Print deze pagina
vrijdag, 02 december 2011 00:00

Welkom bij Dagcentrum Brugge

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Dagcentrum Brugge

Dagcentrum Brugge

050 40 77 70
dcbg.info@fracarita.org
Barrièrestraat 4
8200 Brugge

Bekijk details

 

Overzicht aanbod modules Dagcentrum Brugge:

1. Gezins- en familiewerking 
2. Outreaching 

4. Aanmelding 
5. Oriëntatie 
6. Motivatie 
7. Individuele behandeling 
8. Substitutiebehandeling 
9. Dagopvang 

   
Werking

GEZINS- EN FAMILIEWERKING            

Omschrijving: Mogelijkheid tot psychotherapeutische en ondersteunende gesprekken met familie of omgeving.   
        
Doelgroep: Familieleden of omgeving van druggebruikers (ouders, grootouders, broers, zussen, partner ...)   
        
Doelstelling: Versterken en ondersteunen van familie/omgeving in hun omgang met de druggebruiker.   
        
Tijdstip: Op vraag van familie/omgeving of op indicatie vanuit het behandelplan.  
    
 
 
OUTREACHING              

Omschrijving: Een preventiewerker van het dagcentrum spoort druggebruikers op in de openbare ruimte. 
        
Doelgroep: Druggebruikers met (risico op) problematisch druggebruik
        
Doelstelling: Dienstverlening gericht op het verbeteren van de condities of contexten waarin deze druggebruikers zich bevinden, evt. door toeleiding naar de (drug)hulpverlening 
        
Tijdstip: Meermaals per week.  
    
 
 

        
          
 
 
AANMELDING                        

Aanmelding via tel: 050/407777 Centraal aanmeldingspunt Drugs Expertise Team
Iedere werkdag bereikbaar van 8u30 tot 12u

Voor alle zorgaanbieders uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorg, welzijn,…), CLB, GTB, BJZ en de justitiële sector uit de regio Noord-West-Vlaanderen en dit betreffende minder– en meerderjarigen alsook voor vrijwillige hulpvragen.
        
  Telefoon 050/40 77 70             E-mail dcbg.info@fracarita.org   
        
Omschrijving Meldpunt waar men zich telefonisch, schriftelijk of persoonlijk kan aanmelden in het dagcentrum en waar een eerste ruwe screening van de problematiek plaatsvindt. Er is sprake van het niet (meer) zelf en alleen kunnen hanteren van een probleem in samenhang met illegaal druggebruik.   
        
Doelgroep: Druggebruikende minderjarigen, volwassenen, ouderen en/of hun omgeving (familie, vrienden,..) die een hulpvraag hebben rond druggebruik.   
        
Doelstelling Basiszorg: Het kort screenen van de aangemelde hulpvraag door getrainde hulpverleners met het oog op een onmiddellijke verwijzing binnen het dagcentrum of een andere meer gepaste doorverwijzing.   

Openingsuren (enkel na afspraak)
Maandag: van 08u30 tot 18u30
Dins- en woensdag: van 08u30 tot 17u00
Donderdag: van 13u00 tot 20u30
Vrijdag: van 08u30 tot 16u00

  • Telefonische bereikbaarheid via 050 40 77 70 
    Maandag: van 08u30 tot 18u00
    Dins- en woensdag: van 08u30 tot 16u30
    Donderdag: van 13u00 tot 20u00
    Vrijdag: van 08u30 tot 15u30

  
 
ORIËNTATIE                        
        
Omschrijving Exploratieve gesprekken waarin getracht wordt beter zicht te krijgen op de problematiek van de hulpvrager(s). Deze uitgebreide screening gebeurt vanuit de verschillende disciplines met het oog op het afbakenen en verhelderen van de problematiek. Standaard bestaat dit uit een drietal gesprekken bij een individueel begeleider, gecombineerd met een gesprek bij de sociale dienst. Op indicatie kan er een consult bij de arts, de psychiater of de tewerkstellingsbemiddelaar plaatsvinden.   
        
Doelgroep: Druggebruikende minderjarigen, volwassenen, ouderen en/of hun omgeving (familie, vrienden,..) die een hulpvraag hebben rond druggebruik.   
        
