De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 vrijdag, 02 december 2011 01:00

Welkom bij Dagcentrum Brugge

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Dagcentrum Brugge

Dagcentrum Brugge

050 40 77 70
[email protected]
Barrièrestraat 4
8200 Brugge

Bekijk details

Overzicht aanbod Dagcentrum De Sleutel Brugge en DET

1. Dagcentrum De Sleutel Brugge  
2. Centrale aanmelding Drugsexpertiseteam (DET)  
3. Aanbod Voortraject 
6. Aanbod Ambulant  
7. Individuele behandeling 
8. Substitutiebehandeling 
9. Dagbehandeling 

  

DAGCENTRUM DE SLEUTEL BRUGGE        

¬        Ambulant centrum voor Drughulpverlening

¬        Wij richten ons tot iedereen die een vraag of een probleem heeft betreffende illegale middelen.

¬        Dit kan zowel de gebruiker zelf zijn als zijn nabije omgeving.

¬        Er is geen leeftijdsgrens bepaald. Zowel volwassenen als minderjarigen zijn dus bij ons aan het juiste adres.

¬        Onze doelstellingen variëren naargelang de cliënt en zijn omgeving:

¬        het geven van informatie, het samen zoeken naar een passende oplossing voor de gestelde problematiek, het bieden van een ambulant behandelingsprogramma of het zorgen voor een gerichte doorverwijzing indien aangewezen.

¬        Dit alles gebeurt met het oog op een drugvrije re-integratie op termijn.

Aanbod

¬        Drugs Expertise Team ism CGG

¬        Centrum voor ambulante drughulpverlening De Sleutel

   


 DETbehandelteam   
 
 
CENTRALE AANMELDING DRUGSEXPERTISETEAM (DET)              

 

Drugs Expertise Team N-W-VL (DET) staat in voor de Centrale aanmelding

¬        Initiatief van Dagcentrum De Sleutel Brugge en CGG Noord-West-Vlaanderen

¬        Het Drugs Expertise Team (DET) staat in voor onmiddellijk advies en consult, screening en indicatiestelling met toeleiding naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, vroeginterventie, psycho-educatie, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching van het netwerk, vorming en deskundigheidsbevordering. Een belangrijk doel van deze werking is het actief ondersteunen van eerstelijnsactoren om te komen tot vroegdetectie van problemen mbt illegale middelen.

¬        Doelgroep

¬        Minder- en meerderjarigen met een vermoeden van problemen mbt illegale middelen

¬        Wie kan aanmelden?

¬        Alle hulpverleners uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorgdiensten, welzijnsorganisaties,…)

¬        Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

¬        Gespecialiseerde Trajectbegeleiding (GTB)

¬        Bijzondere Jeugdzorg (BJZ).

¬        Justitie (Therapeutische Advies, Project Clean, Drugs Behandelings Traject…)

¬        Hoe aanmelden?

¬        Regio Brugge – Houtland – Oostkust – Oostende

¬        Via Centraal Aanmeldpunt, gevestigd in het dagcentrum De Sleutel te Brugge
(050 / 40 77 77)

¬        Maandag tem vrijdag : Iedere voormiddag tss 8u30 en 12u00

¬        Doel

¬        Ondersteuning van de eerste lijn

¬        Vroegdetectie en –interventie

¬        Screening (CA, vlotte schakeling met PET), diagnostiek en indicatiestelling

¬        Toeleiding naar gepaste (gespecialiseerde) zorgaanbod

Werkwijze

¬        Patiëntgerichte actie

¬        Intake, diagnostiek en indicatiestelling

¬        Motivationeel gesprek

¬        Toeleiding naar gepaste zorg (VIDA, De Sleutel, Kompas, MSOC, GGZ…)

¬        Patiëntentafel : multidisciplinaire samenstelling

¬        Netwerkgerichte actie

¬        advies en consult, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching

¬        Toeleiding naar gepaste zorg

¬        Ism bestaande netwerkteams PET

¬        Vertegenwoordiging vanuit DET aan de bestaande netwerktafels

¬        Coaching cliëntgericht

¬        Deskundigheidsbevordering

¬        Coaching van teams

¬        Vorming

¬        Locatie

¬        De Sleutel Brugge, Antenne De Sleutel Knokke, Kompas Keerpunt Torhout, CGG N-W-Vl Oostende

¬        Mobiel (in thuis- of verblijfscontext)

    
 
 
AANBOD VOORTRAJECT
        
          ¬        Vroeginterventie

¬        Ambulant jongerentraject, gericht op

¬        jongeren tot 25 jaar

¬        waarbij motivatie tot hulpverlening ontbreekt

*Doelstellingen

bewustmaking van risicogedrag

verhogen van weerbaarheid

sensibiliseren en activeren van context  

VIDA: kortdurend psycho-educatief programma voor jongeren die (beginnend)problematisch alcohol en/of andere drugs gebruiken

Aanklampende motivationele aanpak, gericht op toeleiding naar behandeling bij jongeren/jongvolwassenen met een ernstige drugproblematiek

 

 
AANBOD AMBULANT CENTRUM DE SLEUTEL                      
        
  detist

      
 

 aanboddcbg

INDIVIDUELE BEHANDELING    
        

 

Individueel

¬             Ambulante drughulpverlening bij vaste individuele begeleider

¬             Indien mogelijk en waar nuttig wordt omgeving/context betrokken

¬             Ambulante drughulpverlening bij vaste individuele begeleider

¬             Opmaak van een handeldossier in samenspraak met cliënt

¬             Doelstellingen per leefgebied

¬             Activiteiten ifv bereiken van doelstelling

¬             Probleemsamenhang à multidisciplinair

¬             Motivationeel proces


 
 SUBSTITUTIEBEHANDELING    

 

¬             kan aangeboden worden aan volwassen druggebruikers die de vraag stellen naar substitutiemedicatie in het kader van fysieke ontwenning van een opiaatverslaving

¬             Op voorschrift van de centrumarts en mits regelmatige consultatie wordt in het dagcentrum substitutiemedicatie verstrekt

¬             Deze behandeling wordt steeds gecombineerd met participatie in een module motivatie, individuele behandeling of dagopvang


    
  
DAGBEHANDELING                  
        

¬             Dagbehandeling

¬             Semi-residentieel / Ambulante dagtherapie

¬             Meerderjarigen

¬             Doelgroep

¬             ernstige afhankelijkheid/verslaving

¬             Geen zinvolle dagbesteding / intensieve zorgnood

¬             Gefaseerd groepstherapeutisch behandelprogramma

¬             Fase 1 : openheid, eerlijkheid, vertrouwen

¬             Fase 2 : persoonlijke werkpunten + arbeid

¬             Fase 3 : resocialisatie/re-integratie

¬             Doel

¬             Bereiken van abstinentie

¬             Optimale zelfrealisatie en maatschappelijke re-integratie

¬             Behandeling Extern

¬             Actieve doorverwijzing

¬             Ifv vervolgbehandeling

¬             Parallelle trajecten

 

 

 

 

 

Lees 50998 keer Laatst aangepast op donderdag, 15 september 2016 12:02

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.