De Sleutel Logo

VAAR MEE voor het GOEDE DOEL!
Ga naar het inschrijvingsformulierVAAR MEE voor het GOEDE DOEL!
Ga naar het inschrijvingsformulierwoensdag 14 december 2011 09:37

Welkom bij dagcentrum Mechelen

Geschreven door  Paul De Neve
Rate this item
(0 stemmen)

Dagcentrum Mechelen

Dagcentrum Mechelen

015 20 09 64
dcm.info@fracarita.org
F. De Merodestraat 20
2800 Mechelen

Bekijk details

1. Aanmelding
2. Oriëntatie
3. Motivatie
4. Individuele behandeling   
5. Substitutiebehandeling
6. Gezins-en familiewerking 
7. Zelfhulpgroep voor familieleden van druggebruikers 
8. Beloningstraject
9. Justitie

 

Algemeen  

  Verantwoordelijke  Anja Opdebeeck 
        
  GSM 0478/244926   E-mail anja.opdebeeck@fracarita.org

Dagcentrum De Sleutel Mechelen is een ambulant oriëntatie- en behandelcentrum, deskundig in het voorkomen en behandelen van drugproblemen. Vanuit het geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven, begeleiden we de cliënt in de richting van een drugvrije maatschappelijke reïntegratie. We kiezen ervoor om veranderingsgericht te werken aan de hand van het transtheoretisch fasemodel en de motiverende gespreksvoering. We richten ons bijgevolg tot mensen die illegale drugs (in mogelijke combinatie met alcohol of medicatie) gebruiken en die streven naar groei en verandering.
Verwijzingen vanuit justitie worden in deze visie sterk verwelkomd. We leggen tevens een specifiek accent op de doelgroep van minderjarigen.

 

Overzicht modules     
 
 
1. AANMELDING   Telefoon 015/200964   E-mail dcm.onthaal@fracarita.org   
    
Voor het maken van afspraken kunnen cliënten en/of verwijzers telefonisch, persoonlijk of schriftelijk terecht bij onze onthaalmedewerkers.
Ons centrum staat enkel open voor wie zich voldoende in het Nederlands kan uitdrukken.
Zowel volwassenen als minderjarigen en familieleden zijn welkom.


 
2. ORIËNTATIE   Telefoon 015/200964   E-mail dcm.info@fracarita.org

Iedere cliënt doorloopt de standaard oriëntatiefase, bestaande uit een intakegesprek en het afnemen van een gestructureerde vragenlijst.  Door middel van de vragenlijst verzamelen we informatie op zes verschillende leefgebieden omtrent de specifieke situatie, de hulpvraag en de motivatie van de cliënt. Afhankelijk van het profiel kan in deze fase ook een consult met de arts van ons centrum gepland worden.
Het geheel van deze gesprekken, eventueel aangevuld met een eerste urinecontrole,  laat ons toe een ernstinschatting te maken van de situatie van de cliënt, zodat we de individuele behandeling daarop kunnen afstemmen en een behandelplan opstellen.

Ook worden cliënten tijdens de eerste maand van hun behandeling uitgenodigd om aanwezig te zijn op de startersavond voor nieuwe cliënten, waar we een voorstelling geven van onze werking en onze kijk op en omgaan met verslaving.

Bij het einde van de oriëntatiefase hebben adviseren wij of behandeling al dan niet aangewezen is en welke vorm van behandeling de meest geschikte lijkt. Indien nodig verwijzen wij door naar een meer gepaste behandelvorm.

        
3. MOTIVATIE     Telefoon 015/200964     E-mail dcm.info@fracarita.org

Mogelijks twijfelen cliënten zelf nog over het nut van een behandeling, hoewel uit onze oriëntatie blijkt dat ze tochmisbruik maken of verslaafd zijn. We bespreken dan in een reeks van 6 gesprekken o.a. de voor- en nadelen van gebruik en proberen ook een zicht te krijgen op de functie en betekenis van druggebruik, zodat cliënten alsnog kunnen beslissen om wel of niet op het behandelaanbod in te gaan.

4. INDIVIDUELE BEHANDELING    Telefoon 015/200964     E-mail dcm.info@fracarita.org

Wij beschikken over een team van professionele hulpverleners, ieder met een eigen specifieke expertise, o.m. op vlak van minderjarigen, familiewerking en justitie.
Bij de start van de individuele behandeling wordt een persoonlijk behandelplan  opgesteld, in overleg met de cliënt.  Naast doelstellingen op vlak van alcohol- en druggebruik, zijn ook doelstellingen op aanverwante leefgebieden mogelijks noodzakelijk om tot een herstel te komen: lichamelijke gezondheid, tewerkstelling en vrije tijd, familiale en sociale relaties, justitie en politie en psychisch-emotionele klachten.  

5. SUBSTITUTIEBEHANDELING   

   Verantwoordelijke    Dr. Annemie Vrijders  
       
  Telefoon 015/200964   E-mail dcm.info@fracarita.org   

Volwassen druggebruikers met opiaatverslaving kunnen een behandeling volgen met substitutiemedicatie verstrekt op voorschrift van de arts verbonden aan het centrum. Deze behandeling wordt steeds gecombineerd met een individuele behandeling.

