De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 woensdag 29 augustus 2018 14:05

Lagere drempel dankzij sociale activering

In oktober 2018 start in Antwerpen een nieuw initiatief: sociale activering. Met dit aanbod willen we voorkomen dat mensen uit de boot vallen omdat de lat voor sommigen op de gewone activerende werkvloer te hoog ligt. We hadden een gesprek met Sarah De Meyer, coördinator activering van Weerwerk Antwerpen.

Er is op vlak van activering reeds een aanbod in Antwerpen. Waarom dit nieuwe initiatief?
Sarah: We stelden vast dat er voor vele personen een grote kloof bestaat tussen hun mogelijkheden en wat nodig is om op de activerende werkvloer te kunnen deelnemen aan de eerste fase. Op de participatieladder moet je daarvoor al op trede 2 of 3 staan, wat betekent dat je 3 maal per week aan een gestructureerde activiteit moet kunnen deelnemen. Ze halen dat niet, ze zijn te frequent afwezig en vallen daardoor uit de boot. Jammer, want we denken dat activering wel degelijk een goed aanbod is voor hen. De eerste stap is echter te groot. Door het aanbod laagdrempeliger te maken, hopen we dat mensen die nu ‘uitvallen’ toch een kans krijgen.

weerwerk2

Wat is jullie doel met deze nieuwe sociale activering?

We willen de mensen leren hoe je een weekprogramma met zinvolle activiteiten kan invullen. Die activiteiten kunnen van verschillende aard zijn. Bijvoorbeeld wanneer poets ik mijn studio, wanneer ga ik naar het dagcentrum, wanneer doe ik boodschappen, … We leren hen een overzichtelijke weekplanning maken. We bekijken met hen wat van hun geplande activiteiten gelukt is, wat niet en waarom. Vervolgens bespreken we hoe de volgende week zo gepland kan worden dat het wel lukt om de afgesproken activiteiten uit te voeren. Ons doel is dat ze er na een tijd in slagen om 3 geplande activiteiten per week effectief uit te voeren. Als dit lukt, zijn ze klaar om op te starten op onze activerende werkvloer waar ze op afgesproken dagen correct aanwezig moeten zijn. Voor diegene die ‘werk’ niet als een volgende stap in hun traject zien of waar hulpverlening nog aan de orde is, gaan we op zoek naar een passende doorverwijzing.

Op welke manier leren jullie hen om zo’n weekplanning te volgen?

De donderdagvoormiddag is er een groepsactiviteit, dan nemen we de agenda’s van de deelnemers onder de loep. We laten ze reflecteren en zo ook bewuster worden over hoe ze hun week willen structureren. Indien nodig volgt er ook een individueel gesprek. We sluiten die voormiddag af met een broodmaaltijd om zo een band met hen te creëren.
Wie actief deelneemt aan de bespreking en nuchter is, krijgt een ticket voor een sportieve activiteit op dinsdag. Deze begint met een sportintake. Wie nuchter is op dat moment, kan deelnemen aan dat sportmoment. Dit gebeurt samen met diegenen die al op de activerende werkvloer bezig zijn. Zo krijgen ze al een beeld over wie deelneemt aan de activerende werkvloer. Als deze activiteit goed lukt, kunnen ze op donderdagvoormiddag opnieuw deelnemen aan een groepsgesprek en aansluitend deelnemen aan een workshop op de activerende werkvloer in Mortsel. Wanneer deze 3 activiteiten goed lukken, kunnen ze effectief starten op de activerende werkvloer.

Wat is jullie hoop met dit nieuwe project?
Bedoeling is dat we meer mensen kunnen toeleiden naar de activerende werkvloer. Nu zijn er te veel personen die er niet geraken. Concreet hopen we om toch 1/3 tot de helft van de aangemelde personen te kunnen bedienen met deze sociale activering, wat betekent dat we op jaarbasis 40 tot 50 sociale activeringstrajecten realiseren.
vijzen met potlood 2

Jullie doen dit niet alleen. Wie zijn jullie partners?
Onze opdrachtgever is de stad Antwerpen. Van dagcentrum De Sleutel in de Dambruggestraat krijgen we een lokaal ter beschikking waar de groepsgesprekken zullen plaatsvinden. Vagga ondersteunt ons bij de groepsgesprekken en individuele counseling.
Wie zijn de medewerkers en hoe komen geïnteresseerden bij jullie terecht?
Dit project wordt door 3 medewerkers gedragen: Astrid Opgenhaffen, begeleider empowerment, Stephanie März, begeleider activerende werkvloer en Evi Naeyaert, psycholoog VAGGA. De toeleiding is zeer divers. Zowel OCMW, CAW, Bureau Actief, drughulpverlening, psychiatrie, … kunnen ons in contact brengen met kandidaten. Het maakt niet uit, we staan open voor iedereen uit de Antwerpse agglomeratie.

Wie geïnteresseerd is om deel te nemen, kan mailen naar Jeroen De Man: [email protected], of bellen op: 03/259 08 90 of 0492/72 49 74.


Robrecht Keymeulen

(augustus 2018) 

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.