De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Onze identiteit

Geschreven door  Paul De Neve
Rate this item
(0 stemmen)

De Sleutel onderlijnt haar visie met de duidelijke slagzin:

DE SLEUTEL - MENSEN KANSEN GROEIEN.  
  

De identiteit – bestaansreden van De Sleutel

De Sleutel biedt zorg op maat voor mensen met een middelgerelateerde stoornis.

We ondersteunen de cliënt actief in het herstelproces naar meer kwaliteit van leven in verbinding met de eigen context en de samenleving. We vertrekken hierbij vanuit de eigen keuzes en mogelijkheden.

We doen dit in nauwe samenwerking met andere gespecialiseerde zorgpartners.

In ons streven naar persoonlijke, deskundige en verbonden zorg voor de cliënt werken we aan een open cultuur van vertrouwen, mede-eigenaarschap en co-creatie.

DE SLEUTEL – MENSEN KANSEN GROEIEN

identiteitsverklaring


Waarden

Binnen de verslavingszorg en bij de uitvoering van de kernopdrachten profileert De Sleutel zich door een persoonlijke, deskundige en verbonden aanpak. Deze kernwaarden maken we concreet binnen onze samenwerking met cliënten, met medewewerkers en met zorgpartners:

-       Cliënten:

Voor ons is de verbinding met de cliënt als unieke persoon de motor van alle zorg. In een open dialoog betrekken we de cliënt (en zijn context) als deskundige partner in diens herstelproces met persoonseigen krachten, uitdagingen en zingeving. We brengen voor elke cliënt vanaf de aanmelding de persoonseigen zorgnoden in kaart op bio-medisch, psychisch, sociaal en zingevingsvlak. Hierbij gaan we verder dan een ‘defectdiagnose’ en integreren we ook persoonlijke en contextuele krachten. We werken gender- en cultuursensitief.

-       De cliënt krijgt de garantie dat de zorg georganiseerd en geactualiseerd wordt volgens de goede, hedendaagse praktijken : elke stap in zijn / haar traject wordt ondersteund door een solide wetenschappelijke basis en decennialange specialistische ervaring.


De context van de cliënt is van cruciaal belang voor een duurzaam herstel. We streven doorheen het herstelproces naar een goede verbinding met de context en de ruimere samenleving.

-       Medewerkers:

We zien mekaar ook als unieke personen, met eigen capaciteiten en interesses, op zoek naar zingeving en bereid om het beste van onszelf te geven voor de cliënt en mekaar.

Onze deskundigheid blijft groeien binnen een professioneel haalbare en prikkelende omgeving dankzij realistische verwachtingen in de taakuitvoering, een zorgzaam beleid, een hechte samenwerking en kansen tot verdieping (expertisedeling, jobrotatie, opleiding, coaching)

Verbinding en afstemming met mekaar en over de afdelingen heen maken dat expertise en ervaring niet stoppen aan de voordeur.

-       Zorgpartners:

Cliëntentrajecten laten we ook buiten de organisatie naadloos verderlopen door actief zorgpartners te betrekken en te verbinden.

Daartoe gaan we persoonlijke contacten aan met de lokale zorgactoren en stellen we onze expertise laagdrempelig ter beschikking voor cliëntenoverleg.

Binnen het werkveld van de GGZ zijn we de referentie voor actuele, kwalitatieve verslavingszorg.

Voor deze waarden willen we gaan staan. Op deze waarden willen we mekaar aanspreken. In de beleving van persoonlijke, deskundige en verbonden zorg willen we verder gaan dan de norm. Zo weten we ons oprecht en authentiek in het werk naar onze cliënten en de samenwerking met collega’s en partners.

 

Aanverwante info: onze identiteitsverklaring zoals gepresenteerd op De Sleuteldag (oktober 2019)

 

De Sleutel is een onderdeel van de Organisatie Broeders van Liefde.

Klik hier om meer te vernemen over de missie van de Broeders van Liefde.

Last modified on vrijdag 13 maart 2020 10:15

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.