder- en meerderjarigen en hun omgeving welkom. Ook verwijzingen vanuit justitie zijn welkom.
 
 
1. AANMELDING   Telefoon 015/200964   E-mail  [email protected]    
    
Voor het maken van afspraken kunnen cliënten en/of verwijzers telefonisch, persoonlijk of schriftelijk terecht bij onze onthaalmedewerkers. Cliënten kunnen zich ook aanmelden via het online aanmeldingsformulier.

Telefonische bereikbaarheid: het centrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 13u00 tot 18u00. Op vrijdag en in het weekend is het centrum gesloten.


 
2. ORIËNTATIE   

Iedere cliënt doorloopt de standaard oriëntatiefase, bestaande uit een intakegesprek en het afnemen van een gestructureerde vragenlijst.  Door middel van de vragenlijst verzamelen we informatie op zes verschillende leefgebieden omtrent de specifieke situatie, de hulpvraag en de motivatie van de cliënt. Afhankelijk van het profiel kan in deze fase ook een consult met de arts van ons centrum gepland worden.
Het geheel van deze gesprekken, eventueel aangevuld met een eerste urinecontrole,  laat ons toe een ernstinschatting te maken van de situatie van de cliënt, zodat we de individuele behandeling daarop kunnen afstemmen en een behandelplan opstellen.

Op het einde van de oriëntatiefase adviseren wij of behandeling al dan niet aangewezen is en welke vorm van behandeling de meest geschikte lijkt. Indien nodig verwijzen wij door naar een meer gepaste behandelvorm.

        
3. MOTIVATIE    

Mogelijks twijfelen cliënten zelf nog over het nut van een behandeling, hoewel uit onze oriëntatie blijkt dat ze tochmisbruik maken of verslaafd zijn. We bespreken dan in een reeks van 6 gesprekken o.a. de voor- en nadelen van gebruik en proberen ook een zicht te krijgen op de functie en betekenis van druggebruik, zodat cliënten alsnog kunnen beslissen om wel of niet op het behandelaanbod in te gaan.

4. INDIVIDUELE BEHANDELING   

Wij beschikken over een team van professionele hulpverleners, ieder met een eigen specifieke expertise, o.m. op vlak van minderjarigen, familiewerking en justitie.
Bij de start van de individuele behandeling wordt in overelg met de cliënt een persoonlijk behandelplan  opgesteld. Naast doelstellingen op vlak van alcohol- en druggebruik, worden er meestal ook doelstellingen op andere leefgebieden geformuleerd, die noodzakelijk aijn om tot een herstel te komen: lichamelijke gezondheid, tewerkstelling en vrije tijd, familiale en sociale relaties, justitie en politie en psychisch-emotionele klachten.  

5.   SUBSTITUTIEBEHANDELING 

Verantwoordelijke    Dr. Luigi Genevrois               

Volwassen druggebruikers met opiaatverslaving kunnen een behandeling volgen met substitutiemedicatie verstrekt op voorschrift van de arts verbonden aan het centrum. Deze behandeling wordt steeds gecombineerd met een individuele behandeling. 

   
6. GEZINS- EN FAMILIEWERKING
Ouders en/of partners van onze cliënten worden, indien aangewezen en steeds in overleg en mits akkoord van de cliënt, betrokken bij de individuele behandeling.
Daarnaast willen wij familieleden van druggebruikers die (nog) niet bij ons in behandeling zijn ondersteunen en strategieën aanleren om met druggebruikende familieleden om te gaan. Dit kan in de vorm van maximum drie individuele gesprekken. 

 

 7. JUSTITIE

Telefoon 015/20 09 64     E-mail  [email protected]

1. GAM-project: gerechtelijke alternatieve maatregelen
De wetgever acht het raadzaam om problematisch druggebruik aan te pakken door een aanbod van hulpverlening, gericht op integratie, veeleer dan de druggebruiker te straffen. In dit kader wordt een specifieke ambulante begeleiding of vorming opgelegd aan mensen die voldoende maatschappelijk verankerd zijn
Het GAM-project van De Sleutel richt zich tot volwassenen die een alternatieve maatregel opgelegd krijgen omwille van problematisch druggebruik of het plegen van druggerelateerde feiten.
Concreet komen volgende maatregelen in aanmerking: vrijheid onder voorwaarden, bemiddeling in strafzaken en probatieopschorting en -uitstel..
Afhankelijk van de opgelegde maatregel starten we met een individuele behandeling ofwel bieden wij een vormingsprogramma in groep of individueel.

2. Andere justitiële interventies
Ook cliënten met andere justitiële maatregelen: voorwaardelijke invrijheidsstelling, elektronisch toezicht… kunnen op ons beroep doen voor behandeling van hun drugsverslaving.
Cliënten die in de gevangenis verblijven kunnen via de Tandem-medewerker in de gevangenis een aanvraag doen voor behandeling in ons centrum.

 

Kostprijs
De Sleutel Mechelen is erkend als ambulante revalidatie-instelling. Dit betekent dat de gesprekken vrijwel volledig door de mutualiteit waarbij cliënt aangesloten is, worden betaald. Opdat wij een aanvraag voor terugbetaling kunnen doen, is het belangrijk dat cliënt tijdens het eerste gesprek een kleefbriefje van de mutualiteit meebrengt. Er wordt €1.88 remgeld gevraagd per dag voor een individueel gesprek en/of doktersconsultatie, tenzij cliënt verhoogde tegemoetkoming heeft bij de mutualiteit, dan worden de kosten van de gesprekken volledig door mutualiteit betaald.
 

Lees 40399 keer Laatst aangepast op woensdag, 11 januari 2012 10:25

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.