De Sleutel Logo

Visie De Sleutel rond sport: integratie van sport in de behandeling

Geschreven door  Paul De Neve
Rate this item
(0 stemmen)

Een einddoel van onze drughulpverlening is de re-integratie in de maatschappij. Een manier waarop we dit doel in praktijk omzetten, is aanleren van een alternatieve levensstijl. We willen een levensstijl waarin alle activiteiten in functie staan van druggebruik ombuigen naar een levensstijl die gebaseerd is op waarden en normen (1). Hierbij zien we sport als een belangrijk hulpmiddel.

Hoewel iedereen weet wat met sport bedoeld wordt, is het moeilijk om hiervan een eenduidige definitie te geven. De term evolueert immers continu om nieuwe activiteiten die men als sport ervaart onder deze noemer te brengen. Volgens het decreet ‘Sport voor Allen’ wordt onder sport, activiteiten verstaan die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. Uitgaande van deze definitie kiest De Sleutel ervoor om vooral het recreatieve karakter van sport te benadrukken. Natuurlijk zit ook het competitieve aspect van sport vervat in onze sportwerking, maar aangezien wij sport voornamelijk inzetten om duurzame sociale effecten te bereiken (e.g., re-integratie in de maatschappij), spreekt het voor zich dat competitie geen doel op zich is.

Waarom willen we nu net sport promoten? Sport bezit een aantal belangrijke eigenschappen. Zo werkt sport positief in op de algemene gezondheid en de lichamelijke conditie van een individu. Verder verlaagt sport de stressgevoeligheid, verhoogt het de mentale weerbaarheid en creëert het een positief zelfbeeld. Ook op het sociaal functioneren van een individu heeft sport invloed. Zo draagt sport bij tot sociale interacties, leert het mensen sociaal aanvaardbaar gedrag vertonen op vlak van fair play, loyaliteit, regelgeving, hiërarchie en bij het uiten van bedenkingen, opmerkingen en gevoelens. Sport leert de mensen samenwerken en draagt bij tot teamvorming. Daarenboven bevordert sport de mobiliteit van mensen en moedigt het mensen aan om grenzen te verleggen. Verder is sport een plezierige en ontspannende activiteit die intrinsiek motiveert.

De Sleutel kiest er daarom voor om het element sport in het re-integratieproces van mensen met een drugsproblematiek te verankeren. Zo hanteert De Sleutel sport als een belangrijk middel om cliënten echt te leren loskomen van hun chronische en complexe druggebruik. De meeste van onze behandeltherapieën zijn verbaal en gericht op de expliciete, reflectieve systemen (bv praten over motivatie, over doelstellingen). Sport daarentegen richt zich vooral op de impliciete systemen. Bovendien biedt sporten structuur en zorgt het voor ontlading; twee héél belangrijke elementen voor cliënten met een drugsproblematiek. Daarnaast erkent De Sleutel sport als een waardevol middel om de vrije tijd, waarmee cliënten zowel tijdens als na een behandeling geconfronteerd worden, zinvol in te vullen. Wie chronisch verslaafd was, spendeerde immers een zeer groot deel van zijn tijd en energie aan drugs verwerven, consumeren en onder invloed zijn. Derhalve voorziet De Sleutel niet louter in een ‘sport-therapeutisch’ aanbod, maar ook in een sportaanbod om de vrije tijd tijdens en na een behandeling zinvol in te vullen.

Daarenboven wordt bij de cliënten een mentaliteitswijziging beoogd ten aanzien van sport, zodat ze het belang van sport erkennen en het een structurele plaats leren geven in hun leven. Kortom, De Sleutel hanteert o.m. sport als een belangrijk middel in het verwerven en behouden van een cleane en prettige levensstijl.

We waken over de kwaliteit van onze sportwerking en houden rekening met de bestaande ‘evidence-based’ richtlijnen betreffende sport binnen de verslavingsproblematiek. Onze sportwerking voldoet dan ook aan een aantal belangrijke criteria:

• We bieden een zo breed mogelijke waaier aan recreatieve sporten aan (i.e., van individuele- tot teamsporten, van typische mannensporten tot meer vrouwensporten,…). Op die manier proberen onze cliënten verschillende sporttakken uit en kunnen ze voor zichzelf uitmaken wat ze graag en/of minder graag doen.

• Tijdens onze sportsessies streven we naar succeservaring(en) bij elke cliënt. Elke cliënt moet met andere woorden de mogelijkheid krijgen om op zijn/haar tempo vooruitgang te boeken.

• We doen een beroep op kwalitatief geschoolde sportlesgevers voor het begeleiden van de sportsessies. De begeleiders (i.e., de groepswerkers) staan dus niet zelf in voor het geven van de sport, maar zorgen wel voor een veilige context.

