De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Onze projecten

Het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) in Eeklo kan dankzij de steun van de provincie Oost-Vlaanderen een bijkomend aanbod lanceren. Via het project "Bruggen bouwen" zullen jongeren voor 14 dagen in "time out" kunnen komen in het RKJ. Gedurende deze korte opname in onze drugvrije omgeving wordt werk gemaakt van het maken van een inschatting van de drugproblematiek, dit in nauwe samenwerking met de doorverwijzer en de omgeving van de jongere.

Sociale Werkplaats De Sleutel zet op twee sites in Gent mensen aan het werk in een vernieuwend stadslandbouwproject. Onze doelgroepmedewerkers onderhouden er samen met vrijwilligers met groene vingers een gemeenschapstuintje. Het project GROEnTEN uit GENT is mogelijk mede dankzij de ondersteuning van POD Maatschappelijke Integratie.

Binnen de Sociale Werkplaats De Sleutel loopt momenteel een proefproject met als doel het werken met een Persoonlijk Ontwikkelingsplan binnen de sociale economie.  Het door ESF goedgekeurde partnership van SW De Sleutel met Manus, ’t Rad en De Cirkel stelde zichtzelf als doelstelling om samen tegen eind 2012 65 POP-trajecten te draaien. Ook koepelorganisatie SST is partner in dit project.

Het project Sociale Innovatie gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) dat begin april 2008 startte, kadert binnen de organisatieontwikkelingen van de laatste jaren in De Sleutel. In 2008 stroomlijnden we de beleidsvoering in duidelijke doelen waarbij de focus staat op het vinden van een gezonde balans tussen de professionele zorg voor de cliënt, het comfort van de medewerk(st)er en de structuur van de organisatie.

Het doel van dit Contingency Management-project is drugsverslaafden motiveren tot het nemen van verantwoordelijkheid. Dit doen we door hen op korte termijn te belonen voor een concrete vermindering in druggebruik. De beloning is tastbaar en past bij hun leefwereld. Deze evidence based methodiek wordt bewust geïmplementeerd bij adolescenten in een ambulante setting.

Kinship is Engels voor verwantschap en de naam van een project voor grootouders die hun kleinkinderen opvangen van wie de ouders verslaafd zijn. In het Nederlands spreken we van familievangnet. Een internationale bijeenkomst in Het Pand in Gent leverde heel wat concrete strategieën op om die familievangnetten voor kinderen van verslaafde ouders te helpen.

Zaterdag 17 oktober organiseerden de Rotary Clubs met de medewerking van Stad Gent, het CAT en De Sleutel een geslaagde studiedag in de gemeenteraadszaal van Gent. Met de 80 deelnemers namen ze de 'CAO 100' onder de loep. Die verplicht werkgevers vanaf 1 april 2010 een alcohol- en drugbeleid in hun bedrijf uit te werken. Preventief denken en problemen voorkomen staan daarin centraal.
De Sleutel pleit ervoor om het gebruik van cannabis explicieter te ontraden. Er zijn aan dit gebruik immers meer risico's verbonden dan veelal wordt aangenomen. Deze boodschap is in het bijzonder gericht naar jongeren, en dit omwille van een aantal objectieve redenen. Onderstaande cijfers spreken voor zich. De Sleutel test in het Contingency Management-proefproject trouwens nieuwe behandelvormen uit die in het buitenland reeds hun effectiviteit hebben bewezen.

Werk is en blijft een belangrijk middel voor een succesvolle reïntegratie na behandeling. De Sleutel startte in 2003 met een proefproject in samenwerking met diverse landbouwers. De Vlaamse ministers van Landbouw en van Welzijn gaven ons de opdracht om plaatsing en begeleiding in deze sector te verzorgen.

Uit de vele vragen bleek dat er heel wat belangstelling was in de landbouw. We selecteerden zorgvuldig een aantal "zorgboerderijen". Aan de andere kant werkten we samen met de meest diverse instellingen die de personen doorverwezen voor plaatsing.

Lees meer in het rapport.

Onderzoek geeft aan dat zorgboerderijen een waardevolle aanvulling kunnen zijn op het huidige aanbod op maat van mensen met een verslavingsprobleem.  Op basis van deze resultaten gepresenteerd op een studiedag midden 2002, startte De Sleutel een proefproject om de haalbaarheid van deze studie in de praktijk te onderzoeken. Het uitgangspunt van dit opzet was het ontwikkelen van een model, dat voor alle betrokken partijen een meerwaarde zou bieden.

<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>
Pagina 2 van 3

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.