De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Voorstelling De Sleutel – MENSEN KANSEN GROEIEN

Geschreven door  Paul De Neve
Rate this item
(0 stemmen)

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

 

De Sleutel beschikt hiervoor over een uitgebreid netwerk aan instellingen. Zo hebben we 4 laagdrempelige ambulante centra in de grote steden (naast Mechelen ook Brugge, Gent en Antwerpen), een Crisis Interventiecentrum te Wondelgem, 2 residentiële instellingen voor volwassenen (Therapeutische Gemeenschap Merelbeke en Gent), 1 residentiële instelling voor jongeren (Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma te Eeklo) en Sociale Werkplaatsen in diverse grote steden. De Sleutel neemt bovendien een uitgebreide preventietaak op zich en is actief inzake Wetenschappelijk Onderzoek.

We proberen nieuwe kansen aan te bieden op alle levensgebieden daar drugverslaafden vaak kansen misten op het vlak van opvoeding, socialisering, vorming en onderwijs. Om deze doelstellingen te bereiken maakt De Sleutel  gebruik van haar netwerk van hulpverleningscentra, sociale werkplaatsen en werkgelegenheidprojecten in diverse regio’s en van haar preventieprogramma’s.

De preventieprojecten richten zich voornamelijk op het trainen van sociale vaardigheden van in de kleuterklas tot op het einde van de lagere school. Via het bevorderen van sociale vaardigheden (dankzij integratie in lesinhoud) proberen we de jongeren beter weerbaar te maken tegen druggebruik. Ook voor leraren middelbaar onderwijs bieden we preventieprogramma’s  aan. Verder heeft onze afdeling preventie een aanbod inzake voordrachten naar ouders en het verenigingsleven toe.
 
Onze werkgelegenheidsprojecten bieden voor gemarginaliseerde ernstig verslaafde mensen een eerste opstap zodat ze opnieuw samen met anderen zinvol actief  kunnen worden. Op het vlak van werkgelegenheid organiseren we arbeidszorg, opleiding, sociale tewerkstelling, begeleiding op de werkvloer en arbeidstrajectbegeleiding.  Onze werkplaatsen in diverse grote steden zijn actief in de sector groen en renovatie (beide zowel voor openbare besturen als particulieren) en in de industrie (vb aanmaak paletten, mailings). 
 
De Sleutel is tevens actief buiten Vlaanderen. Zo werken we nauw samen met organisaties in Wallonië en in Europa in het kader van verscheidene Europese projecten.
 
De Sleutel biedt vanuit de Centrale diensten te Gent ondersteuning aan al haar afdelingen. Het gaat hier om een dienst boekhouding en facturatie, een dienst wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitszorg, een dienst informatica en databaseontwikkeling, een dienst personeel, een dienst externe relaties, een projectenbureau dat zowel Vlaamse, nationale als internationale projecten organiseert, stafmedewerkers behandeling en teambegeleiding en tenslotte een klussendienst.
 
De ondersteuning van onze afdelingen door deze centrale diensten wordt versterkt door de centrale diensten van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, die instaan voor de nodige ondersteuning op het beleidsmatige, financiële, logistieke, juridische en ethische vlak.
De Sleutel behoort sinds 1991 tot het geheel van initiatieven van de Broeders van Liefde. De missie van De Sleutel past in de missie van de sector Geestelijke Gezondheidszorg van de Broeders van Liefde.

 

taart 40 jaarBekijk op een overzichtelijke tijdslijn de belangrijke sleutelmomenten van het netwerk en de hulpverlening van de voorbije 40 jaar.

 

 

Last modified on maandag 25 november 2019 15:23

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.