Doelstelling: Indicatiestelling: oriëntering en advisering.   
       
Tijdstip: Afspraken worden vastgelegd bij de afronding van de aanmelding of de crisisinterventie.  
    
 
 
MOTIVATIE                     
        
Omschrijving: Een reeks individuele en/of familiegesprekken waarin de vanuit module oriëntatie geselecteerde leefgebieden verder bekeken worden. Deze gesprekken kunnen gebeuren door de individuele begeleider, de arts, de psychiater, de sociale dienst, de tewerkstellingsbemiddelaar en/of de justitiedeskundige (afhankelijk van de problematiek).   
        
Doelgroep: Druggebruikende minderjarigen of volwassenen en/of hun omgeving (familie, vrienden,..) die een hulpvraag hebben rond druggebruik.   
        
Doelstelling Motiveren van de cliënt voor het volgen van een specifieke vorm van hulpverlening.   
        
Tijdstip Afspraken worden vastgelegd bij de afronding van de oriëntatie.  
    
 
INDIVIDUELE BEHANDELING    
        
Omschrijving: Een reeks psychotherapeutische individuele en/of familiegesprekken waarin de vanuit module oriëntatie of motivatie geselecteerde leefgebieden verder behandeld worden. Deze gesprekken kunnen gebeuren door de individuele begeleider, de arts, de psychiater, de sociale dienst, de tewerkstellingsbemiddelaar en/of de justitiedeskundige (afhankelijk van de problematiek).   
        
Doelgroep: Druggebruikende minderjarigen of volwassenen en/of hun omgeving (familie, vrienden,..) die een hulpvraag hebben rond druggebruik.       

Doelstelling: Het herstellen, veranderen of behouden van een bepaald niveau van functioneren.   
        
Tijdstip Afspraken worden vastgelegd bij de afronding van de oriëntatie of de motivatie.  
    
 
 
 SUBSTITUTIEBEHANDELING    

Omschrijving: Het toedienen van één of andere vorm van substitutiemedicatie op voorschrift van de centrumarts. Deze vorm van behandeling wordt steeds gecombineerd met een andere module (motivatie, individuele behandeling of dagopvang). De cliënten komen regelmatig op consultatie bij de arts of de psychiater en krijgen de substitutiemedicatie toegediend binnen het dagcentrum.   
        
Doelgroep: Volwassen druggebruikers met vraag naar een substitutiemiddel.   
        
Doelstelling: Basiszorg en terugvalpreventie ; via een gecontroleerde afbouw van de substitutiemedicatie komen tot onthouding van de drug.   
        
Tijdstip: Vanuit de modules oriëntatie, motivatie, individuele behandeling en dagopvang kan doorverwezen worden naar deze module.  
    
  
DAGOPVANG                  
        
Omschrijving: Een kortdurend behandelingsprogramma samen met andere druggebruikers dat gemiddeld een vijftal maanden duurt (afhankelijk van persoon tot persoon). Het programma vindt elke dag plaats van 9u tot 16u behalve woensdag en maandag (halve dagen). Het maximum aantal deelnemers is 8. Het is geen gesloten groep, er kan op elk moment ingestapt worden. De deelnemers hoeven niet drugvrij te zijn.

Het programma omvat groepsgesprekken, sociale vaardigheidstraining, sport, kookactiviteiten, creatieve activiteiten, vormingssessies,...   
        
Doelgroep: Druggebruikende minderjarigen of volwassenen die een hulpvraag hebben rond druggebruik.   
        
Doelstelling: Het coachen, ondersteunen en aanleren van vaardigheden op verscheidene vlakken: sociaal administratief, huishouden, sociaal emotioneel leven, alcohol- en druggebruik,... Stimuleren van autonomie en zelfredzaamheid, voorkomen van terugval in druggebruik.   
        
Tijdstip: Vanuit de modules oriëntatie, motivatie en individuele behandeling kan doorverwezen worden naar de dagopvang.  
    
 

 

 

 

 

Lees 38812 keer Laatst aangepast op donderdag, 15 september 2016 10:02
Paul De Neve

Nieuwste van Paul De Neve