De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Standpunten De Sleutel

Is cannabis een onschuldig product, zoals vaak wordt aangenomen? Klopt het dat er een verband kan bestaan tussen het gebruik van cannabis en schizofrenie?We worden in de media overstelpt door tegenstrijdige berichtgeving rond dit onderwerp. Feit is dat er op een heel genuanceerde manier over cannabis moet gecommuniceerd worden. Ook dat er nog veel te weinig gesensibiliseerd wordt. We doen daarom een dringende oproep voor het lanceren van een ruime informatiecampagne gericht naar ouders en jonge tieners.

Tijdend het debat in het één-programma De Zevende Dag (op zondag 22 januari 2006) vertolkte Algemeen Directeur Johan Maertens het standpunt rond vrije heroïneverstrekking van De Sleutel. Het mag meteen ook beschouwd worden als een "gratis adviesverstrekking" aan de burgemeester van Luik.
Wanneer grijpt Minister Demotte in ?

De Rodin-stichting, die op een verdoken manier onderzoek doet rond tabakspreventie bij jongeren, timmert verder aan de weg. Recent werd bekendgemaakt dat deze Stichting zes geheime contracten heeft afgesloten met de tabaksindustrie. De Sleutel stelde al meermaals deze praktijk aan de kaak.

Bijna een gedetineerde op de drie gebruikt drugs in de gevangenis. Het gaat vooral om cannabis, maar ook om heroïne en psychotrope stoffen. Dat schreven diverse kranten recent. Ze verwijzen hiervoor naar een onderzoek dat in 2006 werd verricht door de vzw Modus Vivendi, de Dienst voor Gezondheidszorg Gevangenissen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en het federaal instituut voor Volksgezondheid. De gevangenen gebruiken drugs om te ontspannen (79 procent), hun problemen te vergeten (52 procent), de verveling tegen te gaan (22 procent), om hun agressiviteit te verminderen (27 procent) of gewoon voor de "fun" (25 procent). Lees hierbij tevens ons opiniestuk afgelopen zomer verschenen in De Morgen en eerder ook in De Standaard.

Een directeur en zijn onderdirecteur waren verbaasd over een antwoord van het hoofd preventie van De Sleutel op de vraag van Villa Politica of De Sleutel achter de drugwet stond: het antwoord klonk: 'ja'. De middelbare schooldirectie uit Haacht kroop in de pen en schreef een brief.

Luik start dit najaar wellicht toch met een proefproject waarbij op doktersvoorschrift gratis heroïne wordt verstrekt aan 200 zwaar verslaafden. Minister van Volksgezondheid Demotte en Minister van Justitie Onkelinckx steunen het experiment van burgemeester (en PS-partijgenoot) Willy Demeyer. Ongeveer de helft van de verslaafden zal worden behandeld met farmaceutische heroïne, de andere helft zal methadon krijgen. De Sleutel pleit andermaal voor een andere aanpak.

HET STANDPUNT VAN DE PREVENTIE IN DE SLEUTEL OVER CONTROLE OP DRUGGEBRUIK IN MIDDELBARE SCHOLEN

De PS trachtte in februar 2006 het debat rond cannabis opnieuw op de politieke agenda te krijgen. De Sleutel oordeelde toen dat er eerst geld moet vrijgemaakt worden voor een grootschalige mediacampagne rond drugs kaderend in een echt preventiebeleid. Bovendien stelden we vast dat de huidige cannabisrichtlijn nog niet eens correct toegepast wordt. Laat men daar eerst werk van maken, was onze boodschap. Het verlagen van de leeftijdsgrens tot 16 jaar is helemaal uit den boze.
In oktober 2002 stuurde algemeen directeur Johan Maertens van De Sleutel een brief naar de 230 medewerkers van De Sleutel over de dubieuze bedoelingen van de Rodin Stichting. Tegelijk informeerden we een aantal volksvertegenwoordigers en officiële beleidsorganen. De reacties waren lauw en bijzonder voorzichtig. Nochtans deinst de tabaksindustrie er zelf niet voor terug om hardere wapens in te zetten voor het sluiks ombuigen van preventieboodschappen naar haar eigen doelstellingen. Rodin is hard bezig aan 'branding': zorgen dat het publiek de naam veel ziet en in verband brengt met preventie. Rodin-reclamepanelen op voetbalterreinen zijn daar een mooi voorbeeld van. De Sleutel vindt dat u nog steeds gewaarschuwd moet worden voor de mogelijke vervalsing van informatie die in de gezondheidssector gepaard gaat met sponsoring door de tabaksindustrie
De Belgische stichting Rodin publiceerde vorige week cijfers uit een eigen onderzoek naar rookgedrag van jongeren. In haar bekendmaking ging de grote controverse verloren rond de financiering van de stichting. De Sleutel reageerde in 2002 al meteen en verontwaardigd op de publicatie van wat we reeds vermoedden: Rodin, coördinator van het schoolprogramma MEGA (Donna), uitvoerder van grootscheepse evaluaties van preventie, had toevallig in de periode van de Francorchamps-discussie een reusachtig contract in de wacht gesleept met Philip Morris. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt elke overheid af om met deze lobby in zee te gaan en waarschuwt voor systematische vervalsing van onderzoeken en misbruik van preventieplatforms.
<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>
Pagina 2 van 3

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.