De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 woensdag 03 oktober 2018 11:25

Muziek in De Sleutel, de sleutel tot muziek


Muziek kan energie opwekken en perspectief geven. Als de verslaving is overwonnen, gaan (ex) verslaafden graag op zoek naar nieuwe of oude passies om hun leven zin te geven. De Sleutel biedt een waaier aan mogelijkheden en activiteiten die kunnen helpen om “vrije tijd” in te vullen.  Sport, kunst, fotografie, koken en ook … muziek. 

 
Mensen helpen om in muziek een zinvol alternatief te vinden voor hun vroeger leven van druggebruik en verslaving. Dankzij de steun van Rotary Oudenaarde en van de Oostvlaamse gouverneur maken we hier binnen De Sleutel ook  concreet werk van. 
Cliënten kunnen vrijblijvend proeven van een muziekaanbod binnen een project dat 2 duurzame doelen nastreeft. Damien Versele (algemeen directeur): “Enerzijds willen we mensen die graag met muziek bezig zijn, bij mekaar brengen en mogelijkheden bieden om samen te spelen. Anderzijds willen we mensen die niet vertrouwd zijn met muziek, de wereld en de mogelijkheden van muziek leren kennen.”

Verbindend effect
Muziek laat mensen toe om zich te verbinden met zichzelf en anderen. Damien Versele: “Het biedt een waaier aan mogelijkheden om eigen talenten te ontdekken. Denk aan zang, dans, ritme, woord, geluids- en lichttechniek …” Ons muziekproject is een vrijwillig aanbod. Cliënten beslissen op basis van de eigen interesse of zij meewerken. Het wil mensen de vreugde bieden van het samenzijn en –spelen.

“Het muziekproject kadert niet binnen de therapie, het loopt er parallel mee. Op die manier helpt het om het klassieke patroon van hulpverlener en cliënt te doorbreken. Het is immers de bedoeling dat geïnteresseerde hulpverleners en cliënten in een geest van gelijkwaardigheid samen musiceren en toewerken naar een activiteit of een optreden”.
 De repetities vinden plaats in een muzieklokaal van het Psychiatrisch Centrum dr. Guislain. “Dit project biedt dus ook mogelijkheden naar samenwerking. Wie weet kunnen we in de toekomst   ervaringen delen of samen evenementen opzetten”, aldus Damien Versele.
Concreet komen geïnteresseerde hulpverleners en cliënten uit de hulpverlening tweewekelijks samen om te musiceren.  Zij werken toe naar een optreden onder de coördinatie van dr. Rik Verstrepen, verslavingsarts en professioneel muzikant.
 
Het muziekproject is mogelijk dankzij de steun van Rotary Oudenaarde en van gouverneur Jan Briers. De gouverneur schenkt jaarlijks de opbrengst van een concertreeks (1) tijdens de Gentse Feesten aan een bijzonder project rond muziek.  “Muziek maken kan ontspannend, louterend en helend zijn. Projecten die muziek als instrument inzetten om mensen in bijzondere situaties te helpen verdienen dan ook alle steun”, zo motiveerde de gouverneur de overhandiging van de cheque een jaar geleden. De middelen voor dit project zijn intussen o.m. besteed aan de aankoop van muziekinstrumenten.

(1) Jaarlijks organiseert de gouverneur ism vzw Trefpunt de concertreeks Deneys&Denys om jong talent van Oost-Vlaamse bodem een podium te geven 

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.