De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Beleidskeuzes en -verklaring 2014-2018

Geschreven door  Paul De Neve
Rate this item
(0 stemmen)

In de periode tussen 2014 en 2018 streeft De Sleutel 6 doelen na. Deze vormen ons ‘Strategisch Plan 2018’. Dit plan is gebaseerd op onze visie op verslaving en de behandeling ervan, op werken met minderjarigen met drugproblemen en speelt in op een aantal belangrijke maatschappelijke tendensen Met dit plan maken wij ons tijdens dit jubileumjaar klaar om ook de komende 40 jaar kwalitatieve zorg te blijven bieden aan mensen in nood.

De uitdagingen die ons te wachten staan zijn niet min, gezien de ontwikkelingen van de 6° staatshervorming, de interne staatshervorming, artikel 107, de integrale jeugdhulp, de nieuwe maatwerk- en W²decreten …  Het is onze bedoeling om onze toekomstige werking maximaal af te stemmen op deze ontwikkelingen in goede verbinding met onze collega-hulpverleners binnen en buiten de sector.  

DSC 0843


Welke uitdagingen zien we de komende jaren?
De Sleutel  wil zich consequent inspannen  om de drughulpverlening bereikbaarder te maken voor minderjarigen en jongvolwassenen. De context (gezin, gezinsvervangende instelling …) is bij jongeren super belangrijk.  Daarom zetten we ook extra in op het actief en consequent betrekken van de context van de jongere bij onze interventies. Outreachend werken is een methodiek die we promoten.

Verder zet De Sleutel  doelbewust in op het activeren van mensen als hefboom voor een goede re-integratie in de maatschappij.   We gaan dan ook voluit voor de verbinding tussen zorg – welzijn enerzijds en werk anderzijds (W²).  Het aanbod van hulpverlening binnen de ambulante én residentiële centra willen we versterken en tegelijkertijd verbinden met de opgebouwde expertise binnen de Sociale Werkplaats : zorg en werk als geïntegreerd aanbod.

Het organiseren van zorgpaden is een derde uitdaging:  De Sleutel wil er mee voor zorgen dat de cliënt in zijn hulpverleningstraject  binnen De Sleutel van crisisopname tot residentieel verblijf over ambulante zorg geen enkel obstakel meer ervaart bij de overgang van het ene centrum naar het andere.

Deze ambities kunnen we enkel realiseren met de hulp van gedreven en goed opgeleide medewerkers.    Als organisatie zijn we heel erkentelijk voor het enthousiasme en professionaliteit waarmee zij dag in dag uit kwaliteit van zorg bieden aan de cliënten.

Verder  is het onontbeerlijk dat De Sleutel goed verankerd blijft binnen de maatschappij en verbonden blijft met de vele partners die de zorg voor mensen met drugproblemen behartigen.  Het verder uit te werken kwaliteitsbeleid, tot slot, zal de maatstaf vormen waaraan we onze toekomstige verwezenlijkingen zullen aftoetsen.

40 jaar logo zonder slagzin 

Damien Versele, algemeen directeur (juni 2014)

Last modified on woensdag 25 juni 2014 14:41

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.