• Van alle therapeuten wordt verwacht dat ze zowel binnen het ‘sport-therapeutische’ luik als binnen het concept ‘zinvolle vrijetijdsinvulling’ de cliënten stimuleren tot sportparticipatie.

 

Om bovenstaande criteria te hanteren en het element sport stabiel in te bedden in de reguliere werking van De Sleutel wordt een passende organisatiestructuur opgezet. Daarnaast zal structureel worden samengewerkt met sportprofessionals en sportclubs/centra om drempels weg te werken waardoor onze doelgroep vlotter aansluiting kan vinden bij het reguliere sportaanbod.

 

(mei 2014) 

Maak kennis met het sportproject van De Sleutel of bekijk hier een filmpje dat toont hoe we cliënten stimuleren om sport en bewegen een plek te geven in hun nieuw aan te leren levensstijl  

Bekijk hier een filmpje dat onze werking rnd sport en bewegen mooi illustreert.

Volg ons op Facebook

Klik hier voor meer sport gerelateerde artikels

LOGO SPORT VLAANDEREN subsidiëring 2 

(1) Meer info over onze visie op behandeling en het biopsychosociaal model

Last modified on maandag 28 november 2016 11:39

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Agenda

November
 • 24
  09:30 VAD-studiedag

  VAD-studiedag 24 november 2017 waar ook dr Frederick Van Der Sypt, verbonden aan De Sleutel, als spreker zijn medewerking verleent.  In zijn lezing geeft hij een overzicht van het gebruik en misbruik van psychoactieve medicatie in Vlaanderen. Hij geeft verder een antwoord op vragen als: ‘Is medicatiemisbruik verschillend van ander middelenmisbruik?, ‘Wat is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver?’ en ‘Wat zijn therapeutische aandachtspunten?’. Vanuit zijn praktijkervaring zal Dr. Van Der Sypt eveneens de kansen en bedreigingen voor de toekomst toelichten.


  Wanneer: 24/11/2017 Onthaal met koffie vanaf 9u, Start 9.30u – einde 15.30u

  Locatie: Vlaams Parlement

  Programma

  9.40-10.25u Middelengebruik bij mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB)
  Joanneke van der Nagel,psychiater enhoofd kenniscentrum LVB en verslaving vanTactus

  10.40-11.10u Gendersensitieve preventie en behandeling voor alcohol- en druggebruikers
  Julie Schamp, wetenschappelijk medewerker vakgroep orthopedagogiek Universiteit Gent

  11.40-12.30u De (on)zin van angstaanjagende boodschappen in de gezondheidspromotie
  Prof. Dr. Gerjo Kok, Professor of AppliedPsychology, Universiteit Maastricht

  12.30-13.20u Lunch

  13.20-14.00u Psychoactieve medicatie: zegen en vloek
  Dr. Frederick Van Der Sypt, verslavingsarts De Sleutel en Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent: In deze lezing geeft

  14.00-14.15u Woordje van de minister

  14.30-15.00u Gebruik van psychoactieve medicatie bij studenten
  Dr. Maura Sisk, huisarts en studentenarts KULeuven

  15.00-15.30u Samen op weg naar minder psychofarmaca voor bewoners van het woonzorgcentrum (WZC)
  Laurine Peeters,klinisch psycholoog en projectmedewerkerproject psychofarmacain WZC Leiehome
  Prof. dr. Mirko Petrovic, hoogleraar geriatrie Universiteit Gent, lid van de stuurgroep project psychofarmaca in WZC Leiehome

  Prijs: VAD-leden 52 euro/niet-leden 68 euro/studenten 36 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch).

  Inschrijven: voor 10 november 2017.

  Klik hier voor het volledige programma en om in te schrijven

 • 29
  19:30 Opioïde pijnstillers: wat als de verslaving toeslaat?

  Op woensdag 29 november organiseert De Sleutel - in samenwerking met Indivior - een lezing over het thema “Opioïde pijnstillers: wat als de verslaving toeslaat?”. Als sprekers nodigen we Prof Cathy Matheï (Free Clinic) en Prof Auriacombe (Fr) uit.
  Dr Anne Van Duyse (medisch directeur De Sleutel) is gastvrouw.

  Waar? Lezingzaal van het Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te 9000 Gent

  Wanneer? Op woensdag 29 november , aanvang 19u30
  (vooraf kan de tijdelijke tentoonstelling in museum Dr. Guislain bezocht worden)

  Doelpubliek? artsen en psychiaters

  Het definitieve programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Hou de website in de gaten

  Accreditering werd aangevraagd

  Ruime parkeergelegenheid, vlot bereikbaar met openbaar vervoer

  Lees meer

 • Volledige agenda