   
6. GEZINS- EN FAMILIEWERKING    Telefoon 015/200964     E-mail dcm.info@fracarita.org

Ouders en/of partners van onze cliënten worden, indien aangewezen en steeds in overleg en mits akkoord van de cliënt, betrokken bij de individuele behandeling.
Ook organiseren wij twee- à driemaandelijks een infoavond met een voorstelling van onze werking waarop familieleden van onze cliënten uitgenodigd worden.
Daarnaast willen wij familieleden van druggebruikers die (nog) niet bij ons in behandeling zijn ondersteunen en strategieën aanleren om met druggebruikende familieleden om te gaan. Dit kan in de vorm van maximum drie individuele gesprekken en/of in de vorm van deelname aan onze familiezelfhulpgroep.       
 
   
7. ZELFHULPGROEP VOOR FAMILIELEDEN VAN DRUGGEBRUIKERS  

  Verantwoordelijke    Gert Das   
        
  Telefoon 015/20 09 64  E-mail  gert.das@fracarita.org  
        

De zelfhulpgroep voor familieleden van druggebruikers is een groep van mensen die tweewekelijks samenkomen op vrijwillige basis. Deze mensen hebben een zoon, dochter, broer, zus of partner die illegale drugs gebruikt in mindere of meerdere mate.Het kan gaan om soft- en/of harddrugs.   
        
Dde deelnemers willen samen hun ervaring delen, leren omgaan met dagdagelijkse problemen, leren grenzen trekken enz.. De groep is m.a.w de plaats waar mensen hun verhaal kwijt kunnen en waar ze ondersteuning vinden. Solidariteit en hoop zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Bedoeling is om in de toekomst, beter gewapend en geïnformeerd, terugkerende moeilijke situaties het hoofd te kunnen bieden.

De zelfhulpgroep ontwierp een website van en voor ouders met kinderen met een drugsprobleem.

Link naar website zelfhulpgroep Mechelen

 

8. BELONINGSTRAJECT     Telefoon 015/200964    E-mail dcm.info@fracarita.org

Jongeren onder de 21 jaar, waarvan we zeker zijn dat ze echt verslaafd zijn, kunnen deelnemen aan een beloningstraject. Dit betekent dat ze een beloning krijgen telkens ze via de aflevering van een clean urinestaal kunnen aantonen dat ze tijdens de voorbije dagen geen drugs gebruikt hebben. De beloning wordt onmiddellijk gegeven en bestaat uit een waardebon. In overleg  met hun begeleider kunnen ze de waardebonnen besteden aan de aanschaf van iets dat past in een cleane levensstijl. Dit beloningstraject duurt 12 weken en is een aanvulling op de gewone behandeling. Ook de omgeving van de jongere wordt betrokken in dit beloningstraject.

Lees meer over deze beloningsmethodiek (klik hier)


9. JUSTITIE

Verantwoordelijke      Kim Kostense

Telefoon 015/20 09 64     E-mail kim.kostense@fracarita.org

1. GAM-project: gerechtelijke alternatieve maatregelen
De wetgever acht het raadzaam om problematisch druggebruik aan te pakken door een aanbod van hulpverlening, gericht op integratie, veeleer dan de druggebruiker te straffen. In dit kader wordt een specifieke ambulante begeleiding of vorming opgelegd aan mensen die voldoende maatschappelijk verankerd zijn
Het GAM-project van De Sleutel richt zich tot volwassenen die een alternatieve maatregel opgelegd krijgen omwille van problematisch druggebruik of het plegen van druggerelateerde feiten.
Concreet komen volgende maatregelen in aanmerking: vrijheid onder voorwaarden, en bemiddeling in strafzaken.
Afhankelijk van de opgelegde maatregel starten we met een individuele behandeling ofwel bieden wij een vormingsprogramma in groep.

2. Andere justitiële interventies
Ook cliënten met andere justitiële maatregelen: probatieopschorting en –uitstel, voorwaardelijke invrijheidsstelling, electronisch toezicht… kunnen op ons beroep doen voor behandeling van hun drugsverslaving.
Cliënten die in de gevangenis verblijven kunnen via de CAP medewerker van de gevangenis een aanvraag doen voor behandeling in ons centrum.
 

Last modified on woensdag 11 januari 2012 09:25

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Agenda

September
 • 10
  10:00 Zee-zeildag 2017

  Op zondag 10 september kan u opnieuw deelnemen aan de Zee-zeildag ten voordele van De Sleutel.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

Oktober
 • 16
  08:45 Open training Unplugged specifiek voor eerste graad te Gent

  Trainingsdag Unplugged (eerste graad) te Gent (van 8u45 - 16u) met follow-up dag op 7 mei 2018

  Inschrijven of vragen? mail naar preventie@desleutel.be

   

   

 • 19
  08:45 Open trainingsdag Unplugged specifiek voor eerste graad te Hasselt

  Open trainingsdag Unplugged (eerste graad) te Hasselt (van 8u45 - 16u) met follow-up dag op 17 mei 2018

  Inschrijven of vragen? mail naar preventie@desleutel.be

    • Volledige agenda